10.07.2018, 00:00

20 otázok a odpovedí: Podvodom s bytmi zabráni nová služba katastra

Ako sa vďaka novele od októbra zrýchli a skvalitní registrácia nehnuteľností?

20 otázok a odpovedí: Podvodom s bytmi zabráni nová služba katastra
Zdroj: Pavol Funtál

1. Zápis v katastri
Úrad bude rozhodovať, či v prípadne nejakých pochybností sa bude alebo nebude nehnuteľnosť evidovať v katastri. Ako to je v súčasnosti, aké problémy bude môcť úrad riešiť?
V pochybnostiach, či určitá nehnuteľnosť má byť evidovaná v katastri, bude rozhodovať Úrad geodézie, kartografie a katastra. Rozhodnutia bude aj zverejňovať. Nová právna úprava tak oproti doterajšiemu stavu odstráni nejednotné rozhodnutia okresných úradov pri rozhodovaní, či určitá nehnuteľnosť je alebo nie je predmetom evidencie v katastri. Odstráni sa tak stav, že v jednom okrese sa určitá nehnuteľnosť evidovala a v niektorom nie.


2. Nové lehoty
Skrátia sa lehoty na katastroch?
Zavedie sa osobitná lehota na výmaz záložného práva z doterajších 60 na päť pracovných dní, čo prispeje k rozvoju hypotekárneho trhu, a tým aj k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Skráti sa aj lehota na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní.

3. Oprava chýb
Rozšíria sa aj dôvody, pre ktoré budú môcť opraviť chybu priamo na katastrálnom odbore?
Áno. Katastrálny odbor bude môcť odstrániť zápis duplicitného alebo viacnásobného vlastníctva. Predísť sa tak má zbytočným sporom na súde, ktoré môžu byť zdĺhavé a finančne náročné, ak sa účastníci vedia dohodnúť. Toto konanie je na rozdiel od súdneho konania oslobodené od platenia správneho poplatku. Katastrálny odbor bude môcť opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od zápisu registra obnovenej evidencie pôdy do katastra. Dôvodom na opravu chyby je aj zistenie, že zápis do katastra bol vykonaný, hoci neboli splnené podmienky na jeho vykonanie. Ak teda katastrálny odbor chybný zápis do katastra vykoná, mal by mať aj zákonné oprávnenie toto pochybenie napraviť.

4. Podvodné manipulácie
Zavádza sa nová elektronická služba – Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností. S akým cieľom?
Hlavným cieľom vytvorenia tejto služby je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. Pomocou tejto služby môže žiadateľ včas zabrániť podvodným manipuláciám s nehnuteľnosťami a predísť tak prípadným súdnym sporom, čo v konečnom dôsledku ušetrí jeho čas aj peniaze. Vlastník alebo iná oprávnená osoba objednaním služby môže získať istotu, že sa včas dozvie o neoprávnenom nakladaní s jeho nehnuteľnosťou, a tak zabrániť podvodníkom, aby na základe sfalšovaných dokumentov vlastníka pripravili o majetok. Ak v katastri dôjde k zmene, napríklad sa vyznačí na liste vlastníctva plomba, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail.
_________________________________________________________________________________________
Odpovedá advokát Ján Marônek

5. Rýchlejšie zápisy
Ako sa vďaka novele od októbra zrýchli a skvalitní registrácia nehnuteľností?
Prostredníctvom nového informačného systému. Súčasťou legislatívneho procesu je aj novela vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. Tá zrýchľuje proces vkladov do katastra nehnuteľností tak, že vypúšťa ustanovenia, ktoré určujú, že „rozhodovanie o každom návrhu na vklad je samostatným konaním o návrhu na vklad“ a spolu s tým vypúšťa súvisiace obmedzenia. Domnievam sa preto, že ak bude na vklad do katastra

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.