26.07.2018, 00:00

Invalidný dôchodok môže štát i zrušiť

Ako sa vyhodnocuje zdravotný stav pri uznávaní invalidity, kedy môžete dostať dôchodkové dávky po zosnulom manželskom partnerovi, kedy takéto nároky zanikajú, prípadne kedy sa dedia. Prinášame prehľad o invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských penziách.

Invalidný dôchodok môže štát i zrušiť
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Nadácia na pomoc onkologickým pacientom

1. Pomoc pre žiadateľa
Kto mi môže pomôcť pri požiadaní o invalidný dôchodok?
Žiadosť o invalidný dôchodok podávate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. Formulár je veľmi komplikovaný, spíše ho s vami zamestnanec poisťovne. Od podania žiadosti máte právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy aj fotokópie. O invalidných dôchodkoch rozhoduje Ústredie Sociálnej poisťovne. Tá je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od podania, v zložitých prípadoch do 120 dní. Ak sa domnievate, že rozhodnutie o invalidnom dôchodku nie je správne, napríklad vašu žiadosť zamietli alebo nesúhlasíte so stanovenou mierou poklesu schopnosti pracovať, máte právo do 30 dní od doručenia rozhodnutia sa proti nemu odvolať. Odvolanie sa podáva v Sociálnej poisťovni. Pri spisovaní odvolania je vhodné držať sa faktov súvisiacich so zdravotným stavom preukázaným lekárskymi správami.

Šéf Smeru Robert Fico v máji 2018 informoval o plánoch zastropovať vek odchodu do dôchodku:

Odpovedá Sociálna poisťovňa
2. Zhodnotenie stavu
Na základe čoho sa hodnotí zdravotný stav žiadateľa o invalidný dôchodok?
Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok. Žiadosť poistenec podáva v pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu. Skutočnosť, či žiadateľ o invalidný dôchodok spĺňa kritériá na uznanie invalidity, je možné preukázať až na základe komplexného posúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z nich bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent.

​​ 3. Základné podmienky
Čo musím spĺňať, aby som mal nárok na priznanie invalidity?
Ide o tri podmienky: byť invalidným, získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesmiete dostávať starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Či osoba získala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, závisí od jej veku. Počet rokov poistenia potrebný na invalidný dôchodok, je: a) menej ako rok, ak má osoba vek do 20 rokov, b) najmenej rok, ak má vek nad 20 a do 24 rokov, c) najmenej dva roky, ak má vek nad 24 a do 28 rokov, d) najmenej päť rokov, ak má vek nad 28 a do 34 rokov, e) najmenej osem rokov, ak má vek nad 34 a do 40 rokov, f) najmenej desať rokov, ak má vek nad 40 a do 45 rokov, g) najmenej 15 rokov, ak má vek nad 45 rokov.

4. Spôsob výplaty
Doteraz som si ako invalidná dôchodkyňa chodila po peniaze na poštu. Kde si môžem zmeniť spôsob zasielania dôchodku?
Najjednoduchší spôsob, ako si zmeniť spôsob výplaty dôchodku, je vyplnenie tlačiva s názvom Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ktoré obsahuje všetky potrebné údaje. Toto tlačivo je dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, v jej pobočkách alebo v bankách, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú príkaznú zmluvu. Tlačivo s doplnenými identifikačnými údajmi, číslom účtu a potvrdené príslušnou bankou treba doručiť do ktorejkoľvek pobočky alebo odoslať priamo ústrediu Sociálnej poisťovne. Adresy jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne.

5. Zasielanie penzie
Aký je záujem zo strany invalidných dôchodcov o vyplácanie penzie na účet?
Počet dôchodcov, ktorí si nechávajú dôchodky posielať na svoj bankový účet, prudko rastie. Potvrdzuje to aj vývoj vo vyplácaní dôchodkov v poslednom období. Napríklad za prvých šesť mesiacov 2017 Sociálna poisťovňa poukázala na bankové účty dôchodcov o 6 420 dôchodkov viac než ku koncu predošlého roka. K 30. júnu tak vlani zasielala celkovo 947 059 dôchodkov na účty v bankách a 410 174 v hotovosti. O výplatu dôchodku na účet v banke požiadalo od januára do júna daného roka spolu 28 858 dôchodcov. Najviac žiadostí o zmenu výplaty dôchodku došlo vo februári (5 620) a v marci (5 741).

6. Lekárska prehliadka

Pre moju invaliditu som dostal predvolanie na kontrolnú prehliadku. Čo ak v danom termíne nemôžem prísť?
Sociálna poisťovňa môže predvolať invalidného dôchodcu na kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa uňho predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti pracovať. Invalidný dôchodca, ktorému poštou doručili predvolanie na kontrolnú prehliadku, je povinný sa na nej osobne zúčastniť. Ak nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení ju posudkový lekár Sociálnej poisťovne presunie a opäť ho predvolá na nový termín. Ak poistenec na posúdenie stavu nepríde a ani sa neospravedlní, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku. Keď sa poistenec, ktorému pozastavili výplatu dávky, dodatočne podrobí kontrole, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti pracovať bude podľa lekára viac ako 40 percent, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.

7. Zlepšený zdravotný stav
Sú situácie, keď sa u invalidného dôchodcu dá predpokladať, že sa jeho zdravotný stav zlepší natoľko, že sa bude môcť vrátiť do práce. O čom hovoria štatistiky posledných rokov?
V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku. V 32 857 prípadoch im naďalej uznali invaliditu

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.