07.11.2018, 00:00

Kto má predkupné právo na nehnuteľnosť

Predkupné právo znamená, že spoluvlastník je povinný prednostne ponúknuť svoj podiel na odpredaj ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých by chcel odpredať podiel tretej osobe.

Kto má predkupné právo na nehnuteľnosť
Zdroj: Dreamstime

V praxi realitná kancelária na základe svojich skúseností vypracuje adekvátnu cenovú ponuku a vypracuje Ponuku na využitie predkupného práva. Ponuka sa rozošle ostatným spoluvlastníkom.

Ponuka musí obsahovať povinné náležitosti, ako sú:

– meno, priezvisko, adresa a osobné údaje vlastníka, ktorý ponúka spoluvlastnícky podiel,

– meno, priezvisko, adresa a osobné údaje vlastníka, ktorý si môže uplatniť predkupné právo,

– označenie pozemku a ponúkaného podielu v zmysle údajov z LV – označenie, výmera, druh pozemku, číslo na LV – spoluvlastnícky podiel,

– údaje o cene za predávaný podiel, podmienky splatnosti ceny,

– termín, do ktorého sa spoluvlastník musí vyjadriť,

– dátum a podpis vlastníka.


Aký je ďalší postup?

1. Predkupné právo je potrebné zaslať všetkým spoluvlastníkom, keďže všetci majú rovnaké právo na odkúpenie. Jednotliví vlastníci sa vyjadria k ponuke akceptovaním ponuky alebo vyjadrením sa, že sa vzdávajú predkupného práva.

2. Ak akceptujú ponuku viacerí spoluvlastníci, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Pokiaľ sa k predkupnému právu nevyjadria v stanovenom limite alebo sa vyjadria, že si nebudú uplatňovať predkupné právo, má predávajúci spoluvlastník právo na predaj tretej osobe.

3. Pri uplatnení predkupného práva je potrebné, aby dohoda mala písomnú formu Zmluvy v predpísanej forme a musí obsahovať povinné náležitosti.

4. Predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorého prílohou je Písomná zmluva.

5. Rovnakou písomnou formou sa zapisuje Predaj spoluvlastníckeho podielu na tretiu osobu.


Aké sú chyby, ktoré najčastejšie robia vlastníci?

Častou chybou vlastníkov je uprednostňovanie vybraného „kandidáta“ na odkúpenie podielu, pokiaľ nejde o blízku osobu. I keď sympatie sú ľudské, zákon hovorí o rovnakých podmienkach pre všetkých. Ak majú záujem o odkúpenie nehnuteľnosti viacerí vlastníci, rozdelí sa ponúkaný podiel všetkým podľa veľkosti ich podielov.

Nedodržaním legislatívnych predpisov pri využití predkupného práva sa môže stať, že takto uzatvorená kúpna zmluva je neplatná. Hrozí žaloba na súde za nedodržanie podmienok predkupného práva. Právo uplatnenia nároku sú tri roky odo dňa, kedy sa malo uplatniť predkupné právo.

V prípade vysporiadania pozemkov existuje riešenie, a tým sú pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy.

Cieľom pozemkových úprav je komplexne priestorovo usporiadať pozemkové vlastníctvo na konkrétnom území, napríklad obce, časti regiónu a podobne. Sú veľmi náročným procesom a túto činnosť môžu robiť iba osoby spôsobilé, ktoré získali osvedčenie na projektovanie pozemkových úprav. Proces býva zvyčajne dozorovaný štátom, obcami alebo veľkými developerskými subjektmi. Ich úlohou je pokryť projektom veľkú rozlohu územia a funkčne ju usporiadať. Proces môže trvať v priemere päť až sedem rokov. Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav sa nadobudne vlastnícke právo k novým pozemkom. Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav sa oznámi verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o schválení sa nemožno odvolať.

Jednoduché pozemkové úpravy sú ústretové úpravy aplikované na požiadavky fyzických osôb – podielových vlastníkov. Jednoduché pozemkové úpravy môže realizovať autoriz

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.