20.09.2018, 00:00

O pôdu požiadajte pozemkový fond

Ak chcete začať s podnikaním v poľnohospodárstve, ale nevlastníte žiadnu pôdu, môžete si ju prenajať. Najjednoduchšie je to, samozrejme, od vášho známeho. Pomôcť však môžete nájsť aj inde. Pozrite si sedem rád, v čom vám môže pomôcť Slovenský pozemkový fond.

O pôdu požiadajte pozemkový fond
Zdroj: Reuters

1. Príklad – Mladý farmár
Plánujem sa stať samostatne hospodáriacim roľníkom. Ako mladý farmár však nemám pôdu, ktorú by som obrábal. Išlo by o katastrálne územie Trstená. Je možné prenajať si nejakú pôdu od pozemkového fondu? Ak áno, tak za akú cenu?
Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Cena nájmu závisí od účelu nájmu a bližšie informácie sa dajú získať na príslušnom regionálnom odbore. Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že sa ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu vypočíta ročnou sadzbou 2,20 percenta z hodnoty poľnohospodárskej pôdy pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov. Druhou možnosťou je, ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 percenta z hodnoty poľnohospodárskej pôdy. S písomnou žiadosťou ohľadne tejto veci je vhodné obrátiť sa na príslušný regionálny odbor. Kontakt je uvedený na webovej stránke Slovenského pozemkového fondu. Regionálny odbor následne posúdi žiadosť a písomne oznámi, či pristúpi k prenájmu žiadaného pozemku. Regionálny odbor je kompetentný na riešenie danej veci, až do zdokumentovania všetkých podkladov.

2. Príklad – Dedičské konanie
V rodine máme pozemky, ktoré sú evidované na môjho prastarého otca a je tam uvedené, že správcom je Slovenský pozemkový fond. Tieto pozemky by sme chceli na základe dedičských konaní previesť do nášho vlastníctva. Ako postupovať a na koho sa obrátiť?
V tejto záležitosti sa musíte obrátiť na príslušný súd, aby sa začalo dedičské konanie o novoobjavenom majetku. Zároveň budete musieť súdu predložiť dôkazy, že ide o vašich právnych predchodcov.

3. Príklad – Nájomné pozemky
Dovolil by som sa informovať ohľadne nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom, boli prenajímané Slovenským pozemkovým fondom. Údaje k pozemkom však boli následne doplnené, a tak už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné, aby si takýto vlastník žiadal spätne uhradené nájomné od pozemkového fondu, ktorý ho poberal v čase, kým pozemky nemali zisteného vlastníka? A ak áno, tak za aké obdobie spätne?
Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu k uvedeným pozemkom zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností a týmto výpisom vlastník tiež preukazuje vlastníctvo k týmto pozemkom. Príjem z prenájmu pozemku v čase, keď sa nepozná jeho vlastník, patrí podľa zákona iba pozemkovému fondu.


4. Príklad – Výmera pôdy
Skončil som poľnohospodársku univerzitu a veľmi rád by som sa zaregistroval ako mladý poľnohospodár, teda ako samostatne hospodáriaci roľník. Dostal som sa do problému, ako väčšina začínajúcich poľnohospodárov. Mám totiž malú výmeru pôdy, na ktorej by som mohol hospodáriť. Chcel by som si zobrať od Slovenského pozemkového fondu do prenájmu pôdu, ktorá sa nachádza v našom katastrálnom území, no keďže v našom katastrálnom území hospodári viacero roľníkov, nie som si istý, či túto pôdu už niektorý z nich nemá v prenájme. Ide o katastrálne územie Malé Lednice v okrese Považská Bystrica. Ako môžem zistiť, ktoré pozemky sú
voľné? Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Tu sú uvedené aj podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností pozemkovým fondom. S konkrétnou žiadosťou je vhodné obrátiť sa na Regionálny odbor Považská Bystrica. Kontakt je dostupný na webovej stránke pozemkového fondu.

5. Príklad – Fyzická osoba
Mám záujem o pozemok, ktorý vlastní pozemkový fond. Chcel by som odkúpiť približne dvetisíc štvorcových metrov

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.