20.03.2018, 00:00

Živnosť ukončíte na tlačive typu B

Vlani ste skončili s podnikaním alebo na ste živnosť pozastavili na určitý čas? Na rôznych príkladoch sa dozviete, ako máte v jednotlivých situáciách postupovať.

Živnosť ukončíte na tlačive typu B
Zdroj: Pavol Funtál

Odpovedá Vladimír Chlebec, Slovenská komora daňových poradcov.

1. Daňové povinnosti
Ako mám postupovať, ak som vlani zrušil živnosť?
Podáte daňové priznanie typu B, a to v lehote do konca marca, presnejšie najneskôr 3. apríla 2018, keďže posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2017 pripadne na tento deň. Je to preto, lebo 31. marec pripadne na sobotu, 2. apríla je Veľkonočný pondelok a najbližší pracovný deň je až 3. apríl 2018. Táto lehota sa vzťahuje na toho, kto neoznámi daňovému úradu do 3. apríla 2018 na predpísanom tlačive, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania.

2. Vyplnenie tlačiva
Ako mám vyplniť tlačivo pri zrušení podnikania, ak som sa vlani zamestnal?
Použijete tlačivo daňového priznania typu B. Zahrniete doň príjmy zo živnosti, ale tiež príjmy zo zamestnania (zo závislej činnosti). Základ dane z príjmov zo živnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017 ste povinný upraviť nasledovne: 1. Ak ste účtovali v sústave jednoduchého účtovníctva alebo viedli evidenciu, upravujete základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek k nadobudnutému majetku, o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok, a o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. 2. Ak ste účtovali v sústave podvojného účtovníctva, upravujete základ dane o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov výnosov budúcich období, výdavkov a nákladov budúcich období. 3. Ak uplatňujete paušálne výdavky, upravujete základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a výšku pohľadávok. Pri zistení základu dane z príjmov zo zamestnania vychádzate z potvrdenia od zamestnávateľa – ide o „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2017“. Zamestnávateľ bol povinný vystaviť vám ho do 12. marca 2018, ak ste ho o to požiadali.

3. Obdobie pozastavenia živnosti
Na aké obdobie môžem živnosť pozastaviť?
Minimálne na šesť mesiacov a maximálne na tri roky. Počas pozastavenia živnosti sa fyzická osoba nepovažuje za aktívneho živnostníka (podnikateľa), a preto nemusí platiť odvody a ani podávať daňové priznania za príslušné zdaňovacie obdobia. Napríklad živnostník pozastavil živnosť od 1. januára 2017 do 31. decembra 2019. Za zdaňovacie obdobia rokov 2017 až 2019 nie je povinný podať daňové priznanie z príjmov zo živnosti. V súlade so zákonom o dani z príjmov sa skončením podnikania u daňovníka (fyzickej osoby) rozumie nielen zánik živnostenského oprávnenia, ale aj prerušenie alebo pozastavenie živnosti a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania, s výnimkou sezónnych činností.

4. Pozastavená živnosť a zamestnanie
Živnostník pozastavil v roku 2017 živnosť na pol roka, od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017, a zároveň dosiahol aj príjmy zo závislej činnosti. Aké má teraz povinnosti?
Povinný je podať daňové priznanie, použije tlačivo typu B, v ktorom si vysporiada aj daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie a tiež za obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 z príjmov zo živnosti. Nie je však povinný upravovať základ dane tak, ako je to v druhom príklade. Ak pozastavil živnosť na pol roka, ale napríklad v čase od 1. novembra 2017 do 30. apríla 2018, potom rovnako podáva v lehote na podanie daňového priznania daňové priznanie typu B, v ktorom vysporiada daňovú povinnosť z príjmov zo závislej činnosti a tiež z príjmov zo živnosti, ktoré dosiahol za obdobie od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017. Základ dane z príjmov zo živnosti je však povinný upraviť, postup je v odpovedi na druhú otázku. Je to preto, lebo do lehoty na podanie daňového priznania (do 3. apríla 2018) neobnovil živnosť. V tomto prípade by bolo vhodné oznámiť daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 až o dva či tri mesiace, teda do 31. mája 2018 alebo do 30. júna 2018. Daňovník by potom nemal povinnosť úpravy základu dane ako pri skončení podnikania, teda vykonávania živnosti (obnovená živnosť do lehoty na podanie daňového priznania). Má to vplyv aj na platenie či neplatenie preddavkov na daň z príjmu.

5. Penzia a skončená živnosť
Vlani som zrušil živnosť a začali poberať starobný dôchodok. Mám podať priznanie?
Ste povinný vysporiadať príjmy zo živnosti tak, ako je to v druhom príklade – teda aj s úpravou základu dane o ustanovené položky. Podávate daňové priznanie typu B za rok 2017 v lehote do 3. apríla 2018 za predpokladu, že neoznámite do tohto dátumu daňovému úradu, že si túto lehotu predlžujete. Starobný dôchodok nemá na túto skutočnosť vplyv. Dokonca, ak daňovníkovi bol priznaný starobný dôchodok počas roku 2017 (nie však spätne k 1. januáru 2017), má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej sumy základu dane na daňovníka po splnení tam ustanovených podmienok (v roku 2017 je to 3 803,33 eura).

Odpovedá Peter Huba, Slovenská komora daňových poradcov
6. Predčasný dôchodca
V roku 2017 som živnosť zrušil a začal som poberať predčasný starobný dôchodok. Mám nejaké povinnosti?
Ste povinný za dané obdobie podnikania podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B (do 3. apríla 2018). Medzi zdaniteľné príjmy nebudete dávať predčasný dôchodok, keďže ide o príjem oslobodený od dane. Základ dane si upravíte o položky uvedené v druhom príklade, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov. Pri skončení podnikania v roku 2017 si živnostník môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 percent z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20-tisíc eur, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie. Navyše, ak sa živnostník stal poberateľom dôchodku počas roku 2017 (nebol pober

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.