22.05.2018, 21:25

Čo chcú mať v predpisoch experti

„Stavarinu“ nemožno robiť bez odbornej kvalifikácie, musí ísť o viazanú, nie o voľnú živnosť, ako je to doteraz. Myslí si to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého prezident Pavol Kováčik prezentuje viaceré myšlienky, chcú ich dostať do nového stavebného zákona.

Čo chcú mať v predpisoch experti
Zdroj: Peter Mayer

1. Vrátiť stavebnú činnosť do zoznamu viazaných živností
Na zhotovenie stavieb bude potrebný vysokoškolský diplom druhého stupňa architektonického alebo stavebného zamerania a najmenej trojročná prax vo výstavbe. Tým sa naplnila prvá zo zásadných požiadaviek Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Povinný vykonávací projekt pre všetky vyhradené stavby
V zhode s názorom Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov sa do zákona o výstavbe dostáva zvláštna kategória stavieb. Budú ju tvoriť mimoriadne technologicky náročné stavby, ktoré z hľadiska vysokých nárokov na stavebnú činnosť a technické vybavenie vyžadujú garanciu kvality vo fáze projektovania i výstavby.

3. Certifikáciu stavebných dodávateľov vyhradených stavieb
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska pripravuje návrh systému. Zabezpečí stavebníkom a investorom zvýšenú istotu, že sa ich prostriedky využijú optimálne a výsledkom bude kvalitná stavba s očakávanými úžitkovými vlastnosťami a prevádzkou. A čo je hlavné, stavba bude spĺňať všetky bezpečnostné kritériá počas výstavby i užívania.

4. Podmienky začatia stavby a ochranu pred nátlakom stavebníka
Ustanoviť, že s prípravnými prácami možno začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia, že stavba je začatá odovzdaním staveniska alebo jeho časti podľa dohody v zmluve o dielo. Zodpovednosť počas celej výstavby spočíva na projektantovi práve tak ako na zhotoviteľovi a stavebníkovi. Treba zabezpečiť spoluprácu týchto troch základných účastníkov výstavby na stavenisku.

5. Autorský projektový dohľad nad stavbou
V návrhu zákona o výstavbe je obsiahnutý.

6. Čierne stavby riešiť v zárodku
Na princípe predchádzania ich vzniku – obce a mestá musia priebežne robiť kontrolné prehliadky. V zákone presne definovať verejný záujem v rámci legalizácie stavieb.

Niet lepšej prevencie pred nepovolenými (a čiernymi) stavbami, ako je kvalitná činnosť stavebných úradov a dohľad miest a obcí nad ich územím. A naopak: nečinnosť štátnych úradov a ľahostajnosť samosprávy je živnou pôdou pre ich vznik. Ujasnením ich vzťahov, práv a povinností, pokiaľ ide stavebnú činnosť tak, ako je nastavená v návrhu zákona, by mohla v tejto oblasti pomôcť. Stavby bez povolenia či v rozpore s ním by však mala najmä verejnosť chápať ako niečo, čo sa v slušnej spoločnosti jednoducho nepatrí...

7. Stavebné denníky v klasickej i v elektronickej forme
Denníky už dnes vyžaduje bežná stavebná prax. Príprava predpisov je v čase, keď ešte nie sme pripravení na kodifikovanie postupov elektronického získavania, spracovania a poskytovania relevantných informácií vo výstavbe alebo zavedenie stavebného denníka v elektronickej forme. Prax predbehla prípravu. A je to znepokojivé, ak vieme, že stojíme pred nevyhnutným zavádzaním informačného modelovania stavieb (BIM). Pomerne razantne na to upozornila aj nedávna odborná konferencia ZSPS – Fórum slovenského stavebníctva. Aj preto sme spolu s predsedami oboch komôr požiadali ministerstvo dopravy a výstavby o založenie spoločnej expertnej skupiny.

8. Jednoznačne definovať postupy stavebných úradov a ostatných účastníkov.
Určiť práva a povinnosti tak, aby vo vykonávacích vyhláškach k novému stavebnému zákonu zostal priestor naozaj len pre nevyhnutné podrobnosti. Legislatívna technika spracúvania predpisov s

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.