12.04.2018, 00:00

Sceľovanie rieši rozdrobenosť pôdy

Sceľovanie a nové zameriavanie pozemkov bude horúcou témou v najbližších rokoch v 168 katastrálnych územiach na Slovensku. O čo ide a aké postavenie budú mať v celom procese vlastníci pôdy, vysvetľujú predstavitelia Komory pozemkových úprav.

Pôda, farmár
Zdroj: Reuters

1. Rozdrobenosť vlastníctva
Prečo sa postupne v obciach robia pozemkové úpravy?
Pozemkové úpravy odpovedajú na základné problémy, ktoré ťažia Slovensko. Je to obrovská rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, ktorú odstránia. Z toho množstva spoluvlastníckych podielov na parcelách vznikne čo najmenší počet parciel na jedného vlastníka. Projektanti ku každému pozemku dovedú cestu, ktorá prejde do vlastníctva obce. Bude už vlastnícky usporiadaná, keďže bude technicky navrhnutá tak, že sa dá zrealizovať v teréne, ak by bola potrebná do budúcnosti. Je to obrovská výhoda, lebo ľudia teraz nemôžu vstúpiť do svojho vlastníctva, na svoje pozemky. Sú totiž nielen rozdrobené, ale aj neprístupné. Najväčšou výhodou pozemkových úprav je, že sa tak sprehľadnia vlastnícke, a tým aj užívacie pomery.

2. Scelenie pôdy v katastri
Kam sa treba obrátiť, ak vlastníci pôdy majú záujem o scelenie pozemkov v katastri?
V prípade takzvaných komplexných pozemkových úprav, ktoré sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a najmä z rozpočtu EÚ, sa tieto pozemkové úpravy nariaďujú. To znamená, že ich vyhlasuje a financuje štát. Požiadať o ne môžu obce, respektíve vlastníci prostredníctvom obcí, ale i samotní vlastníci, užívatelia pozemkov, ktorí sa obrátia priamo na ministerstvo pôdohospodárstva, sekciu legislatívy, pozemkový odbor alebo na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný obvod.


3. Výber katastrálnych území
Ako sa robí výber katastrálnych území, v ktorých sa budú vykonávať pozemkové úpravy?
Urobí to ministerstvo podľa vopred stanovených kritérií.

4. Jednoduché pozemkové úpravy
Ako sa postupuje, ak o scelenie má záujem poľnohospodársky podnik či iný investor?
Dajú sa vyvolať takzvané jednoduché pozemkové úpravy. Práve tie žiadajú investori, ktorí ich aj financujú. Investorom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, mesto, obec, vyšší územný celok, poľnohospodársky podnik, malý farmár, združenie vlastníkov pozemkov, v podstate ktokoľvek, kto má záujem o to, aby touto formou scelil rozdrobené pozemky a využil ich na poľnohospodárske, prípadne iné, napríklad stavebné účely.

5. Riadiaci orgán
Ako sú pozemkové úpravy organizované a kto ich môže vykonávať?
Nariaďujú ich dnes okresné úrady, lesné a pozemkové odbory, pracovníci ktorých vedú celé konanie, vydávajú úradné rozhodnutia a komunikujú s vlastníkmi. Projekty pozemkových úprav vykonávajú a dodávajú ich pozemkovým úradom špecializované projektantské a geodetické firmy.

6. Čas projektu
Trvá projekt pozemkových úprav dlho?
Doteraz bol priemerný čas spracovania projektov šesť až sedem rokov. Cieľom je, aby bolo možné komplexné pozemkové úpravy ukončiť za štyri až päť rokov, jednoduché za dva až tri roky.

7. Vlastnícke práva
Kde si môžeme presadzovať svoje požiadavky vlastníkov a máme ich zaručené?
Pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa špeciálneho zákona o pozemkových úpravách. Vlastníci pozemkov na presadzovanie svojich záujmov vytvárajú takzvané Združenie účastníkov pozemkových úprav. Každý známy vlastník je predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond. Ak sú nespokojní s výsledkom, môžu podávať námietky voči projektu a ak boli porušené zákonné kritéria, tak ich námietka je opodstatnená a projekt sa musí opraviť.

8. Dôležité ceny
Na koľko približne vyjdú ceny za projekty pozemkových úprav?
Pri jednoduchých pozemkových úpravách na malých výmerách, asi päť hektárov, ak ich bude hradiť ten, v záujme ktorého sa vykonávajú, treba rátať so sumou, ktorá sa začína pri 15-tisíc eur. Treba si uvedomiť, že čas vykonania jednoduchých pozemkových úprav je minimálne 1,5 až dva roky. Počas tohto obdobia treba na projekte a jeho realizácii intenzívne pracovať, a to si vyžaduje aj finančné prostriedky, za ktoré to zhotoviteľ – geodetická firma – urobí tak, aby boli dodržané všetky zákonné a technické požiadavky.

9. Vplyv na cenotvorbu
Čo ovplyvňuje cenu, s čím treba vopred rátať?
Podstatný vplyv na cenu akéhokoľvek projektu má počet etáp projektu, rozsah konania a pomerne rozsiahla dokumentácia bez ohľadu na to, o aký veľký projekt ide. To znamená, že vzhľadom na nevyhnutný čas spracovania príslušnej dokumentácie, aj v prípade minimálnej výmery alebo pomerne jednoduchého stavu

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.