08.08.2018, 00:00

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať

V niektorých európskych štátoch je prevod nehnuteľností možný len prostredníctvom notára. U nás to zatiaľ tak nie je napriek tomu, že ide o najbezpečnejší spôsob nadobudnutia vlastníctva. Zriadením notárskej úschovy je zabezpečená maximálna miera právnej istoty dovtedy, kým dôjde k zápisu vlastníckeho práva kupujúceho na katastrálnom odbore.

Opak toho, čo je v zápisnici notára, musíte dokázať
Zdroj: Dreamstime

U notárov sa spisujú rôzne zmluvy, ktoré vyhotovuje povinne formou notárskej zápisnice, a tie sa nestratia. Notári ich totiž doručujú nielen do katastra, ale ukladajú aj v Notárskom centrálnom registri. Určite nemôžete počítať s tým, že s vami spíšu zmluvu, či už kúpnu, darovaciu alebo inú, len vo váš prospech. Dbajú totiž o to, aby z nich nevznikali zbytočné spory, ktoré zaťažujú naše súdy.

Vyvážené zmluvy
„Nevyhotovujeme listinu len v prospech jednej strany. Dbáme na záujmy všetkých účastníkov právneho vzťahu aj iných dotknutých tretích osôb. Napríklad notár nevyhotoví kúpnu zmluvu, ktorá by bola jednostranne výhodná len pre kupujúceho, ale poskytne garancie obom stranám. Kupujúcemu, aby nadobudol nehnuteľnosť, a predávajúcemu zriadením notárskej úschovy kúpnej ceny zabezpečí jej vyplatenie,“ ubezpečuje notárka Erika Szórádová.


Notár totiž dbá na vyváženosť právnych vzťahov. „Pred spísaním klientov oboznámime o právnych následkoch úkonov, ktoré chcú urobiť. Dozvedia sa aj, aké práva a povinnosti budú vyplývať z obsahu zmluvy tak, ako si ju nastavili. Dostanú od nás právnu radu počas celého procesu predaja alebo darovania,“ vraví notárka. Klientom ponúkajú komplexné riešenie ich osobných a majetkových situácií.


Verejná listina s vyššou dôkaznou silou
Notárska zápisnica požíva silu verejnej listiny. Znamená to, že v prípade sporov, aj súdnych, je jej dôkazná sila oveľa vyššia ako dôkazná sila súkromnej listiny, napríklad takej, ktorú si spíšete s druhou zmluvnou stranou sami. „Rozdiel medzi súkromnou a verejnou listinou je v tom, že pri verejnej sa predpokladá jej pravdivosť a kto tvrdí opak, musí túto skutočnosť preukázať. Dôkazné bremeno je tak na tom, kto verejnú listinu popiera. Súkromná listina takúto dôkaznú silu nemá,“ objasňuje notárka.


Medzi ďalšie výhody radí aj komplexnosť, keď na jednom mieste môžete dostať od notára komplexné služby. Počnúc spísaním zmluvy, notár zabezpečí aj jej elektronické podanie na kataster a v prípade kúpnej zmluvy zaistí aj vyplatenie kúpnej ceny formou notárskej úschovy.

Zmluvy o pôžičke
Pohľadávku voči dlžníkovi, akúkoľvek, teda aj pohľadávku z pôžičky, je možné zabezpečiť viacerými spôsobmi. Nemusí byť nevyhnutne spisovaná u notára. „Ak je však spísaná u notára vo forme notárskej zápisnice, v ktorej dlžník vysloví súhlas s jej vykonateľnosťou, je mimoriadne efektívnym nástrojom vymáhania pohľadávky,“ ubezpečuje notárka Erika Szórádová. Jej výhodou je jej priama vykonateľnosť, čo znamená, že v prípade nedobrovoľného plnenia právneho záväzku dlžníka sa notárska zápisnica predloží priamo na vymáhanie. Notár takto aktívne predchádza budúcim súdnym sporom. Ak totiž dlžník neplní svoje povinnosti, veriteľ sa už nemusí obrátiť na súd, ale v rukách má priamo vykonateľný titul, s ktorým sa môže obrátiť na exekútora.

Ako sa zabezpečí splatenie dlhu
Notársku zápisnicu ako exekučný titul je možné vyhotoviť na zabezpečenie peňažného plnenia. „Takto je možné napríklad zabezpečiť splátky pôžičky, splátky nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného plnenia. Ale aj nepeňažné plnenia, napríklad vypratanie priestorov po uplynutí nájmu, odobratie veci a podobne,“ približuje notárka Erika Szórádová a pripomína, že sú aj ďalšie možnosti, ako zabezpečiť splatenie dlhu. O tom, ktorý z nich je vhodný práve pre váš prípad, sa dozviete od notára. „Vie aj v plnej miere urobiť všetky potrebné úkony. Napríklad vykoná registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom regi

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.