16.08.2018, 00:00

Urbariáty musia zmeniť dokumenty

Necelý rok majú urbárske spoločenstvá majiteľov súkromných lesov na to, aby prispôsobili svoje dokumenty novele zákona. O niektorých informuje ministerstvo pôdohospodárstva a novelu hodnotia aj niektoré urbariáty.

Urbariáty musia zmeniť dokumenty
Zdroj: Reuters

Odpovedá Martin Illáš, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka


1. Samostatný pozemok
Môže si spoluvlastník v urbárskom pozemkovom spoločenstve niečo vyčleniť zo spoločnej nehnuteľnosti a užívať pozemok samostatne?
Nie, nie je to možné. Ide totiž naďalej o spoločnú nehnuteľnosť a z tej si len všetci členovia pozemkového spoločenstva môžu vyčleniť napríklad pozemok pod cestou. Nový geodeticky zameraný pozemok sa zapíše do katastra nehnuteľností na osobitný list vlastníctva a táto časť bude mať tých istých spoluvlastníkov ako zvyšná časť v tom istom systéme podielov. Stane sa takzvanou spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou za predpokladu, že jej urbárnici neurčia iný osud – napríklad ju odpredajú. Ak sa tak nestane, ak im naďalej ostane, vlastnícke pomery všetkých členov ostanú zachované. K takto vyčlenenému pozemku už budú môcť vlastníctvo zrušiť a vzájomne si ho vysporiadať. Doteraz to možné nebolo.

2. Vysporiadanie vlastníctva
Budú môcť urbárnici s novou nehnuteľnosťou, ktorú si vyčlenia, nakladať úplne samostatne?
Áno, ako so samostatným pozemkom. A tento cieľ sme chceli dosiahnuť. Takto sa dajú vysporiadať pozemky pod stavbami. Aj tak však oddelený pozemok naďalej ostáva v ich spoluvlastníctve, neprevádza sa spravidla ako celok, ale len jeho podiely. Vždy sa tak nájde niekto, kto svoje podiely nepredá. Čiže záujmom toho, kto také pozemky chce kúpiť, je získať viac než polovicu podielov, aby sa stal pánom pozemku a v zmysle Občianskeho zákonníka tak mohol rozhodovať o hospodárení v lese. Napríklad umiestniť si tam stavbu alebo ho prenajať. Ak niektorí podielnici svoj podiel nepredajú, ostanú na liste vlastníctva, ale majiteľ väčšinových podielov ich už prehlasuje.


3. Odčleňovanie plôch
Čo zákonodarca sleduje tým, že umožnil oddeliť časť spoločnej nehnuteľnosti?
Tým, že sa oddelenie od spoločnej nehnuteľnosti zliberalizovalo, môže dôjsť k tomu, že veľká spoločná nehnuteľnosť sa postupne „poodkrajuje“. Takto pozemky prejdú do režimu spoločne obhospodarovaných viacerých nehnuteľností. Ak majú spoluvlastníci o to záujem, vedia tak postupne redukovať ťažkopádne urbárske spoluvlastníctvo na flexibilnejšie spoluvlastníctvo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Neprelomili sme zásadu zákazu zrušenia a vysporiadania spoluvlastníctva. Zavádzame však flexibilitu možnosti oddeliť od spoločnej nehnuteľnosti časť. Doteraz to bolo možné len v piatich prípadoch, teraz je to možné už kedykoľvek, ak spoluvlastníci o tom rozhodnú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Spravidla pôjde o pozemky pod cestami, pod chatami či rodinnými domami. Ak zo spoločnej nehnuteľnosti niečo ,odkroja‘, zapíše sa nový pozemok do katastra na osobitný list vlastníctva. Vymeria sa nová časť, ktorá však bude mať tých istých spoluvlastníkov, ako boli aj doteraz, v tom istom systéme podielov, len bude bez kódu spoločnej nehnuteľnosti.

4. Sídlo urbariátu
Ako majú riešiť otázku adresy sídla tie pozemkové spoločenstvá, ktoré nemajú vlastnú kanceláriu?
Najvhodnejším riešením je, ak sa dohodnú s príslušným obecným úradom, že sídlo si zapíšu na jeho adrese. Osadia si schránku s názvom spoločenstva a do nej sa budú doručovať písomnosti.

5. Predkupné právo
Ako sa ďalej bude riešiť prevod podielov v urbárskych pozemkových spoločenstvách?
Zákon ustanovuje, že pri prevádzaní podielov na iného podielnika ostatní podielnici predkupné právo na odkúpenie podielov nemajú. Pri prevode podielu kúpnou, darovacou alebo zámennou zmluvou na osobu, ktorá podielnikom v spoločenstve nie je, ale ide o blízku osobu, ostatní podielnici tiež predkupné právo na podiel nemajú. Ak však nejde ani o podielnika, ani o blízku osobu, ostatní podielnici majú nárok na prednostné odkúpenie podielu. Doterajší predpis ustanovil, aby svoj podiel pred prevodom ponúkali podielnici prostredníctvom výboru spoločenstva. Keďže podielnici nemali čas čakať, kým sa zíde valné zhromaždenie a prerokuje ponuka, keďže nad nimi visela napríklad exekúcia, ponuka sa prerokovala cez výbor. Teraz platí, že to nemusia ponúkať cez výbor, ale môžu. V každom prípade, predkupné právo ostatných spoluvlastníkov – podielnikov dodržať musia, ak ich bude 900, musia osloviť 900 ľudí.

6. Prevod na spoločenstvo
Môžu odkupovať podiely aj priamo pozemkové spoločenstvá ako právnické osoby?
Môžu, umožňuje to posledná novela zákona. Nadobudnúť môžu podiely len do výšky 49 percent, aby spoločenstvo nezískalo väčšinu a aby tak nemohlo prehlasovať svojich členov. Novinkou tiež je, že spoločenstvo môže figurovať ako zákonný zástupca spoluvlastníkov a na ich men

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.