19.06.2018, 17:16

O týraní seniorov sa hovorí málo. Prežíva aj vďaka našej nevšímavosti

My, seniori, sme často nepohodlní, lebo narúšame pokoj spoločnosti. Štátu neraz kazíme štatistiky. Aj o tom hovorí Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším.

O týraní seniorov sa hovorí málo. Prežíva aj vďaka našej nevšímavosti

Problémy starších občanov dostatočne neriešia samosprávy, ani polícia, ani lekári. Na úradoch sa k nim správajú arogantne, neposkytnú im informácie, na ktoré majú nárok. O zdravotníctve ani nehovoriac, tam je to katastrofa. Majú u nás skôr narodení ľudia dostatočné právne povedomie o tom, aké kroky môžu podniknúť v prípade potreby ochrany zo strany zákona?

Nemajú dostatok právneho vedomia. Legislatíva sa mení a mladý človek si to zistí na internete. No starší sa nemá ako o zmenách dozvedieť. Stáva sa preto často obeťou podvodu. Často aj pre dôverčiviosť uzatvára nevýhodné zmluvy, robí právne úkony, predá či daruje dom, poskytne pôžičku a nemá o nej doklady. Radíme im, že každý právny úkon, zmluvu, prepis či pôžičku si treba overiť s odborníkmi. Nič nepodpisovať na rýchlo a pod tlakom, nedarovať dom či byt za svojho života.


Často sa vy osobne a vaši kolegovi vo Fóre stretávate s tým, že starší človek naozaj nevie ako ďalej, nevie, kde sa obrátiť o pomoc?

To sa stáva často, sme niekedy poslední, od ktorých čakajú pomoc. Niektoré problémy, hlavne s majetkom, sa ťahajú roky, tam ťažko nájsť riešenie. Nevedia sa dovolať svojich práv na kompetentných inštitúciách, hoci majú povinnosť problém riešiť. Keď my dostaneme podnet, zistíme podstatu veci a potom hľadáme konkrétne riešenie a snažíme sa poradiť, kam sa obrátiť a ako postupovať.

Existujú a spolupracujú s vami nejakí odborníci z oblasti práva? Sú schopní poskytnúť žiadateľom relevantnú právnu pomoc?

Komunikujeme s externými odborníkmi. Nemáme financie na vlastného právnika. Hľadáme však odbornú pomoc. Spolupracujeme s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, s Centrami právnej pomoci, ale aj s komisiou na ochranu spotrebiteľa na ministerstve spravodlivosti. Pracujeme i na zmene legislatívy. Aktívne sme pracovali na zákone o obetiach násilia a na väčšej ochrane starších. Máme záujem akreditovať tieto služby na spomínanom ministerstve.

Aké problémy súvisiace s porušovaním ich práv vám najviac signalizujú vekovo staršie kategórie našich občanov?

Problémy starších sú rôznorodé a právne veľmi náročné. Pretrváva to, že starších sa snažia oklamať, často sú okradnutí, v ohrození života, nemajú potrebné služby alebo nedostanú pomoc. Stretávajú sa so zlým prístupom v inštitúciách a v službách. Problémy sú v medziľudských vzťahoch, v zlom zaobchádzaní, v zanedbávaní, v neposkytovaním starostlivosti. Najčastejšie sú to spory o majetok, ale i dlhodobé spory s pozemkami, nehnuteľnosťami, čo sa cez nás nedá riešiť. Spoločnosť je orientovaná materiálne a často sa vytráca normálny ľudský vzťah, ohľaduplný prístup k starnúcim rodičom. Deti vyvíjajú psychický tlak, aby im prepísali majetky, čo často pod tlakom urobia. Po prepise majetku dochádza často k vulgárnemu, zlému zaobchádzaniu, odopieraniu jedla, liekov, izolácii, neposkytnutiu hygieny, skrátka chcú sa starkých zbaviť. Tí si však nezaslúžia, aby s nimi takto zaobchádzali.

Máme na Slovensku z pohľadu vašej odbornej praxe dostatočnú legislatívu, ktorá dokáže ochrániť starkých napríklad pred týraním v rodine?

