03.04.2018, 00:00

Výhody a zľavy, ktoré môžu penzisti využívať

Priemerný starobný dôchodok dnes predstavuje 439,01 eura. V prípade najnižších sociálnych dôchodkov hradených štátom je to iba 247,68 eura. Pri nízkych penziách si však môžu seniori prilepšiť využívaním výhod a úľav, ktoré im u nás ponúkajú v rôznych mestách a obciach.

Výhody a zľavy, ktoré môžu penzisti využívať
Zdroj: Reuters

Doplatky na lieky a zdravotnú starostlivosť
Ministerstvo zdravotníctva upravilo legislatívu týkajúcu sa takzvaného ochranného limitu na doplatky. Od januára 2018 sa týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutých hranica, od ktorej zdravotné poisťovne vracajú peniaze za doplatky, klesla z 25 na 12 eur. Takto môžu penzisti v rámci zdravotnej starostlivosti výrazne ušetriť. Ochranný limit sa vzťahuje aj na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Tak, ako pri liekoch, sa do limitu bude započítavať doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu, teda najlacnejšiu alternatívu. Pacientovi sa doplatky vracajú z najvýhodnejšieho ochranného limitu.

Limit vo výške 12 eur
Vzťahuje sa na poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Tiež sa týka poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a poistenca, ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Hranica 30 eur
Tento limit sa vzťahuje na poberateľov starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, ďalej na poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. Osoba však nesmie byť v žiadnom členskom štáte poistená a nesmie poberať z tretieho štátu dôchodok. Limit 30 eur sa týka aj poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok, či osoby, ktorá je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok. Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa dôchodca spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak celková výška úhrad za doplatky za lieky, za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti, čiže takzvaný ochranný limit, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.


Termín vrátenia doplatku
Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ochranný limit, alebo inak limit spoluúčasti, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa ako poistenec spolupodieľate na úhrade kúpených liekov za jeden kalendárny štvrťrok. Ak zaplatíte viac, poisťovňa vám vráti doplatok za lieky. Do limitu spoluúčasti sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nemusia spraviť nič. Seniori nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90 dní od skončenia kvartálu.

Zľavy na cestovnom

RegioJet
Senior nad 60 rokov: Zľava 15 percent. Treba preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax. Senior nad 70 rokov: Zákonná zľava. Je nutné preukázať nárok na zľavu platným preukazom totožnosti. Cena za každých začatých 50 km je 0,15 eura. Platí len pre tarify Low cost – bez servisu a Standard a nedá sa kombinovať s inými zľavami.

Štátny železničný dopravca Slovenska
Pre seniorov vo veku 62 rokov a viac platí: Na Slovensku bez ohľadu na občianstvo sa musia poberatelia dôchodkov, ktoré im vypláca verejná inštitúcia, pre tento účel bezplatne registrovať. Na to potrebujú preukaz totožnosti, potvrdenie o dôchodku nie staršie ako 30 dní a fotografiu 2 x 3 cm. V hociktorej z pokladníc ZSSK získajú preukaz pre poberateľa dôchodku.

Dôchodcovia mladší ako 62 rokov: Nárok na tieto zľavy majú aj občania mladší ako 62 rokov, ktorí sú v predčasnom dôchodku. Platnosť preukazu môže byť obmedzená na 12 mesiacov lebo menej. Pri cestovaní musí dôchodca predložiť s preukazom cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Do polovice júna 2015 sa vydávali bez fotografie, a v tom prípade sa musíte preukázať aj dokladom totožnosti.

Preukaz bez fotografie sa dá bezplatne vymeniť za nový s fotografiou. Na čo je nárok: V štandardných a regionálnych rýchlikoch, expresných vlakoch, SuperCity, EuroCity a EuroNight vlakoch môže byť počet miest na bezplatnú prepravu obmedzený. Ak sú vo vlaku bezplatné lístky vypredané, dajú sa kúpiť cestovné lístky za príslušnú cenu a seniori nad 70 rokov platia len symbolické cestovné aj bez registrácie.

