11.04.2018, 10:43

Ako sa dá skončiť spoluvlastníctvo pôdy

Pozemkové úpravy, ktoré majú aj znížiť počet tých, ktorí sa delia o jeden pozemok, sa v nabližšom období majú rozbehnúť na 168 katastrálnych územiach. Spoluvlastníci však aj mimo nich môžu využiť viaceré možnosti, na ktoré upozorňuje advokát Tomáš Zárecký Dentico.

Ako sa dá skončiť spoluvlastníctvo pôdy
Zdroj: Dreamstime

O nakladaní s pozemkom, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých osôb, napríklad o jeho prenajatí, rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. „Z rôznych dôvodov sa rozhodnú spoluvlastnícky vzťah zrušiť alebo inak upraviť. Napríklad chcú zvýšiť efektívnosť nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou alebo nemajú záujem pokračovať v právnom vzťahu, v ktorom sú permanentne prehlasovaní v otázkach hospodárenia so spoločnou nehnuteľnosťou,“ vraví advokát Tomáš Zárecký Dentico.

Dohoda alebo súd

Nikoho totiž podľa advokáta nemožno nútiť k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Náš právny poriadok ponúka viaceré možnosti. „Buď prevedú svoje spoluvlastnícke podiely na jedného zo spoluvlastníkov, alebo uzatvoria dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Občiansky zákonník počíta aj so situáciou, že sa nedohodnú. Platí totiž zásada, že nikoho nemožno nútiť k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje,“ vraví advokát.

Ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov môže podať na súd návrh a požiadať o zrušenie spoluvlastníctva a vykonaní vysporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti. Môže tak urobiť bez ohľadu na veľkosť svojho spoluvlastníckeho podielu.

„Súd však pri rozhodovaní na veľkosť spoluvlastníckych podielov prihliadne, rovnako aj na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom – prihliadne, aby sa vec mohla účelne využiť,“ upozorňuje advokát.

Ak o pozemok nemá záujem ani jeden zo spoluvlastníkov, súd nariadi jeho predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. „Pri zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.“

Zákonné obmedzenia

Advokát tiež pripomína, že na poľnohospodárske pozemky sa pri delení vzťahujú určité obmedzenia. Rozdelením nemôže vzniknúť poľnohospodársky pozemok mimo zastavaného územia obce menší ako 2–tisíc štvorcových metrov alebo menší ako 5-tisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok.

Pri predaji pôdy treba rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel previesť na tretie osoby alebo na jedného zo spoluvlastníkov, musí ho najskôr ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom. Výnimkou je iba prípad, keď spoluvlastník prevádza svoj podiel blízkej osobe, ktorou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa považujú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.