13.08.2018, 00:00

Les možno deliť len do rozlohy 50 árov

Vlastníci veľakrát nevedia, ako narábať so svojím lesným pozemkom. Často ho majú v nájme u štátnych lesov. Môžu ho predať, odkázať prípadným dedičom alebo na ňom ťažiť drevo? Všetko sa dá, ale len po dohode. Treba však dodržať správny postup.

Les možno deliť len do rozlohy 50 árov
Zdroj: Švédsky lesnícky výskumný ústav

1. Overovanie vlastníctva lesného pozemku
Keď chcete zistiť, či vlastníte – napríklad po svojich predkoch – lesný pozemok, musíte si zistiť aspoň informáciu, v ktorom katastrálnom území by sa pozemky mohli nachádzať. Najlepšie je, samozrejme, presne vedieť čísla parciel a tiež to, či ide o parcelu registra C (v katastri) alebo o parcelu registra E. Potom možno bez problémov identifikovať vlastníctva k pozemkom, či už sú to pozemky v správe Lesov SR, alebo sú majiteľmi fyzické či právnické osoby. Túto informáciu je možné získať aj priamo na katastri.

2. Postup pri dedičskom konaní
Prípad prvý:
známy dedič. V prípade úmrtia vlastníka lesných pozemkov úrad štátnej správy poverený vedením matriky oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu. Ten v rámci svojho obvodu pridelí podľa rozvrhu práce v danom okrese dedičskú vec notárovi. Notár v pozícii súdneho komisára – sudcu robí všetky opatrenia až do skončenia veci, okrem vyznačenia právoplatnosti. Tú vyznačí súd. Dedičia, ktorí nadobudli v dedičskom konaní lesné pozemky a doručia do troch mesiacov od právoplatného skončenia konania o dedičstve výpis z listu vlastníctva alebo príslušnú časť Osvedčenia o dedičstve, z ktorej bude vyplývať, že nadobudli vlastníctvo, podpíšu zmluvu s doterajším nájomcom.


Prípad druhý: neznámy vlastník. Stane sa, že sa dedičské konanie z rôznych dôvodov neuskutočnilo. Ak niekto zistí, že v katastri nehnuteľností je evidovaný jeho právny predchodca, je potrebné na príslušný súd podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva. Druhá možnosť je požiadať o pomoc advokátsku kanceláriu alebo notársky úrad, ktorí to urobia za úhradu.

Najlepšie je, ak sa dedičia vopred dohodnú a notárovi oznámia, ako si medzi sebou zdedený pozemok rozdelia. Vyhnú sa tak situácii, keď jeden pozemok získajú do vlastníctva viacerí a vznikne tak spoluvlastníctvo pozemku viacerých osôb. Navyše platí, že dohoda má prednosť pred závetom aj pred zákonom. Ak dohoda neodporuje dobrým mravom, dedičov pri jej uzatváraní nič neobmedzuje. V dohode si môžu rozdeliť majetok tak, že jeden z nich vyplatí ostatným ich dedičské podiely, alebo urobia dohodu, podľa ktorej niektorý z dedičov nenadobudne z dedičstva nič.

3. Lesná pôda mimo zastavaných území
Lesná pôda mimo zastavaných území obce sa zo zákona nesmie deliť pod stanovenú výmeru päťtisíc štvorcových metrov. V zastavaných častiach sa pozemky môžu medzi dedičov deliť ďalej bez obmedzenia. Informáciu o tom, na akom území sa parcela nachádza, si treba nájsť na liste vlastníctva. Označenie číslom 1 predstavuje umiestnenie v obci, označenie číslom 2 znamená umiestnenie mimo obce. Pri delení pôdy medzi dedičov je dôležitý dátum, v akom majiteľ pozemkov zomrel. Dátum úmrtia osoby, po ktorej sa pozemky dedia, je rozhodujúci a do úvahy ho musia brať aj dedičia, ktorí ešte len teraz dedičsky usporiadavajú pozemky po osobách, ktoré zomreli pred septembrom 1995, ako aj dedičia, ktorí riešia pozemky po osobách, ktoré zomreli po tomto dátume. Ak sa dedičsky prejednávajú pozemky po osobe, ktorá zomrela pred septembrom 1995, dedičia ich

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.