Znevýhodňovanie pracovníka, či dokonca celého kolektívu, je sprievodným javom existujúceho stavu sociálneho prostredia. Niektorá z foriem znevýhodňovania je prakticky na všetkých pracoviskách, i keď individuálne nemusí postihnúť každého. Vyplýva z výsledkov výskumu, ktorý v Českej republike vlani uskutočnil Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Znevýhodňovanie je podľa výskumu vekovo podmienené. Čím je človek starší, čím má dlhšiu pracovnú kariéru, tým viac stúpa pravdepodobnosť, že sa môže s niektorou z foriem znevýhodnenia stretnúť, alebo ňou byť priamo ohrozený.

Menej peňazí i nadpráca
Pracovníci najčastejšie v prieskume uvádzali, že k znevýhodneniu pri oboch pohlaviach dochádza pri finančnom ohodnotení a v oblasti "nadpráce". Výsledky výskumu tiež poukazujú na predpoklad výskytu šikanovania a mobingu, prípadne iných foriem psychického týrania, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti, porušovania ľudských práv.
Ako uvádza riaditeľka Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marie Čermáková, z foriem znevýhodňovania sa zrejme najčastejšie -- tak u mužov, ako aj u žien -- možno v Česku stretnúť so znižovaním výsledkov práce človeka. To je podľa nej pravdepodobne najväčší zlozvyk českého biznisu, ktorý ešte nedoceňuje motivačné modely riadenia a základom jeho riadiaceho štýlu je nátlak, a nie správne ocenenie ľudského kapitálu.
Priam ako folklór českých pracovísk vyzerá symbióza medzi pracovnou činnosťou a klebetením a ohováraním. Výsledky ukazujú, že v Česku existuje veľká tolerancia voči tomuto nešváru a že by pravdepodobne každému piatemu pracovníkovi či pracovníčke tento sprievodný jav v práci chýbal.

Konkurenčný boj?
Zatajovanie informácií, klebety a ohováranie -- ako pokračuje Čermáková -- sú formy, ktoré najviac uplatňujú proti sebe stojace pracovné kolektívy a tímy. To, kedy ide o konkurenčný boj a kedy o poškodzovanie kreditu inštitúcie či firmy, je ťažké odhaliť bez konkrétnych informácií. Prekvapujúci je rozsah tohto javu -- uvádza ho v prvom prípade viac než každý desiaty respondent, v druhom prípade 17 percent respondentov.

Sexuálne obťažovanie
Ako doplnila Alena Křížková zo Sociologického ústavu AV ČR, štvrtina českej populácie z tých, ktorí pracujú alebo niekedy pracovali, sa podľa zistení výskumu v práci stretla so sexuálnym obťažovaním, a to podľa vlastného vyjadrenia a chápania takéhoto problematického správania. Ide častejšie o ženy, ktoré sa stretli so sexuálnym obťažovaním, týka sa to takmer 28 percent opýtaných. Z toho 13 percent osobne a u 15 percent išlo o niekoho iného. Z opýtaných mužov sa so sexuálnym obťažovaním stretlo 22 percent, z toho štyri percentá osobne a v 18 percentách išlo podľa vyjadrenia o niekoho iného. "Z výsledkov vyplýva, že ženy sa so sexuálnym obťažovaním v práci stretávajú častejšie než muži a častejšie toto správanie vnímajú ako osobne namierené proti nim samým," ozrejmila Křížková.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.