26.09.2018, 00:00

Nárok si musíte uplatniť v poisťovni

Pred uplatnením nároku na materské je dôležitý čas, keď si matka platila nemocenské v Sociálnej poisťovni. Od toho sa odvíja aj jeho výška.

Nárok si musíte uplatniť v poisťovni
Zdroj: Dreamstime

Tlačivo nie je voľne k dispozícii
Tehotnej žene tlačivo na dávky vystaví lekár spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi než matke, ktorá dieťa porodila, dá tlačivo príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.


Rada Sociálnej poisťovne
Pred odoslaním treba: vyznačiť údaje vo vyhlásení, či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení, ako aj spôsob poukazovania dávky, podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi. Ak si chcete uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, musíte zaslať žiadosť o materské osobitne pre každé z nich.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské pobočke poisťovne. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti.


Rada Sociálnej poisťovne
Žiadosť o materské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti. Otcovi dieťaťa poskytne Žiadosť o materské pobočka poisťovne, a to buď v papierovej forme pri osobnej návšteve, alebo vo forme skenu cez Ústredný portál verejnej správy. Nárok na materské si iný poistenec uplatňuje prostredníctvom originálu Žiadosti o materské, pričom každá žiadosť je očíslovaná jedinečným číslom, aby boli evidované a zabránilo sa podvodom. Uplatnenie nároku na materské prostredníctvom fotokópie Žiadosti o materské, ktorá bola vydaná pre niekoho iného, nie je možné.

Rodný list dieťaťa
Sociálna poisťovňa už nežiada od mamičiek po narodení dieťaťa kópiu rodného listu dieťaťa. Takýto doklad je potrebný len vtedy, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území SR. V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa. Nemusí byť preložená. Rovnako to platí i v prípade takzvaných „zmluvných štátov“, ako sú napríklad Ukrajina či Srbsko. V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov
Zamestnávatelia mužov starajúcich sa o dieťa nikdy neoznamujú Sociálnej poisťovni začiatok ani koniec materskej dovolenky, a to ani vtedy, ak dostávajú materskú dávku. Podľa Zákonníka práce muž nemá nárok na materskú dovolenku, tá totiž patrí výlučne žene. Preto u mužov oznamujú zamestnávatelia vždy začiatok rodičovskej dovolenky. Oznámia to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (RL FO) – zmena, kde uvedú dátum začiatku čerpania. Po ukončení poberania materského, ak otec nastúpi späť do práce, zamestnávateľ vyplní v RL FO – zmena kolónku dátum skončenia. Ak by sa ďalej staral o dieťa, zamestnávateľ mu ešte preruší poistenie (RL FO – prerušenie poistenia s dôvodom 6 – čerpanie rodičovskej dovolenky), a to s uvedením dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia nároku na materské. Pri matkách zamestnávateľ oznamuje začiatok a koniec materskej dovolenky a pri pokračovaní starostlivosti o dieťa rovnako ako u otca poistenie preruší. Počas poberania materského nemusia platiť poistné, ale poistenie trvá. Počas rodičovskej dovolenky matky neplatia poistné.


Rada Sociálnej poisťovne
Na oznámenie akejkoľvek

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.