10.06.2018, 22:05

Za vysúšaním miest je miznúca zeleň a trestuhodné odvádzanie dažďovej vody do kanálov. Aj to sa však dá zmeniť

Vyše šesť miliónov eur sa ešte môže rozdeliť medzi obce a mestá, ak si požiadajú o podporu na zlepšenie zelene či životného prostredia.

Za vysúšaním miest je miznúca zeleň a trestuhodné odvádzanie dažďovej vody do kanálov. Aj to sa však dá zmeniť

Vodozádržnými krokmi je možné prispieť k zelenším plochám miest a k uchovávaniu vody v krajine. Výzva pod garanciou ministerstva pôdohospodárstva určená na zlepšenie životného prostredia v mestách a mestských oblastiach už má za sebou tri kolá, ale pripravuje sa ďalšie. Doteraz sa v rámci nich schválilo 71 projektov za viac ako 22 miliónov eur. Mestá a obce prevažne žiadali financie na skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizáciu vnútroblokov a nové parky. Zostatok alokácie na túto výzvu do ďalšieho kola je vo výške šesť miliónov eur.

S extrémami počasia možno bojovať

Agrorezort práve v súvislosti s touto výzvou upozorňuje, že nedávne záplavy, ktoré postihli viacero slovenských miest, sú spôsobené najmä pribúdaním betónu na úkor zelene. V zastavaných územiach totiž chýba práca s dažďovou vodou. Namiesto toho, aby ostávala v území, odchádza do kanalizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva preto podáva regiónom pomocnú ruku a na zelenú infraštruktúru vyčlenilo uvedené peniaze.
„Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúčavy sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj konkrétnej ľudskej činnosti v mestách. Ak chceme mať v mestách príjemné životné prostredie, je potrebné zastaviť úbytok zelene a premyslene budovať prvky zelenej infraštruktúry. Znamená to viac trávnikov a parkov, zelených striech, fontán, jazierok, nádrží či živých plotov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Agrorezort upozorňuje, že každá nová budova, nové parkovisko alebo nová asfaltová cesta znamená zväčšovanie plochy, ktorá odvádza vodu do kanalizácie a zvyšuje tiež prehrievanie mestského prostredia, ktoré nezriedka v lete dosahuje aj 50 stupňov.

Aké kroky možno podniknúť

Agrorezort ešte v apríli minulého roka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásil výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. Vyčlenených bolo dovedna 33,3 milióna eur.
Financie sú určené na desať oblastí. Podporuje sa budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech i aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Veľký priestor sa venuje aj využitiu dažďovej vody, budovaniu dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a zavedeniu osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Týka sa to regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa.

Na čo možno žiadať financie

Na zazelenanie miest, na opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Peniaze možno žiadať aj na znižovanie hluku v mestách a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.