31.10.2018, 00:00

Príspevky na opateru sú už vyššie

Podpora hendikepovaných osôb spočíva v tom, aby im pomoc pomohla ostať vo ich prirodzenom prostredí a čo najviac sa zaradili do spoločnosti. V júli začala platiť novela zákona, ktorá zjednodušuje ich život. Aké významné novinky priniesla, vysvetľuje Barbora Petrová, hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevky na opateru sú už vyššie
Zdroj: Dreamstime

FINANCIE NA OPATROVANIE
Príspevok na opatrovanie stúpol
o 120 eur. Z pôvodných 249,35 eura sa teda posunie smerom nahor na 369,36 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb sa zvýši na 492,34 eura. V ďalších rokoch sa má zvyšovať tak, aby v roku 2020 bol príjem opatrovateľov na úrovni čistej minimálnej mzdy.

Príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku stúpne o 92,19 eura. Takto bude predstavovať 50 percent z príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku, čím dôjde k zvýšeniu z 92,52 na 184,71 eura. Pri starostlivosti o dvoch alebo viacerých osôb stúpne na 246,20 eura. V ďalších rokoch bude stúpať rovnako ako pri opatrovateľoch v produktívnom veku. Naďalej platí, že ak opatrovateľ dostáva dôchodok, ten mu zostáva nedotknutý v pôvodnej sume.

Ochrana príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýšila z 1,7- na dvojnásobok životného minima. Ak by opatrovateľ opatroval nezaopatrené dieťa, jeho príspevok by vzrástol zo 49,80 eura na 100 eur mesačne. Ak sa opatrovateľ v produktívnom veku stará o nezaopatrené dieťa, jeho príspevok stúpol zo 49,80 eura na 100 eur.


Zrušilo sa krátenie príspevku na opatrovanie, keď je opatrovaná osoba hospitalizovaná viac ako 30 dní, a to v prípade, že opatrujúca osoba sprevádza osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení. Zároveň platí, že ak by opatrovaný človek zomrel, opatrovateľ dostane príspevok nielen za celý mesiac, v ktorom sa tak stalo, ale aj za nasledujúci. Príspevok sa nekráti ani v situácii, keď človek s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Príspevok na opatrovanie je stanovený pevnou sumou a bude sa meniť vždy k 1. júlu. Toto platí aj pre príspevok na osobnú asistenciu.


PRÍJEM ASISTENTOV
Zlepšili sa podmienky pre osobných asistentov
. Ich hodinová mzda sa zvýšila z 2,78 na 3,82 eura, čo predstavuje nárast o vyše jedno euro.

Úplne sa prestal sledovať príjem ťažko zdravotne postihnutej osoby. Pôvodne sa príspevok krátil, keď osoba s ťažkým postihnutím dostávala príjem vyšší než štvornásobok životného minima.

Rozšíril sa okruh poberateľov príspevku. Po novom sa poskytuje už aj osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zaviedla sa nová činnosť osobnej asistencie. Je možné sprostredkovať augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu, a to aj rodinným príslušníkom. Nárok na osobnú asistenciu už majú aj deti s ťažkým postihnutím v detských domovoch a ťažko zdravotne postihnutí rodičia, ktorí sa starajú o dieťa do troch rokov.


VYROVNÁVACIE PRÍSPEVKY
Nevracia sa jednorazový príspevok na kompenzáciu,
napríklad na zdvíhacie zariadenie, na kúpu auta a na úpravu bytu. A to ani v prípade úmrtia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Toto neplatí iba vtedy, ak sa finančné prostriedky na daný účel nepoužili.

Na parkovacie preukazy majú nárok aj ľudia so zníženou imunitou, napríklad pri onkologickej liečbe, a nárok na príspevok na prevádzku auta majú aj žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu a to aj v situáciách, kedy nie sú odkázaní na individuálnu prepravu.

Priaznivejšie sú aj podmienky vyplácania príspevkov do zahraničia. V prípade návštevy školy mimo územia Slovenska sa príspevok na kompenzáciu odoberie až po desiatich mesiacoch, čiže až potom, ako ubehne 303 po sebe nasledujúcich dní.


ĎALŠIE VÝZNAMNÉ ÚPRAVY

Zvýšil sa počet osôb
, ktorým sa môže poskytovať príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku osobného vozidla. Ide o ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu, avšak sú zaradené do chronického dialyzačného a transplantačného programu alebo potrebujú akútnu onkologickú liečbu a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavaciu liečbu.

Znížila sa administratívna záťaž pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o automatické poskytnutie parkovacieho preukazu, ak je postihnutá osoba odkázaná na individuálnu prepravu autom. Postihnutý nemusí predložiť vyhlásenie o majetku, ak tento doklad predkladal v poslednom štvrťroku. Zefektívnila sa lekárska posudková činnosť. Pri ďalšom posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár nemusí prihliadať iba na lekársky nález všeobecného lekára, môže vychádzať aj z nálezu odborného lekára.

Rozšíril sa okruh osôb, ktorým sa namiesto azylu poskytla doplnková ochrana a ktorí by mohli byť vystavení pri návrate do

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.