06.08.2018, 23:39

Notár môže zdarma aj právne poradiť

Pri dedení, spisovaní závetu či plnomocenstva nepotrebujete právnika. Stačí, ak vám poradí notár. V ktorých ďalších prípadoch si vystačíte s notárskym poradenstvom, vám priblížia experti HN. Na konkrétnych situáciách rozoberajú problémy a ich riešenia.

Notár môže zdarma aj právne poradiť
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá notárka Miriam Imrich Breznoščáková:

1. Návšteva notára
Sú situácie, keď by ste si pri niektorých listinách možno vystačili aj sami. Prečo je však lepšie vyhľadať notára?
Každá listina, závet či zmluva musí mať určitý obsah. Vynechanie zákonných náležitostí či obchádzanie úkonov znamená buď neplatnosť tohto úkonu, alebo súdne spory. Takto, samozrejme, vznikajú aj časové a finančné náklady, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú často zanedbateľné notárske poplatky. Notár, zodpovedá za celý úkon, ktorý spisuje do notárskej zápisnice a ako odborník spíše všetky potrebné údaje toho–ktorého prípadu.

2. Doživotné právo bývania
S manželom sme sa rozhodli, že darovacou zmluvou prevedieme svoj dom na syna. Môžeme si zriadiť doživotné právo užívania, aby sa o nás syn postaral?
Medzi doživotným právom užívania a povinnosťou dostarania je rozdiel. Právo doživotného užívania vám totiž nezaručí, že nový vlastník nemôže bez vášho súhlasu právne s domom disponovať, to znamená previesť ho na inú osobu. Toto právo zaručuje „len“ dožitie v dome. V danej situácii treba pamätať na to, že vecné bremeno doživotného práva bývania negarantuje pre darujúcu osobu fakt, že potomok neskôr neprevedie dom či byt aj bez súhlasu rodiča.

Navyše rodičia sa ako darujúce osoby – oprávnení z vecného bremena – neraz mylne domnievajú, že toto vecné bremeno im zaručí aj morálnu povinnosť dieťaťa doopatrovať rodičov a postarať sa o nich v chorobe či starobe. Je to inak. Toto je totiž predmetom osobného záväzku medzi nimi, nie predmetom vecného bremena, ktoré je právom vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti. Preto, ak si chcete zabezpečiť záväzok doopatrovania od obdarovaného, treba urobiť (aj) iný úkon, napríklad zaopatrovaciu zmluvu alebo inú takzvanú inominátnu zmluvu.

3. Zastretý právny úkon
V snahe vyhnúť sa dani z príjmu či zvýšeným poplatkom pri kúpnej oproti darovacej zmluve robia účastníci na prevod nehnuteľností darovacie zmluvy, hoci si za nehnuteľnosť v skutočnosti vyplácajú kúpnu cenu. Môžu tak skutočne ušetriť?
Takéto riešenie môže v budúcnosti spôsobiť problémy napríklad pri dedičskom konaní po darcovi, ktorý bol prevodcom. Znevýhodnený neobdarovaný dedič môže žiadať započítanie daru do dedičského podielu obdarovaného, čiže kupujúceho dediča. Na toto musí notár pri dedičskom konaní prihliadať. Tak sa môže stať, že hoci napríklad syn rodičom za byt zaplatil, darovacia zmluva znamená, že dostal byt bezplatne, čím sa hodnota daru započíta do dedičského podielu tohto obdarovaného. To môže znamenať, že už zo zvyšného dedičstva, napríklad z domu, dostane krátený podiel alebo aj vôbec nič.

4. Podpisovanie kúpnej zmluvy
S manželom sme sa rozhodli zainvestovať do nehnuteľnosti, ale pri podpise zmluvy bol len on sám. Znamená to, že na tento majetok nemám právo?
Účasť len jedného z manželov pri podpise zmluvy a zápis na liste vlastníctva ešte neznamená, že dom či byt patrí len jednému z nich. Často sa stáva, že príde manželka prekvapená, že dom, ktorý s manželom budovali či kúpili, je vedený v katastri len na manžela. Ešte častejšie sú prípady, keď sa to zistí až po smrti manžela. Treba však vedieť, že ak sa majetok kupuje za trvania manželstva, je majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov bez ohľadu na to, či druhý manžel je ako kupujúci prítomný pri spísaní zmluvy alebo nie. Ak sa to stane, a manželia si chcú neskôr tento stav aj „opraviť“ v katastri, notár im spíše vyhlásenie o právne významných skutočnostiach.

5. Prevod poľnohospodárskej pôdy
Prevod pôdy reguluje osobitný zákon. Čo to znamená?
Jeho nedodržanie znamená zamietnutie návrhu na vklad do katastra. Pri kúpnych zmluvách s poľnohospodárskym pozemkom presahujúcim výmeru 2 000 metrov štorcových môže kataster, v obvode ktorého sa nachádza, zamietnuť návrh na vklad, ak sa nedodrží zákonný proces. Ten spočíva v tom, že kúpa sa musí zverejniť v elektronickom registri ponúk vedenom na webe ministerstva pôdohospodárstva. Prevod poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ má výmeru nad 2 000 metrov štvorcových, medzi osobami, ktoré nie sú blízke, alebo smerom k osobe, ktorá robí poľnohospodársku výrobu, podlieha prísnejším pravidlám. Tie laik ťažko posúdi a splní, keďže je potrebné nevynechať spomínaný proces zverejňovania ponuky v určitých zákonných etapách.

6. Spor medzi dedičmi
Vezmime si situáciu, keď rodič všetok majetok odkázal len jednému synovi, druhého opomenul. Ten však poukazuje na to, že v závete je sfalšovaný podpis. Ako sa má postupovať v takom prípade?
Ide o skutkový spor, teda vyžaduje si dokazovanie v sporovom súdnom konaní. Notár však nie je oprávnený vykonávať takéto dokazovanie. No môže sa pokúsiť o zmier medzi dedičmi. Ak sa to nepodarí, poučí toho dediča, ktorého právo sa javí ako menej pravdepodobné, teda závetom opomenutého dediča, že si svoje právo na dedičstvo musí uplatniť osobitnou žalobou.

Notár o tom vydá uznesenie, ktorým uloží tejto osobe podať žalobu na súde v lehote, ktorú určí. Uznesenie sa podáva na súde, na ktorom sa vedie konanie o dedičstve. Ďalším výrokom preruší konanie o dedičstve až do právoplatného skončenia tohto súdneho konania. Ak opomenutý syn žalobu nepodá, notár pokračuje v dedičskom konaní bez zreteľa na tohto dediča, prípadne má nárok len na svoj krátený dedičský podiel. Avšak v prípade, že súd určí, že závet je ozaj neplatný, lebo nie je podpísaný vlastnou rukou daného rodiča, notára tento výrok zaväzuje a koná len so zákonnými dedičmi. Radíme preto napísať závet za prítomnosti notára alebo aspoň uložiť ho u notára.

7. Notárska zápisnica
Neraz sa stane, že sa spochybní darovacia zmluva priamo na pojednávaní o dedičstve. Čo robiť?
Dedičovi nič nebráni, aby podal na súd žalobu o neplatnosť takejto darovacej zmluvy. Pozor, len ak id

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.