27.06.2018, 00:00

Kto záväzne určí druh pozemku

Ponúkanie pôdy cez register skôr, ako ju predáte, nie je povinné vždy. A rozhoduje aj to, či skutočne ide o poľnohospodársky pozemok. Kto má pri tom rozhodujúce „slovo“, upozorňuje Úrad geodézie, kartografie a katastra

Kto záväzne určí druh pozemku
Zdroj: Dreamstime


Kupujúci si chce overiť, či pozemok, o ktorý má záujem, je určený na poľnohospodárske využitie.
Spôsob využitia v konečnom dôsledku vyplýva z kódu druhu pozemku alebo z kódu spôsobu využitia pozemku, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva. Poľnohospodárskou pôdou je produkčne potenciálna pôda, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Definíciu obsahuje aj zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, podľa ktorého „poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991“.

V extraviláne sú lány polí bez vyznačených hraníc, niekedy sú zaburinené alebo zarastené náletovým drevom. Kto teda záväzne určí, či ide o poľnohospodársky pozemok a určí jeho záväzné hranice a výmeru?
Keďže na účely zákona sa poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty, aj v prípade pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne sa pri určení druhu pozemku vychádza z údajov evidovaných v katastri nehnuteľností. Zároveň upozorňujeme, že na účely katastrálneho zákona je záväzným druhom pozemku ten, ktorý je evidovaný v registri C. V prípade prevodu pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako parcela registra E (ktorej hranice nie sú v teréne vyznačené), odporúčame vyhotovenie geometrického plánu.


Za poľnohospodársky pozemok sa považuje aj pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely. Ako sa kvalifikuje priľahlý pozemok? A čo ak je stavba opustená alebo slúži ako sklad? Podlieha predaj zastavaného a priľahlého pozemku tiež zverejneniu v registri ponúk na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva?
V prípade, ak ide o pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, tento sa považuje za poľnohospodársky a pri jeho prevode je potrebné zverejnenie v registri ponúk. Ak z listu vlastníctva vyplýva, že stavba je určená na poľnohospodárske využitie, pričom v rámci konania o návrhu na vklad nebude preukázaný opak, okresný úrad, katastrálny odbor pri rozhodovaní bude mať za to, že ide o stavbu určenú na poľnohospodárske využitie. Čo sa týka pozemku, ktorý je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok, tento pozemok sa nepovažuje za poľnohospodársky na účely zákona, a teda na jeho prevod nie je potrebné zverejnenie v registri ponúk. Pokiaľ ide o otázku, či je pozemok priľahlý k stavbe, je nevyhnutné, aby svojím umiestnením a využitím tvoril funkčný celok so stavbou, pričom nemusí byť bezprostredne priľahlý k pozemku zastavanému touto stavbou.

Kto záväzne určí, či stavba je určená na poľnohospodárske účely? Je takýto údaj zapísaný v katastri a má vlastník tento údaj dať zapísať? Aké sankcie mu prípadne hrozia, ak sa nepostará o zápis zmeny?
Okresný úrad, katastrálny odbor pri zápise stavby a jej charakteristiky do katastra nehnuteľností vychádza z verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis do katastra. V danom prípade je okresný úrad, katastrálny odbor len evidenčný orgán a nepatrí do jeho kompetenc

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.