Legislatíva sa mení, mnoho zákonov je dobrých a zabezpečuje ochranu starších. Bol prijatý zákon o ochrane obetí násilia, kde sú starší definovaní ako chránené osoby. Pripravuje sa reforma opatrovníckeho práva, ktoré roky nebolo novelizované. Máme tiež na tom zásluhu. Uskutočnila sa široká diskusia, na ktorej sme participovali. Zbaviť spôsobilosti na právne úkony už nebude také ľahké a človek môže byť zbavený len na určité úkony, ktoré by mu mohli spôsobiť ujmu. Je to veľký posun v ochrane starších. Ten, kto je zbavený svojprávnosti, totiž dnes akoby neexistoval a ťažko sa môže i brániť. Vieme, že páchanie násilia na blízkej a zverenej osobe je trestný čin, ale je nedostatok informácií o tom, čo je vlastne násilie, aké sú jeho formy a aké sú špecifiká páchania násilia na starších.

Čo by v rámci návrhov zákonov prospelo takým organizáciám, akú vediete napríklad aj vy v konkrétnej oblasti – v pomoci starším?

Pomohlo by dostatočné finančné krytie aktivít a pochopenie v spoločnosti, že je to vážny problém. Na poskytovanie kvalitnej a odbornej pomoci sú potrebné zdroje a dobré podmienky. Prispela by informovanosť, vytvorenie foriem a postupov spolupráce v pomoci obetiam. Dôležité je, aby samospráva, polícia, lekári či jednotlivé inštitúcie vedeli rozpoznať a diagnostikovať násilie. A tiež by pomohlo, aby podnikatelia a občania podporovali aj organizácie, ktoré pomáhajú starším, a to aj sponzorstvom aj dvoma percentami. Veď starší človek je súčasť tejto spoločnosti, má nárok na dôstojný a kvalitný život.

Veľkým problémom sú majetkové nepríjemnosti našich dôchodcov – ako odkázať majetok a komu, ako urobiť právne relevantný závet, neraz aj, ako vydediť potomka, ktorý o nich dlhodobo neprejavuje záujem – mávate takéto žiadosti o pomoc?

Sú to právne úkony, ktoré treba urobiť s advokátom, právnikom s ohľadom na okolnosti v rodine. Vydedenie svojho potomka z dedičstva je náročné a myslím, že v tomto by bolo potrebné upraviť zákon. Musí byť presne stanovený dôvod vydedenia, treba dokázať zlé zaobchádzanie. Problém je, že ak vydedíte svojho potomka, môže dediť vnuk alebo ďalší príbuzný, starší sa dostáva do zlej pozície, vo vydedení treba vymenovať všetkých, ktorých vylučujete.

Ako je to z vášho pohľadu s právnou ochranou starkých, ktorí dožívajú v sociálnych zariadeniach? Vraví sa, že sú často využívaní, zneužívaní, neraz aj okrádaní.

Áno a dochádza aj k zlému zaobchádzaniu a zanedbávaniu starostlivosti. Cez víkendy či v noci nie je zabezpečená kvalifikovaná alebo služba vôbec, nie je zabezpečená ich dôstojnosť a intimita. Dostali sme podnet , že klientka v noci spadla a celú noc ležala na zemi. Nie je zabezpečená nezávislá kontrola. Starší, ale i príbuzní sa boja o tom hovoriť, aby sa ich situácia nezhoršila.

Je tu veľmi vážna otázka – ochrana dôchodcov ako spotrebiteľov – je to tak trošku aj vaša parketa, napríklad v oblasti ich osvety pre prípady rôznych „šmejdov“?

Tým sa zaoberáme niekoľko rokov. Máme výhodu, že poznáme konkrétne prípady a môžeme robiť účinnú prevenciu priamo v regiónoch aj na iných podujatiach. Poskytujeme im rady, poradenstvo cez bezplatnú telefonickú Senior linku. Situácia sa mierne zlepšila, ale šmejdi majú nové sofistikovanejšie formy ako oklamať starších. Snažíme sa aj o nich informovať a riešiť konkrétne prípady.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.