24.07.2018, 00:00

Ak zamietnu ŤZP, možno sa odvolať

Kde a po predložení ktorých dokladov vám vydajú preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby. Ako takáto legitimácia uľahčí cestovanie vlakom. V čom môže preukaz konkrétne pomôcť nevidiacim. Všetko objasňujú experti v danej oblasti.

Ak zamietnu ŤZP, možno sa odvolať
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Marek Machata, prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov

1. Vybavenie legitimácie
Ako si môže človek vybaviť preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby?
Postup je nasledujúci: na úrade práce si podáte žiadosť a doložíte lekársky nález. Je to tlačivo, ktoré vyplní váš všeobecný lekár. K nemu sa priložia nálezy od odborných lekárov, ktorých navštevujete. Pozor, všetky musia byť aktuálne. Úrad predloží dokumenty posudkovému lekárovi. Ten určí, či sú dostatočné. Ak nie sú, vyžiada si ďalšie nálezy, pretože niekedy zdravotný stav nie je popísaný dopodrobna. Lekár následne vyhotoví lekársky posudok. Ak je miera vašej funkčnej poruchy vyššia než 50 percent, úrad vydá rozhodnutie, ktoré vám pošle poštou. Ak vám posudkový lekár prizná mieru funkčnej poruchy nižšiu než 50 percent, dá sa proti rozhodnutiu úradu odvolať. Úrad môže svoje rozhodnutie zmeniť alebo prípad rieši Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v odvolacom konaní. Po prevzatí rozhodnutia o priznaní preukazu žiadateľ príde na úrad s rozhodnutím a vlastnou fotografiou. Potom mu vyhotovia preukaz na počkanie.


2. Spracovanie lekárskeho posudku
Ako dlho trvá vybavenie preukazu ŤZP, aké lehoty tu platia?
Lehoty sú schválené zákonom, je to buď 45, alebo 60 dní. Závisí to od toho, či ide o preukaz alebo o komplexný posudok. Niektoré diagnózy sú jednoznačnejšie než iné. Čím kvalitnejšie a podrobnejšie spracovaný nález ako pacient prinesiete, tým ľahšie sa potom porucha posudzuje a preukaz sa vybavuje jednoduchšie. Vo všeobecnosti však máme na Slovensku veľmi málo posudkových lekárov, väčšinou pracujú pre daný úrad externe. V Bratislave je napríklad len jeden posudkový lekár na plný úväzok.


3. Posudkový lekár
Platí prax, že sa posudkový proces pri niektorých typoch ochorení opakuje?
Áno, je to tak. Posudkový lekár si sám určuje, či má byť zdravotne postihnutý pacient posúdený bez kontroly, alebo musí prísť o rok či o dva znova. Som presvedčený, že každý zdravotne postihnutý človek si sám želá, aby mu zdravotné príspevky boli na základe zlepšenia jeho zdravotného stavu zastavené. Sú diagnózy, pri ktorých sa zdravotný stav môže zlepšiť, ale, samozrejme, môže to byť aj naopak.

4. Štandardné vybavenie
Bežný pohyb nie je pri imobilných pacientoch jednoduchý. Na čo všetko má vozíčkar myslieť, ak chce cestovať alebo ísť na koncert?
Situácia na Slovensku vôbec nie je ideálna. Prístupná železničná stanica totiž musí byť zabezpečená bezbariérovo. V skutočnosti je to však na Slovensku tak, že buď tá východisková, alebo cieľová stanica nie je bezbariérová, prípadne chýba vo vlaku zaradenie vozňa s plošinou. Je však pravda, že situácia je už výrazne lepšia. V súčasnosti existujú bezbariérové prístupy aj na viacerých kultúrnych udalostiach, napríklad koncertoch či festivaloch. Organizátori by však mali dbať na to, že vozíčkar potrebuje určitý priestor a vyvýšený bod, z ktorého uvidí na pódium.

5. Problémy s automatmi
Celkom iné problémy s cestovaním nastávajú v prípade nevidiacich, ak chcú narábať s automatmi na cestovné lístky MHD. Nemá ich napríklad ani Bratislava. Čo s tým?
Toto je naozaj problém. Ten sa ako asociácia práve snažíme riešiť. Chceme, aby každý takýto automat, či na pošte alebo v banke, všade, kde si nevidiaci majú zobrať cestovný či poradový lístok, bol opatrený zvukovým výstupom pre zrakovo postihnutých, prípadne, aby bol na takýchto miestach k dispozícii tlmočník pre sluchovo postihnutých.

Odpovedá Branislav Mamojka, Únia nevidiacich

6. Okolnosti priznávania príspevku
S akými prekážkami sa nevidiaci ľudia najčastejšie stretávajú pri vybavovaní preukazu ŤZP?
Nevidiace osoby sú po podaní žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo v prípade podania žiadosti hoci len o vydanie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vždy uznané za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Je to preto, lebo miera funkčnej poruchy v prípade slepoty sa ohodnocuje podľa prílohy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia hodnotou až 90 percent, pričom za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje človek s mierou funkčnej poruchy z dôvodu zdravotného postihnutia už najmenej vo výške 50 percent. Nevidiace osoby nemajú problémy s priznaním preukazu osoby s ŤZP. Nevidiacim, keďže sú odkázaní na pomoc sprievodcu, sa priznáva preukaz ŤZP s červeným pásom, čo znamená nárok na sprievodcu.

7. Čiastočná slepota
Vezmime si čiastočne nevidiacu osobu. Má v takomto stave nárok na preukaz ŤZP? Čo platí v ich situácii, ak chcú parkovací preukaz?
Čiastočne, respektíve prakticky nevidiace osoby majú nárok na preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Majú naň nárok i slabozraké osoby, ak je ich vízus horší ako 6/18. Problémy s priznaním parkovacieho preukazu nevidiace osoby v zásade nemajú. Môžu ho vlastniť nevidiace, ale aj prakticky nevidiace osoby.

8

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.