Výška cestovného v druhej triede je 0,15 eura za každých začatých 50 km, v prvej triede je zľava až do 80 percent. V osobných a zrýchlených vlakoch je počet bezplatných miest bez obmedzenia, v InterCity bezplatná preprava neplatí, seniori však môžu využiť zľavy. EuroCity je za príplatok 1 euro, SuperCity za 5 eur. S preukazom ZSSK môžu dôchodcovia bezplatne cestovať aj tatranskými električkami a zubačkami, bez registrácie za 25 centov.

Leo Express
Na zľavu vo výške 30 percent majú
nárok cestujúci starší ako 60 rokov

Autobusové spoje
Spoločnosť SlovakLines prináša dôchodcom najlacnejší SeniorPas. Ide o 365-dňový lístok pre ľudí starších ako 70 rokov na bezplatné cestovanie na území Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Penzisti ho môžu získať na hociktorom predajnom mieste Dopravného podniku alebo SlovakLines. SeniorPas sa zapisuje na čipovú kartu a na vystavenie sú potrebné fotografia a doklad totožnosti. Cena bezkontaktnej karty je 4,30 eura a má platnosť 5 rokov. Karta tiež umožňuje predísť prípadným komplikáciám v poistných udalostiach pri cestovaní. SeniorPas je uplatniteľný v mestskej hromadnej doprave a v prímestských spojoch IDS BK. Arriva Nitra ponúka cestovanie s preukazom na zľavu aj dôchodcom mladším ako 70 rokov. Na vydanie je potrebná aktuálna fotografia a rozhodnutie o poberaní dôchodku. Občan po dovŕšení veku 70 rokov predloží už len občiansky preukaz, prípadne povolenie na pobyt cudzincov. S týmto preukazom je možné využívať cestovanie mestskou hromadnou dopravou, prímestské spoje, diaľkové spoje a vlaky. Prímestské a diaľkové linky v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji sa riadia príslušnou tarifou.

Cestovanie mestskou hromadnou dopravou
Ľudia starší ako 70 rokov sa vo väčšine krajských miest prepravujú v hromadnej doprave zadarmo. Všeobecne sa však viac oplatí kupovať lístok z čipovej karty, nie v hotovosti.

Dôchodcovia nad 70 rokov majú v Bratislave nárok na osobitné cestovné, ak majú bezplatný predplatný lístok SeniorPas. S ním môžu neobmedzene cestovať v rámci všetkých liniek Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Na polovičné cestovné majú nárok Bratislavčania starší ako 60 rokov, ktorí poberajú starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok, a obyvatelia starší ako 62 rokov.
Nitra

So 40-percentnou zľavou môžu v Nitre cestovať tie osoby, ktoré poberajú starobný a invalidný dôchodok a nedovŕšili 70 rokov, taktiež poberatelia výsluhových dôchodkov vo veku od 60 do 70 rokov. Na zľavu vo výške 80 percent pri platbe z čipovej karty majú seniori nad 70 rokov, ktorí majú v oblasti trvalý pobyt.

Trnava
Ak dôchodcovia nad 62 rokov platia v mestskej hromadnej doprave v hotovosti, za lístok zaplatia 20 centov. Pri zakúpení sa preukážu občianskym preukazom. Pri platbe čipovou kartou ich to vyjde len na 7 centov.

Trenčín
Seniori do 70 rokov majú nárok na zľavnený cestovný lístok v hodnote 40 centov pri platbe v hotovosti a 25 centov pri platbe z čipovej karty. Dôchodcovia nad 70 rokov za mestskú hromadnú dopravu neplatia.

Zvýhodnené pobyty a zľavy na dovolenkách
Do konca minulého roku sa podávali žiadosti o dotované dovolenky na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort už zverejnil zoznam žiadateľov, ktorým bola pre rok 2018 dotácia pridelená. Najväčšia sieť hotelov Sorea tiež realizuje pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov. V týchto dňoch ešte čakajú na vyhlásenie Verejného obstarávania a súťažných podmienok, aby sa mohli do súťaže prihlásiť. Okrem toho Sorea už aj v tomto roku pripravila cenovo zvýhodnené ponuky pre ľudí od 55 rokov. Je tu však podmienka, že minimálna dĺžka prenocovania musí byť štyri noci. V

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.