09.05.2018, 00:00

Predaj lesa si treba dobre zvážiť

Chcete výhodne predať svoje lesné pozemky? Najprv si zistite, či ide o spoločnú nehnuteľnosť, kde máte spoluvlastnícky podiel, alebo o spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť. Údaje nájdete na liste vlastníctva. Všetky kroky vysvetľuje advokátka Jana Marenčíková.

Predaj lesa si treba dobre zvážiť
Zdroj: Dreamstime

A. Máte spoločnú, teda urbársku nehnuteľnosť
Spoločnou nehnuteľnosťou je taká nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť je v zásade nedeliteľná okrem prípadov, ktoré výslovne uvádza zákon o pozemkových spoločenstvách. Takéto spoluvlastníctvo sa nedá zrušiť a vysporiadať podľa Občianskeho zákonníka. Dozviete sa o tom z listu vlastníctva, kde je tento údaj výslovne uvedený v záhlaví.

Prvý krok predaja: Ponúknete pozemok členovi urbariátu. Ak podiely na pozemku ponúknete niektorému z členov urbariátu, nie je potrebný súhlas ostatných – pretože nemajú predkupné právo – môžete ich teda predať. S daným členom uzavriete kúpnu zmluvu.

Druhý krok predaja: Ak chcete svoj podiel predať záujemcovi mimo urbariátu, musíte ho predtým ponúknuť ostatným členom urbariátu. Urobíte to prostredníctvom výboru. Dá sa to riešiť dvoma spôsobmi. Oslovíte ostatných podielnikov a dáte im možnosť odkúpiť váš podiel – cena by mala byť rovnaká alebo nižšia než tá, za akú podiel plánujete ďalej predávať. Podielnikom dáte primeranú lehotu, aby na ponuku reagovali, a oznámite im, že ak nezareagujú, podiel na nehnuteľnosti predáte niekomu inému, tretej osobe. Ak ide o známych členov-vlastníkov, teda viete, kto je kto, môžete ich osloviť aj osobne. Ak nebudú mať o váš podiel záujem, môžu vydať písomné vyhlásenie, ktorým sa vzdajú predkupného práva. Ide o oficiálnu listinu. Potom už nemusíme čakať tých 60 dní dovtedy, pokým sa vyjadria. Túto listinu kataster nežiada. Ide v podstate len o právnu ochranu toho, kto si podiel kupuje pre prípad, keby sa niektorý z podielových spoluvlastníkov voči predaju ohradil. Ak by nebolo dodržané predkupné právo, zmluva by mohla byť neplatná.


B. Máte spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť
Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo pre to, aby ich spoločne obhospodarovali a užívali. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností; pozor – spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká. Spoločné obhospodarovanie je v podstate poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, spadá podeň aj hospodárenie v lesoch a na vodných plochách.

Prvý krok predaja: Ponúknete pozemok členovi pozemkového spoločenstva: nie je potrebný súhlas ostatných – pretože nemajú predkupné právo – môžete ich teda predať. S daným členom uzavriete kúpnu zmluvu.

Druhý krok predaja: Ak chcete svoj pozemok predať záujemcovi mimo spoločenstva, môžete tak urobiť bez toho, aby ste ho ponúkli iným čle

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.