12.06.2018, 00:00

Odvody sa dajú znížiť. Tu je návod

Príjem 5 472 eur je suma, od ktorej sa odvíja výška sociálnych odvodov živnostníkov. Kto toľko zarobil, bude od 1. júla platiť viac. Nie však všetci, výnimky sú pre slobodné povolania.

Biznis, podnikanie
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Veronika Solíková, Účtovná jednotka

1. Rozhodujúci príjem
Vlani som mal čistý príjem z podnikania šesťtisíc eur. Musím platiť na sociálnych odvodoch viac?
Áno. Ak ste podali daňové priznanie v riadnom termíne a priznali čistý príjem šesťtisíc eur, budete platiť vyššie sociálne odvody. Na tento rok je hranica príjmu 5 472 eur, od ktorej sa platia vyššie odvody. V roku 2019 sa bude posudzovať pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2018 vo výške 5 724 eur. Ak príjem živnostníka presiahne v roku 2018 sumu 5 724 eur, bude platiť odvody do poisťovne aj ďalší rok.

2. Oznamovacia povinnosť
Živnostník má odklad daňového priznania. Odkedy sa mu posudzuje povinnosť platiť odvody do poisťovne? Oznámi mu to poisťovňa alebo si to musí zisťovať sám?
SZČO, ktorá podala odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, teda podala daňové priznanie po 3. 4. 2018, platí odvody až od 1. 10. 2018. Poisťovňa oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného. Živnostník, ktorý má od 1. 7. 2018 nový vymeriavací základ a novú mesačnú sumu poistného, je povinný ju uhradiť do 8. 8. 2018. SZČO, ktorá neplatila odvody do poisťovne k 30. 9. 2018 a jej príjmy za rok 2017 presiahli sumu 5 472 eur, je povinná od 1. 10. 2018 platiť odvody. Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO poisťovňa.


3. Výška odvodov
Aké sú minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2018?
V prípade, že je vymeriavací základ rovný alebo nižší ako 456 eur, SZČO platí minimálne mesačné odvody 151,16 eura. Ak je vymeriavací základ vyšší ako 6 384 eur, SZČO platí maximálne mesačné odvody 2 116,29 eura. V prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 456 eur a nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6 384 eur, SZČO platí mesačné odvody vyčíslené z tohto vymeriavacieho základu.

4. Penzisti živnostníci
Som starobný dôchodca a popritom mám aj živnosť. Aké odvody budem platiť?
Ten, komu bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek a ich vymeriavací základ je rovný alebo nižší ako 456 eur, platia minimálne mesačné odvody 123,80 eura. Ak je vymeriavací základ vyšší ako 6 384 eur, SZČO platí maximálne mesačné odvody 1 733,25 eura. V prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 456 eur a nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6 384 eur, SZČO platí mesačné odvody vyčíslené z tohto vymeriavacieho základu. Mesačné odvody sú nižšie, pretože penzisti neplatia poistné na invalidné poistenie.

5. Zánik poistenia
Niekde som sa dočítal, že mi povinné poistenie zaniká 30. septembra, keďže som podal odklad daňového priznania. Príjem za minulý rok som mal 5 470 eur. Určite je to tak?
Povinné poistenie zaniká 30. septembra 2018 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 a ktoré za kalendárny rok 2017 dosiahli príjem rovnajúci sa alebo nižší ako suma 5 472 eur. Ak povinne poistená SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, za obdobie od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 platí poistné z vymeriavacieho základu, z ktorého platila aj pred 1. júlom 2018. SZČO, ktorá má za rok 2017 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2018 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného.

6. Určenie základu
Ako poisťovňa určí vymeriavací základ a dá sa to niekde overiť?
Vymeriavací základ SZČO sa určuje takto: čiastkový základ dane / koeficient 1,486 / 12. Čiastkový základ dane je pri tomto výpočte neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.

7. Podnikanie umelca
Umelec predložil 22. decembra 2017 Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie SZČO, že od uvedeného dátumu nevykonáva zárobkovú činnosť. Aké odvody musí platiť?
Pri vyhodnocovaní vzniku povinného poistenia SZČO k 1. júlu 2018 poisťovňa zistí podľa údajov, ktoré jej poskytlo Finančné riaditeľstvo, že umelec dosiahol vlani príjem šesťtisíc eur. Povinné poistenie SZČO umelcovi nevznikne. Platí to za predpokladu, že umelec nemá zároveň žiadne oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.


Odpovedá Peter Furmaník, Libertax Consulting
8. Slobodné povolania
Výtvarník má príjmy len zo svojich obrazov. V akom prípade nemusí platiť odvody?
Autori diel či umeleckých výkonov sú v podstate samostatne zárobkovo činnými osobami. Môžu dostávať autorské príjmy aktívne aj pasívne. Inak povedané, môžu mať príjmy z vytvorenia diela, ktoré sú asi rovnako aktívnymi príjmami ako príjmy živnostníkov či napríklad advok

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.