10.04.2018, 00:00

Zmeny na cestách pre vodičov i peších

V máji začne platiť zákon o zníženej pokute za chýbajúcu technickú či emisnú kontrolu a zmeny v zákone nastali aj pre cukrovkárov. Zároveň sa diskutuje o absolútnej prednosti chodcov a doriešuje sa aj liberalizácia technických prevádzok. Pozrite si vyjadrenia odborníkov k jednotlivým novinkám na cestách.

Zmeny na cestách pre vodičov i peších
Zdroj: Pexels

Odpovedá Jakub Mandelík, konateľ spoločnosti A. K. JUDr. Jakub Mandelík

Ochrana chodcov
1. Momentálne sa prerokúva zákon, ktorým by mali byť ľudia na priechodoch viac chránení. V akom štádiu je jeho riešenie?
Pripravované legislatívne zmeny o takzvanej absolútnej prednosti chodcov pri zamýšľanom vstupe na priechod zatiaľ nie sú verejne dostupné. Pripravovaný návrh novely ešte do tohto času nebol publikovaný v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Podľa vyhlásení Policajného zboru by zmeny mali začať platiť na pozemných komunikáciách od októbra 2018, respektíve od januára 2019.

Bezpečnosť už pri vozovke
2. Aj dnes sú chodci na priechodoch chránení zákonom. V čom by mala nastať zásadná zmena?
Novela ustanovení o chodcoch pri prechádzaní cez priechod by mala byť upravená v tom smere, že chodci budú chránení už v bezprostrednej blízkosti vozovky tesne pred vstupom na priechod. Znamená to, že by im zákon zaručoval bezpečnosť už pri samotnom zamýšľaní vstúpiť na vyznačený priechod. V praxi by to malo vyzerať tak, že šofér, ktorý prichádza k „zebre“, by mal po spozorovaní chodca rozhliadajúceho sa, či mu situácia v premávke umožňuje prejsť cez cestu, na túto skutočnosť reagovať a prispôsobiť svoju rýchlosť tak, aby dokázal zastaviť auto pre priechodom. Vodič tak bude povinný znížiť svoju rýchlosť viac, než je maximálna povolená rýchlosť v danom úseku.


Znížená rýchlosť
3. Podľa pripravovanej legislatívy by mal šofér zastaviť pred priechodom vždy, aj keď uvidí chodca len pri priechode. Nebude to mať vplyv na rýchlosť premávky?
Zdá sa, že ochrana chodcov ako slabších či zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky by mala v miestach vyznačených priechodov pre chodcov prevýšiť záujem nad zachovaním plynulosti cestnej premávky. I naďalej však platí, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri využití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

Odpovedá Štefan Machciník, Výskumný ústav dopravný

Zmena pravidiel
4. Čo presne prináša zmena pravidiel na cestách pre diabetikov?
Problematika diskutovaných zmien u vodičov s diagnózami diabetu a kardiovaskulárnych ochorení súvisí so zmenou smernice o vodičských preukazoch. Prináša prísnejšie pravidlá pre zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobami, u ktorých sa môže prejaviť hypoglykémia s rizikom straty kontroly nad vozidlom a ohrozenia nielen seba, ale aj iných účastníkov premávky. Exaktne sa uvádza, že žiadateľ alebo vodič, ktorý má diabetes a užíva lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu, musí preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať. Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav.

Vydávanie vodičákov
5. Ako to je po novom s vydávaním vodičských preukazov cukrovkárom?
Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu, pokiaľ nepredložia príslušný lekársky posudok a nepodrobia sa pravidelnej lekárskej kontrole. V prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie počas bdelého stavu sa vodičský preukaz nemôže vydať ani obnoviť, kým neuplynú tri mesiace od poslednej príhody. Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené vo výnimočných prípadoch, ak je to riadne odôvodnené príslušným lekárskym posudkom, a pod podmienkou podrobenia sa pravidelnej lekárskej kontrole, čím sa zabezpečí, že je daná osoba s prihliadnutím na dôsledky jej zdravotného stavu naďalej schopná viesť vozidlo bezpečne. Z uvedeného je zrejmé, že ide o lekársku problematiku, pričom dôraz u vodiča sa kladie na rozpoznanie príznakov takéhoto stavu a opatrení, ktoré by mal vykonať, aby nedošlo k ohrozeniu života.

Rýchlosť jazdy
6. Predpokladajme, že bude platiť absolútna prednosť chodcov na priechode. Ako sa to môže uplatňovať na cestách?
Ochrana chodca na „zebre“ a v jej tesnej blízkosti bude spočívať v tom, že vodičovi pribudne povinnosť prispôsobiť rýchlosť jazdy tak, aby bol schopný zastaviť pred priechodom, ak naň vstúpi chodec. Z toho vyplýva, že vodič pred priechodom musí pozornosť upriamiť aj na chodcov, ktorí sa na tento priechod iba chystajú vstúpiť. Zároveň je však potrebné uviesť, že povinnosť chodca brať do úvahy vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel sa nemení. Zámerom tohto návrhu je znížiť počet dopravných nehôd s účasťou chodcov, ktorí patria do skupiny zraniteľných účastníkov premávky a dlhodobo sa pomerne významne podieľajú na celkovom počte zranených či usmrtených osôb.

Vymáhanie práva
7. Absolútna prednosť peších na priechodoch dáva akoby plnú zodpovednosť za celú vec vodičom. Čo všetko by im tento zákon prikazoval?
Uplatnenie v praxi je potrebné posúdiť z viacerých hľadísk. Ide hlavne o problematiku vymáhania práva, keď sa posudzuje, či vodič dodržiava formulované pravidlá cestnej premávky alebo nie. Vo všeobecnosti je v intraviláne maximálna povolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, pričom vodič by mal prispôsobiť, respektíve znížiť svoju rýchlosť na takú úroveň, aby bol schopný zareagovať na prítomnosť chodca v blízkosti priechodu a zastaviť vozidlo ešte pred ním. Rýchlosť jazdy by v tak závisela od vzdialenosti, na akú je vodič schopný rozpoznať prítomnosť chodca a dráhy pre zastavenie vozidla, k

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.