14.11.2018, 00:00

Nenechajte sa obrať o svoj majetok

Prišli ste o pozemok alebo váš manžel zadlžuje rodinu? Neodkladajte riešenie. Konajte včas a využite všetky právne páky, ktorými ochránite svoje vlastníctvo.

Nenechajte sa obrať o svoj majetok
Zdroj: Dreamstime

1. Manžel predal byt
Manželka prišla o byt bez toho, aby podpísala kúpnu zmluvu. Úrad geodézie, kartografie a katastra tvrdí, ak sú na liste vlastníctva ako vlastníci zapísaní obaja manželia vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, teda ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nie je to možné. „Ak sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti predávajúci, na kúpnej zmluve sa vyžaduje ich úradne osvedčený podpis,“ upozorňuje úrad. Hoci predaj nehnuteľnosti bez súhlasu manželky je neplatným úkonom, neplatným je len relatívne, tvrdí advokát Marek Hraška. „Znamená to, že kým manželka neplatnosť predaja aktívne nenamietne, považuje sa predaj za platný,“ objasňuje.

Ako sa brániť:
Ak k takej situácii predsa len došlo, musí sa podľa advokáta manželka obrátiť na súd do troch rokov, odkedy došlo k podpisu kúpnej zmluvy, a namietať neplatnosť prevodu nehnuteľnosti. Potom by ju mala získať naspäť.

2. Pripravený o pozemok vydržaním
Po čase zistíte, že pozemok, ktorý ste mali, zrazu na liste vlastníctva nie je. Ako bývalý vlastník ste na katastrálnom úrade zistili, že nový majiteľ ho nadobudol vydržaním. Môže k tomu dôjsť, pripúšťa Marek Hraška. „Splnené musia byť zákonom predpokladané podmienky, a to o nehnuteľnosť sa musí dotyčná osoba starať ako o vlastnú, musí ju mať v držbe viac ako 10 rokov a musí byť v dobrej viere, že nehnuteľnosť je jej.“ Niečo takéto sa podľa advokáta môže udiať najmä pri pozemkoch vzdialených od obývaných oblastí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vydržanie je jednoduché, nie je to však tak.


Ako sa brániť: Ak pôvodný vlastník zistí po rokoch, že mu niekto vydržaním zobral majetok, musí sa obrátiť jedine na súd. „Ten rozhodne, či k vydržaniu skutočne došlo alebo či je vlastníkom nehnuteľnosti stále pôvodný vlastník,“ radí Hraška.

3. Rodičia darovali byt
Darovacou zmluvou prešlo vlastníctvo bytu z rodičov len na jedno z viacerých detí. Bola to ich slobodná vôľa, keďže ako vlastníci môžu naložiť so svojím majetkom, ako uznajú za vhodné. Oplatí sa ostatným potomkom o byt bojovať a napadnúť úspešne darovaciu zmluvu na súde? „Darovanie sa dá napadnúť. Oplatí sa to vtedy, ak by bolo vyslovene neplatné. Prevod bytu však skúma a zapisuje katastrálny úrad, preto sa na jeho neplatnosť nemôžeme veľmi spoliehať. Inak by prevod bytu nebol ani len zapísaný,“ vraví Marek Hraška.

Rada advokáta: Ak sa však zvyšní súrodenci cítia ukrátení, môžu (až) po úmrtí rodiča alebo rodičov v dedičskom konaní upozorniť, že jeden zo súrodencov dostal byt. „Hodnota takéhoto neobvyklého daru sa následne vo väčšine prípadov započíta na hodnotu dedičského podielu obdarovaného dediča. Zjednodušene povedané, obdarovaný súrodenec by mal dostať z dedičstva menej o hodnotu daru, ktorý dostal ešte počas života rodiča alebo rodičov,“ vraví Hraška.

