15.04.2018, 00:01

Úradníci by mali pracovať efektívnejšie. Pomôcť majú aj projekty podporené Bruselom

Štát by mali riadiť špecialisti a profesionáli. EÚ na to uvoľňuje celý balík peňazí, o ktoré sa môžu uchádzať naše ministerstvá a najrôznejšie inštitúcie.

Úradníci by mali pracovať efektívnejšie. Pomôcť majú aj projekty podporené Bruselom
Zdroj: dreamstime

Projekt podporovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa vznikol na dosiahnutie kvalitných verejných politík, kde je potrebná vysoko odborná činnosť analytických útvarov verejnej správy.

Analytické útvary tvoria relatívne úzke tímy špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu, aby tak mohli vytvárať hospodársku politiku. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe, kde by zamestnanci získali odborné poznatky a skúseností na medzinárodnej úrovni. Cieľ projektu sa realizuje zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, ktoré sú zapojené do projektu ako partneri podľa nasledujúceho zoznamu: Finančné riaditeľstvo, Kancelária prezidenta, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo financií ako hlavný partner, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo obrany, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo životného prostredia, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vlády a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzdelávanie zamestnancov spočíva v krátkych kurzoch, väčšinou raz za týždeň. Zabezpečujú ho najlepšie inštitúcie zo zahraničia. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World, Universities a RePEc – ekonomické inštitúcie alebo ak inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz.

Stáže s trvaním jeden až štyri mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy takej krajiny, ktorá dosahuje excelentné výsledky. Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže, ktoré využívajú nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v práci analytika.

Pri výbere vhodných podujatí sa budú zohľadňovať nasledujúce požiadavky:
1. Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.

2. Zameranie a obsah podujatí korešpondujú s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.

3. Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci Európskej únie a mimo nej.

4. Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Projekt potrvá až do decembra 2020 a všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke www.opevs.eu.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.