04.09.2018, 00:00

Výhody, ktoré môžu využívať seniori

Ste v penzijnom veku? Využite všetky výhody a zľavy. Kde ich treba hľadať a ako sa orientovať v množstve informácií? Tu je návod, kde sa pýtať, ak vám niečo nie je jasné.

Výhody, ktoré môžu využívať seniori
Zdroj: Reuters

Dnešná spoločnosť nahliada na seniorov prostredníctvom mnohých mýtov. Často sú vnímaní ako skupina ľudí, ktorá nie je dostatočne aktívna, nedrží krok s dobou a dnešné moderné technológie sú pre skôr narodených ťažko pochopiteľné. Vedia sa v nich orientovať, vedia si nájsť pre seba možnosti, ako využiť zľavy a rôzne výhody? Kde ich majú hľadať, tu je návod.

1. Bezplatná preprava
Kedy majú seniori nárok na bezplatnú prepravu v mestskej hromadnej doprave?
Na bezplatnú prepravu v MHD majú nárok niekde občania nad 68 rokov s trvalým pobytom a s čipovou kartou. Nárok na zľavnené cestovné majú poberatelia invalidných dôchodkov, ktorí majú 70-percentný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, starobných dôchodkov, výsluhových po dosiahnutí 62 rokov. Takisto v železničnej doprave môžu cestovať bezplatne. Nárok na bezplatnú prepravu získali poberatelia starobného, predčasného, sirotského, vdovského, vdoveckého, invalidného, dôchodku manželky či sociálneho dôchodku a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku.

2. Koncesionárske poplatky
Kto si môže uplatniť zľavu pri koncesionárskych poplatkoch za pozeranie televízie alebo počúvanie rádia?
Dôchodcovia, ktorí nežijú v domácnosti so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskeho poplatku. Ten je v súčasnosti 4,64 eura. Keď predložíte potrebné doklady, mesačne tak môžete ušetriť 2,32 eura, čo je za rok takmer 28 eur. Nárok na zľavu máte, ak poberáte starobný, vdovský, invalidný alebo sirotský dôchodok. Potrebné doklady sú: formulár Zmena sadzby úhrady, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo a v prípade dávky v hmotnej núdzi potvrdenie z Úradu práce.


3. Výhodnejší účet
Sú účty pre dôchodcov cenovo výhodnejšie? A poskytujú to všetky banky?
Každý, koho príjem nie je vyšší ako 400 eur, má nárok na bezplatný účet. Aj keď je v ponuke banky senior účet, klient potrebuje o ňom najprv vedieť, a potom oň požiadať. Senior účty sú zvyčajne výhodnejšie ako bežné balíky služieb. Nie každá banka ponúka účet špeciálne pre seniorov. Banky, ktoré taký účet nemajú, ponúkajú seniorom svoje štandardné balíky. Seniorské účty sú svojím zložením nepomerne chudobnejšie ako štandardné balíky pre bežných klientov. V zložení sú najčastejšie len vydanie platobnej karty, trvalé príkazy, inkasá a platby kartou. Výnimočne aj ďalšie služby. Na druhej strane sú aj výrazne lacnejšie. Ich cena sa pohybuje od jedného do dvoch eur, zatiaľ čo štandardné balíky stoja okolo troch až päť eur mesačne.

4. Nižšie dane
Aký vek musí dosiahnuť človek, ak chce požiadať o úľavu na dani z nehnuteľnosti a za psa?
Zákonom je dané, že o úľavu na dani môže požiadať osoba staršia ako 62 rokov. Môže, ale vekovú hranicu si každé mesto určí samo. Niekde je to 62 rokov, inde aj 65 rokov. Takisto je to s daňou za psa. Zväčša sa to však týka osôb nad 70 rokov.

5. Doplatky za lieky
Kedy sa vracajú doplatky za lieky invalidným dôchodcom?
Rezort zdravotníctva upravil v tomto roku zákon o ochrannom limite na doplatky, ktorý sa týka sa liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu zdravotne ťažko postihnutých je hranica, od ktorej zdravotné poisťovne vracajú peniaze, 12 eur. Vzťahuje sa na dôchodcu, ktorý má preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Tiež sa týka poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Nárok naň má však aj ten, kto je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok. Takto môžu penzisti výrazne ušetriť. Tento ochranný limit sa vzťahuje aj na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré čiastočne hradí zdravotná poisťovňa.

6. Hranica limitu
Čo všetko sa započítava do limitu doplatku?
Tak ako pri liekoch, aj tu sa do limitu započítava doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu. Pacientovi sa doplatky vracajú vždy z najvýhodnejšieho ochranného limitu. Ochranný limit, alebo inak limit spoluúčasti, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa ako poistenec spolupodieľate na úhrade kúpených liekov za jeden kalendárny kvartál. Ak zaplatíte viac, poisťovňa vám vráti doplatok za lieky. Do limitu spoluúčasti sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nemusia spraviť nič. Seniori nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, pretože tie im automaticky vrátia peniaze do 90 dní od skončenia kvartálu. Dôchodcovia teda automaticky dostanú späť každý štvrťrok tie doplatky, ktoré presiahnu spomínaný ochranný limit.

7. Hranica 30 eur
Na koho sa vzťahuje hranica doplatku za lieky 30 eur?
Limit sa vzťahuje na poberateľov starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, keď im vzniká nárok na starobný dôchodok, ďalej na poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. Osoba však nesmie byť v žiadnom členskom štáte poi

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.