12.09.2018, 00:00

Máte záhradku? Tieto rady sa vám zídu

Vlastníctvo alebo prenájom záhrady prináša so sebou veľa problémov, ktoré treba riešiť. Najčastejšie susedské hádky. Ako usporiadať vzájomné vzťahy so susedmi v záhradkárskej osade alebo záhrade pri dome, ako užívať pozemok bez toho, aby ste mali problémy s obcou napríklad kvôli odpadu, radí advokát Michal Rampášek.

Máte záhradku? Tieto rady sa vám zídu
Zdroj: Reuters

1. Spaľovanie odpadu
Spaľovať záhradný odpad, akým je lístie, tráva, konáre, ale aj iný odpad z domu, ako sú plastové fľaše, papier, kartónové krabice a podobne, je nezákonné. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, zakazuje aj zákon o ochrane pred požiarmi. Za porušenie zákazu možno podľa zákona o odpadoch uložiť pokutu do 1 500 eur, za porušenie zákona o ochrane pred požiarmi pokarhanie alebo pokutu do 331 eur. V prípade podozrenia z porušovania zákona sa obráťte na políciu, prípadne obecnú políciu, a so sťažnosťou aj na obecný úrad.

Rada advokáta: Obyvateľom zákon ponúka viaceré spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov. Predovšetkým ide o kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch či v zberných dvoroch na to určených. Ak tieto možnosti v obci nie sú, je potrebné obrátiť sa na samosprávu, aby podmienky vytvorila.

2. Spor o hranicu pozemkov
Platí, že plot sa musí nachádzať na pozemku jeho vlastníka. V praxi sa vlastníci domov v zástavbe zvyčajne dohodnú, aké ploty budú mať a ktorú stranu kto financuje a udržiava. Ak je zrejmé, že plot patriaci susedovi je postavený hoci i čiastočne na vašom pozemku, je potrebné suseda písomne vyzvať na jeho odstránenie alebo prísť s návrhom spoločného riešenia. Vždy sa pokúste so susedom dohodnúť. Ak je spor o hranicu pozemkov, v prvom rade je potrebné si najskôr v geometrickom pláne preveriť, či skutočne je susedov plot na vašom pozemku. Ak ide o staršie nehnuteľnosti, bude lepšie zadať vypracovanie vytýčenia skutočných hraníc pozemku geodetom.


Rada advokáta: Existuje viac možností, ako usporiadať vzájomné vzťahy so susedom. Či už výmenou presahujúcich častí, predajom tejto časti  pozemku, prípadne aj prenájmom. Ak sa strany nedohodnú na niektorom z mimosúdnych riešení, budú musieť podať žalobu na súd. V takom konaní súd ustanoví znalca, aby určil priebeh hranice medzi pozemkami. V každom prípade dotknutá strana nemá právo sama plot zbúrať. V tomto prípade by išlo o zásah do vlastníckych práv suseda a na jeho strane by vznikla škoda. Je vhodné si vopred zabezpečiť fotodokumentáciu plotu a okolia s dátumom vyhotovenia záberov. Ďalej je vhodné zistiť, či bola stavba plotu ohlásená na príslušný stavebný úrad alebo nie. 

3. Neplatenie príspevkov
Základnou organizačnou zložkou Slovenského zväzu záhradkárov je základná organizácia – záhradkárska osada. Členská schôdza prerokúva a schvaľuje aj osadový poriadok. Osadový poriadok upravuje vnútorné pomery medzi užívateľmi jednotlivých záhradiek, spoločných zariadení a komunikácií a spôsob riadenia a zastupovania menom záhradkárskej osady navonok. Členom sa môže stať každá svojprávna osoba po dovŕšení 18 rokov veku, ak súhlasí so stanovami zväzu záhradkárov a s osadovým poriadkom. Medzi základné povinnosti, ktoré má osadový poriadok ukladať členovi, je povinnosť platiť členské a účelové príspevky v stanovených termínoch, ktoré určí členská schôdza. Povinnosť člena zväzu záhradkárov je platiť členské príspevky, ktoré určí republikový výbor, a účelový príspevok, ktorý schválila členská schôdza osady v stanovených termínoch.

Rada advokáta: Osadový poriadok by mal obsahovať aj postup pre prípad, ak člen nezaplatí členské príspevky a účelové prostriedky. Stanovy zväzu záhradkárov považujú nezaplatenie členských príspevkov a príspevkov za hrubé porušenie povinností, za ktoré môže byť čl

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.