01.08.2018, 15:50

Cestovné poistenie nekryje alkohol či rizikové športy

Dovolenkári často zabúdajú na to, že poisťovňa chráni iba pred vznikom náhodnej udalosti. V prípade, že klient ide vedome do rizika, nastávajú v rámci poistnej udalosti problémy.

Alkohol a omamné látky
Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok, má na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv. V prípade, že sa stane nehoda za takýchto podmienok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, a tiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí.

Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri takzvaných all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu.

Evidujeme tiež viaceré úrazy v dôsledku požitia omamných látok, napríklad marihuany v krajinách, kde je ich požitie povolené. Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené,“ upozorňuje riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqua poisťovne Silvia Vlasková.

Rizikové a adrenalínové športy
V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy, ako napríklad jazda na vodnom skútri, člnkovanie, vodný bicykel či vodné lyžovanie. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť.

Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov, sústredení v zahraničí. Nepatria sem len športy uvedené vo výlukách z poistenia. Konkrétne informácie o športoch, ktoré nie sú kryté poistením, sú uvedené v poistných podmienkach.

Ide napríklad o horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, diaľkové plávanie nad desať kilometrov, parašutizmus, alpinistiku, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping. Ak by chcel klient vykonávať aj rizikové športy uvedené vo výlukách z poistenia, je možné si niektoré z týchto rizikových športov pripoistiť za prirážku na poistnom.

„V prípade uzatvorenia poistky online sú niektoré rizikové športy v rámci poistenia liečebných nákladov kryté automaticky. Sú to športy ako lyžovanie, skialpinizmus, horolezectvo do nadmorskej výšky päťtisíc metrov nad morom či potápanie s licenciou alebo inštruktorom,“ hovorí Silvia Vlasková.

V cestovnom poistení má klient v rámci poistenia liečebných nákladov poistené aj záchranu na horách a vo vode a poistením sú kryté aj náklady na vyhľadávanie a zachraňovanie na horách alebo vo vode. Poistený má nárok na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia priamo z miesta vzniku udalosti, čiže buď zo svahu v horách alebo z vody.

Storno zájazdu
Okrem udalostí súvisiacich s úhradou liečebných nákladov v poslednom čase pribúda poistných udalostí z rizika storna zájazdov a zahraničných ciest. „Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať.

Preto odporúčame, aby si rodina s deťmi storno pripoistila. Najmä ak dáva prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Môže totiž nastať situácia, že jeden člen rodiny pre závažné zdravotné problémy nebude môcť vycestovať alebo dôjde k úmrtiu rodinného príslušníka,“ pripomína Vlasková.

Mnohokrát sa stáva, že si klienti kúpia cestovné poistenie až po zakúpení si dovolenky, čo je už neskoro. Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie alebo cestovný lístok.

Prevádzka požičaného vozidla
Mnoho dovolenkárov pricestuje do zahraničia a tam si požičia auto. A pri tom si myslia, že na úhradu škody, ktorú spôsobia jazdou inému, im stačí mať uzatvorené cestovné poistenie.

Nie je to však pravda. Ako upozorňuje Vlasková, poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci.

Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne ju zaplatí samostatne pri požičiavaní. Túto skutočnosť si je však potrebné overiť pri požičiavaní auta.

Pes na dovolenke
Ak beriete na dovolenku svoje domáce zvieratko, na škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Môžete si ju však nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa.

Do limitu plnenia sú kryté náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí váš pes na zdraví alebo majetku tretej osobe, a to nielen na Slovensku, ale aj na dovolenke v zahraničí v rámci Európy.

Ako vysvetľuje Vlasková, v praxi to znamená, že ak pes niekoho pohrýzol, poškodil oblečenie, prípadne poškodil zariadenie v mieste ubytovania, škodu preplatí poisťovňa, pokiaľ máte poistku zariadenia domácnosti.

Pri ceste do zahraničia nezabudnite na doklady, ktoré sú vyžadované pre psa. Ide o cestovný doklad, takzvaný pet pass a pes by mal mať takisto mikročip, respektíve tetovanie a platnú vakcináciu proti besnote.

Poistenie seniorov
Seniori nad 70 rokov sa pri poistení do zahraničia stretávajú často s problémami. Niektoré poisťovne kvôli vyšším zdravotným rizikám osoby nad 70 rokov buď nepoisťujú, alebo ponúkajú poistenie za prirážku na poistnom.

Poisťovňa ponúka na všetkých svojich obchodných miestach možnosť poistenia aj pre osoby staršie ako 70 rokov s istými obmedzeniami. „Na internete si však klient môže dojednať krátkodobé aj ročné cestovné poistenie bez obmedzenia veku a zvoliť si konkrétny balík s rozsahom poistného krytia, ktorý mu vzhľadom na účel cesty najviac vyhovuje,“ informuje Silvia Vlasková.

Očkovanie a chronické choroby
Pri chronických chorobách sa odporúča klientom kontaktovať vopred svojho ošetrujúceho lekára v domácej krajine, ktorý by mal klientovi predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu, pretože takéto prípady nie sú poistením kryté.

V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť na Slovensku, na následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy ani na chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy, kvôli ktorým bol poistený hospitalizovaný posledných 12 mesiacov pred začiatkom poistenia.

Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť, napríklad cez asistenčnú službu, aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia.

Terorizmus, vojny a nepokoje
V cestovnom poistení v rámci poistenia liečebných nákladov automaticky bez nutnosti pripoistenia kryje poisťovňa aj ošetrenie v dôsledku teroristického útoku.

„Ak klient utrpí následkom takéhoto činu vážne zranenia, poisťovňa uhradí liečebné náklady nielen na ambulantné ošetrenie, ale aj nevyhnutnú hospitalizáciu a s ňou súvisiaci prevoz späť na Slovensko,“ hovorí Silvia Vlasková z oddelenia komunikácie Uniqua poisťovne.

Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poisteného do zahraničia oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva alebo do ktorých sa neodporúča z takýchto dôvodov cestovať, sú v ročnom poistení hradené až do výšky poistnej sumy pre liečebné náklady.

Ak úraz zanechal klientovi trvalé následky úrazu, poisťovňa mu vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu. Krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia.

„Klientom preto odporúčame, aby si pred cestou do zahraničia overili na stránkach ministerstva zahraničných vecí alebo na telefónnom čísle asistenčnej služby, či krajina, do ktorej plánujú vycestovať, nie je kvôli terorizmu označená za krajinu, do ktorej sa neodporúča cestovať.

Ak by klient vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý,“ upozorňuje Vlasková.

Zdroj: Beata Lipšicová, public relations špecialistka, Uniqua poisťovňa

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.