08.08.2018, 00:00

Navštívte notára a vyhnete sa sporom

Manželské či predmanželské zmluvy u nás ešte nie sú možné. Jedine notár však môže ochrániť váš spoločný majetok pred rizikami podnikania. Tieto, ale aj ďalšie služby dostanete na notárskych úradoch a možno o mnohých ani neviete. O aké služby ide, vysvetľujú členovia Notárskej komory.

Navštívte notára a vyhnete sa sporom
Zdroj: Archív HN

1. Dohody medzi manželmi, ktorými vylúčia niektoré veci z bezpodielového spoluvlastníctva
Napriek viacerým snahám o zavedenie manželských zmlúv, dodnes takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. Ako však upozorňuje notár Juraj Göbl z prezídia Notárskej komory, v obmedzenom rozsahu ho možno čiastočne prirovnať práve k dohodám, ktoré sa spisujú notármi vo forme notárskej zápisnice.

„Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Ale môžu sa aj dohodnúť, že si vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.“

Ktoré veci patria do BSM
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudol ktorýkoľvek z nich počas manželstva s výnimkou niektorých vecí. Napríklad, ak ste počas manželstva niečo zdedili alebo dostali darom, patrí to výlučne do vášho vlastníctva. Ako však upozorňuje notár Göbl, to, čo všetko patrí a čo nepatrí do BSM, je stanovené v Občianskom zákonníku a ani tam nie je zoznam vecí definitívny. „Zákon pripúšťa manželom možnosť upraviť si rozsah svojho BSM odchylne. Ide o takzvané modifikačné dohody.

Často sa stretávame s požiadavkou o zrušenie alebo zúženie BSM. Najmä z dôvodu ochrany majetku jedného z manželov,“ vraví Göbl. Zrušiť BSM za trvania manželstva sa dá jedine súdnym rozhodnutím a aj to len, ak sú na to zákonom určené dôvody. „Napríklad, ak ide o prípady gamblerstva, alkoholizmu. Je to možné najmä, ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva,“ upozorňuje notár. Súd tak urobí aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Čo platí o dohodách pred notárom
– Na ich platnosť je potrebné dodržať formu notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať, len ak jej je táto dohoda známa.


– Modifikačnú dohodu môžu uzavrieť len manželia – a to až do momentu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode alebo rozsudku, ktorým bolo manželstvo vyhlásené za neplatné. Nemôžu ju uzatvoriť napríklad snúbenci.


– Také dohody o zúžení alebo rozšírení zákonného rozsahu je možné uzatvoriť len s účinkami do budúcna, čo znamená, že sa do nej nemôže zahrnúť majetok, ktorý už manželia počas manželstva do BSM nadobudli – takýto majetok je možné platne vysporiadať až po zániku BSM alebo jeho prevodom na inú osobu.


– Notárska zápisnica s obsahom zúženia alebo rozšírenia rozsahu BSM by mala byť spísaná ešte pred samotným nadobúdacím titulom, teda napríklad pred zmluvou o prevode nehnuteľností alebo pred úverovou zmluvou.


– Zúženie rozsahu BSM musí byť konkrétne, v jednej notárskej zápisnici môže byť zúžený rozsah v niekoľkých smeroch, napríklad do BSM nebude ďalej patriť kupovaný byt a úver.

Návrh notára: Z dôvodu právnej istoty a vo vzťahu k tretím osobám by bolo v budúcnosti takisto vhodné aj zavedenie napríklad notárskeho centrálneho registra manželských zmlúv alebo modifikačných dohôd, čo je, samozrejme, predmetom širšej diskusie.

2. Zabezpečí ochranu zraniteľných ľudí
V súčasnosti sa na notárov obracia mnoho ľudí, rodičia maloletých či starí ľudia, ktorí nemajú blízku rodinu. Notár aj v súčasnosti má možnosť vyhotoviť formou notárskej zápisnice listinu, ktorá zohľadní všetky tieto skutočnosti, avšak nie je právny rám

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.