03.09.2018, 13:09

Preddavok pre predbežného správcu treba zaplatiť pred vyhlásením konkurzu

Späť na článok