08.08.2018, 00:00

Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa

Je vôbec dôležité absolvovať dedičské konanie pred notárom? Bývajú totiž aj situácie, keď dedičia nie sú schopní zaplatiť odmenu notárovi. Ako sa riešia, vysvetľuje notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa
Zdroj: StockExpert

Dedičské konanie je nevyhnutné na preukázanie prechodu práv z mŕtveho na jeho právneho nástupcu. Hoci v našom právnom poriadku platí princíp, podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda ku dňu smrti poručiteľa a k tomuto dátumu právni nástupcovia ako legitímni dedičia vstupujú do všetkých práv a povinností svojho právneho predchodcu. Na to, aby preukázali prechod týchto práv, potrebujú právny titul a tým je uznesenie o dedičstve, do 30. júna 2016 to bolo osvedčenie o dedičstve. „Uznesením sa vlastnícke a iné vzťahy a práva dedičov nekonštituujú, lebo tie už právne vznikajú dňom smrti. Je to práve meritórne uznesenie o dedičstve, ktoré je výsledkom konania o dedičstve. Oficiálne a právoplatne deklaruje, čo, teda aký konkrétny majetok a práva, nadobúda ten-ktorý konkrétny dedič. Jedine na základe takéhoto právoplatného uznesenia súdu, ktoré už vydáva notár, môže ten, kto vedie register či evidenciu majetku vykonať zmenu v osobe vlastníka z poručiteľa na dediča, ako jeho právneho nástupcu,“ objasňuje notárka. Napríklad bez takého dokumentu nezapíše zmenu vlastníka katastre nehnuteľní.

Ako sa začne dedičské konanie
Prerokovanie dedičstva vychádza zo zásady oficiality a riadi sa Civilným mimosporovým poriadkom. Štát má verejný záujem, ktorý spočíva jednak v ochrane vlastníckych pomerov zosnulého – poručiteľa a jeho právnych nástupcov. Takéto konanie, jeho začatie preto iniciuje z úradnej moci. Popri Česku, ale aj Maďarsku sa na rozdiel od iných krajín, napríklad akým je Poľsko či Nemecko, radíme ku krajinám, kde štát prostredníctvom súdu začne konanie aj bez iniciatívy príbuzných zosnulého, dedičov.


Postup je v Civilnom mimosporovom poriadku, podľa ktorého orgán, ktorý vedie matriku, oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu. Je ním súd príslušný podľa trvalého pobytu poručiteľa alebo súd, v obvode ktorého sa nachádza jeho majetok. Ani ak takýto súd nie je, tak je ním súd, v obvode ktorého poručiteľ zomrel. Ak zomrel mimo nášho územia, tak je to osobitná matrika v Bratislave, ktorá na základe podnetu nášho konzulátu v danej krajine, kde došlo k úmrtiu, vyhotoví oznámenie a zašle ho príslušnému súdu. Nezáleží na tom, či dedičia niečo iniciujú alebo nie. Súd vydá uznesenie o začatí konania aj bez ich návrhu, len čo sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V tom druhom prípade je oznámenie o úmrtí nahradené iným právnym titulom. „Je ním právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho, v ktorom je dátum úmrtia alebo dátum, ktorý poručiteľ už neprežil,“ objasňuje notárka. Ak sa s odstupom času, už po uzavretí dedičského konania, zistí, že poručiteľ zanechal ďalší majetok a ten ešte prerokovaný v pôvodnom konaní o dedičstve nebol, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Takéto dodatočné konanie musia dedičia už sami iniciovať.

Rada notárky: Z návrhu musí byť zrejmé, že navrhovateľ ako dedič žiada o prerokovanie dedičstva po poručiteľovi. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o tomto majetku začať konanie aj bez návrhu. „Štát tak manifestuje verejný záujem na de

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.