16.04.2018, 00:00

Závet musí spĺňať literu zákona

Závet možno urobiť rôznymi spôsobmi – napísať ho rukou, naťukať na počítači či na stroji alebo zostaviť ho u notára ako notársku zápisnicu. Každá forma musí dodržať zákonné formality. Pozrite si prehľad základných zásad, ktoré sú nevyhnutné, aby vaša posledná vôľa bola platná aj podľa právnych predpisov.

Závet musí spĺňať literu zákona
Zdroj: Dreamstime

Forma
Občiansky zákonník ustanovuje tri rôzne formy závetu:
1. napísaný vlastnou rukou (holografný závet)
Text je napísaný rukou poručiteľa, a ten ho musí aj podpísať.

2. zostavený v inej písomnej forme za účasti svedkov (alografný závet)
Nie je napísaný rukou poručiteľa, ale na stroji či počítači, prípadne ho napísala cudzia osoba. Poručiteľ ho však musí podpísať a musia byť pri ňom dvaja svedkovia. Pred nimi tiež musí závetca výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.

3. spísaný formou notárskej zápisnice
Posledná vôľa spísaná notárom musí byť zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri závetov, vedeným Notárskou komorou.


(šipka na nápis...) Nezabudnite!
Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Osobitnými druhmi sú závety nevidomých či nepočujúcich osôb alebo iných osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať. Nepočujúci musia mať pri spísaní závetu troch svedkov, ktorí ovládajú znakovú reč. Závet je možné pripraviť a podpísať kedykoľvek počas života.

Identifikácia poručiteľa
Kvôli právnej istote je vždy vhodné, aby mal poručiteľ pri písaní testamentu dostatočné údaje – to preto, aby bolo možné dediča jednoznačne identifikovať, teda aby dané údaje spĺňala vždy nezameniteľne len jedna konkrétna osoba. Pozor, Občiansky zákonník výslovne neurčuje, ako by ste mali dediča identifikovať.

a) Najvhodnejšie je vždy uviesť minimálne tieto údaje:
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko v čase spisovania závetu, výhodou je uviesť aj rodné číslo, ak ho poznáte.

b) Z praxe však vyplýva aj to, že v niektorých špecifických prípadoch nie je nutné označiť dediča údajmi, ale stačí uviesť vzťah poručiteľa a danej osoby. Dedičia teda môžu byť označení aj rodinným pomerom, napríklad:
stačí uviesť, že dedičmi majú byť rodičia, alebo len jeden z rodičov, teda buď otec, alebo matka, ďalej napríklad synovci, tety a podobne.

(šipka...) Nezabudnite!
Ak ako poručiteľ uvediete, že za dedičov ste určili povedzme synovcov, dedičmi budú všetci vaši synovci. A to aj tí, ktorí sa narodia až po spísaní vášho závetu.

Určenie majetku
Pri majetku záleží výlučne na vôli poručiteľa, či si želá celý majetok odkázať v závete uvedeným dedičom, alebo či chce, aby sa na základe závetu dedila len časť majetku a zvyšok na základe zákona. Alebo či chce, aby sa celý jeho majetok dedil na základe jeho závetu, avšak s tým, že v závete už presne určí, ktorý dedič získa akú vec z dedičstva, prípadne aký spoluvlastnícky podiel na tej-ktorej veci.

Vymedzenie dedičstva
V závislosti od spísanej poslednej vôle závisí aj to, aké požiadavky sa kladú na vymedzenie dedičstva v závete.


a) A

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.