20.06.2018, 00:00

Do bytoviek „príde“ nový zákon

Zrušenie hodinového čakania na domových schôdzach vlastníkov, ale aj zavedenie výlučného užívania balkónov, lodžií či garážových miest. To sú aktuálne návrhy, podľa ktorých sa má zmeniť 25 rokov starý predpis určený vlastníkom bytov. Novinky hodnotí Marek Valachovič, advokát a vedúci autorského kolektívu odborného komentára k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Do bytoviek „príde“ nový zákon
Zdroj: Dreamstime

1. Stop hodinovému čakaniu
Čo platí a aký je návrh:
Dnes platí, že ak schôdza nie je uznášaniaschopná dvojtretinovou väčšinou hlasov v oznámenom termíne, platne hlasovať sa môže o niektorých otázkach až po hodine od oznámeného začatia schôdze. Návrh počíta s tým, že sa už nebude čakať hodinu po začatí schôdze. V bežných veciach budú hlasovať len tí vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí sa dostavia na schôdzu. Naďalej platí, že za jeden byt či nebytový priestor je len jeden hlas.

Hodnotenie odborníka: Odstránenie hodiny čakania je pozitívne, rovnako aj zakotvenie inštitútu zápisnice zo schôdze a povinnosti jej vyhotovenia a zverejnenia v zákonom stanovenej lehote.

2. Zvýšenie kvóra
Čo platí a aký je návrh:
Pokiaľ ide o prijímanie vybraných rozhodnutí nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, viac-menej bolo v tomto smere zachované súčasné znenie bytového zákona, avšak v niektorých otázkach sa navrhuje toto kvórum zvýšiť. Napríklad pri voľbe a odvolaní zástupcov vlastníkov, členov rady spoločenstva. Na tieto personálne otázky v súčasnosti dosiaľ stačí rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov prítomných na schôdzi.


Upozorňujem: Navrhovaná novela nezavádza to, že len vlastníci prítomní na schôdzi vlastníkov budú môcť prijať akékoľvek rozhodnutie o správe domu a spoločného pozemku len jednoduchou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov. Novela prehľadnejšie stanovuje v jednom ustanovení pre konkrétne druhy dôležitých rozhodnutí príslušné hlasovacie kvóra, pričom až podľa počtu prítomných vlastníkov na schôdzi sa bude môcť určiť, aké rozhodnutie budú môcť vlastníci na schôdzi z navrhovaného programu vzhľadom na svoj počet prijať. Napríklad, ak v dome s 30 bytmi príde na schôdzu len desať vlastníkov, ktorí disponujú spolu desiatimi hlasmi a napríklad chcú schváliť, zmeniť alebo vypovedať zmluvu o výkone správy, nebudú to môcť urobiť, lebo zákon už teraz na prijatie takéhoto rozhodnutia vyžaduje nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Dnes však vzhľadom na protichodnosť viacerých ustanovení zákona existoval v tomto smere výkladový problém.

Hodnotenie odborníka: Terajšie riešenie je pokiaľ ide o uvedené personálne otázky v praxi vhodnejšie, pretože dosiahnuť súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bol najmä vo väčších bytových domoch problém. Zároveň je súčasné znenie zákona flexibilnejšie v tom, že v prípade zistenia pochybenia či nečinnosti osôb v týchto funkciách ich bolo možné pomerne promptne odvolať. Pozitívom novely je ale odstránenie rozdielu medzi písomným hlasovaním a hlasovaním na schôdzi vlastníkov pokiaľ ide o výšku hlasovacích kvór pri týchto t

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.