4. Predaj bez vedomia vlastníka
Niekto bez vedomia vlastníka nehnuteľnosť predal. Nie vždy pôjde o trestný čin. Ako totiž vysvetľuje advokát Hraška, aj predávajúci môže byť odôvodnene presvedčený, že on je vlastníkom nehnuteľnosti. „Napríklad, ak v katastri nehnuteľností je uvedený ako jej vlastník. Ak však ide o osobu, ktorá dobre vie, že nehnuteľnosť nevlastní, ale predá ju inej osobe, ktorá ju v dobrej viere kúpi, vtedy už ide o podvod.“

Ako sa brániť: Skutočný vlastník sa musí obrátiť opäť len na súd a žiadať, aby všetky vykonané prevody nehnuteľností preveril a rozhodol, či sú platné a kto je teraz právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti. „Ak by došlo k podvodu, je, samozrejme, potrebné oznámiť to aj orgánom činným v trestnom konaní,“ upozorňuje Hraška.

5. Prišiel o možnosť odkúpiť podiel
Majiteľ spoluvlastníckeho podielu na poľnohospodárskom pozemku nemal možnosť odkúpiť podiel, lebo spoluvlastník mu ho pri odpredaji neponúkol. Dá sa v tom ešte niečo robiť? Hraška tvrdí, že šanca získať podiel tu je. „Ukrátený spoluvlastník by si najskôr mal preveriť, či bol skutočne ukrátený. Vo všeobecnosti platí, že ak niektorý zo spoluvlastníkov chce predať svoj podiel, musí ho najskôr ponúknuť ďalším spoluvlastníkom, ktorí majú naň takzvané zákonné predkupné právo. Takto postupovať však nemusí, ak predáva podiel svojej blízkej osobe,“ vraví Hraška.

Rada advokáta: Poľnohospodársky pozemok môže spoluvlastník bez vedomia ďalších spoluvlastníkov previesť ešte aj miestnemu poľnohospodárovi. „Ak bol však pozemok prevedený na iného než na blízku osobu alebo miestnemu poľnohospodárovi a ukrátený spoluvlastník sa chce domáhať svojho zákonného predkupného práva, musí sa obrátiť na súd,“ vraví Hraška. Súd by mal podľa advokáta bez väčších komplikácií vyhrať a následne získať do svojho vlastníctva spoluvlastnícky podiel pôvodne predaný niekomu inému.

6. Nehnuteľnosť sa dostala do exekúcie
Aj exekúcia majetku sa dá zvrátiť, a to vtedy, ak je podľa dlžníka nezákonná. Pozor však na lehoty, ktoré nesmiete zmeškať. Potrebné je sa voči nej čo najskôr brániť. Najlepšie do 15 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie od exekútora. Exekučný poriadok pamätá aj na také prípady, ak lehotu zmeškáte. „Ak sa exekúcia vykoná po tom, čo dlžník lehotu zmešká, hoci bola protizákonná, môže ešte podať takzvanú žalobu z ,lepšieho práva‘ proti svojmu veriteľovi. Domáhať sa vrátenia strateného majetku mu totiž umožňuje Exekučný poriadok,“ upozorňuje Hraška

Rada advokáta: Môže sa stať, že majetok, o ktorý dlžník pri nezákonnej exekúcii prišiel, sa už dostal do rúk ďalšieho vlastníka. „Ak bola nehnuteľnosť predaná niekomu tretiemu, kto sa dobromyseľne spoliehal na to, že nehnuteľnosť kupuje legálne, zrejme dlžník nezíska späť už samotnú nehnuteľnosť, ale len peniaze, ktoré sa rovnajú jej hodnote. Nehnuteľnosť zostane dobromyseľnému novému vlastníkovi. Súd však môže celý prípad vyhodnotiť aj inak,“ myslí si advokát Hraška.

7. Manžel podľahol hazardu
Rodine hrozí, že ich manžel pripraví o majetok. Odborník na rodinné právo, advokát Martin Hurtaj, radí, aby sa manželka zamyslela nad ďalším trvaním manželstva. Ak by k rozvodu manželstva nepristúpila, môže požiadať súd o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva. „Dá sa to aj počas manželstva. Dôvodom je, že trvanie tohto spoluvlastníctva odporuje dobrým mravom.“

Rada advokáta: Pôjde, samozrejme, o extrémne prípady, keď hazard priamo ohrozuje majetok a rodinu. „Nie o občasné stávky nižšej hodnoty. Rozhodnutím súdu potom toto majetkové spoločenstvo za

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.