28.11.2018, 23:21

S dedičstvom nakladáte slobodne

Na čo treba myslieť pri spisovaní závetu? Ako bude prebiehať dedičské konanie? Kedy je výhodnejšie dedenie zo zákona či zo závetu? Ako je to s majetkom medzi druhom a družkou? Na všetky tieto otázky odpovedajú zainteresovaní.

S dedičstvom nakladáte slobodne
Zdroj: StockExpert

Odpovedá advokátska kancelária Ficek & Ficeková

1. Práca v zahraničí
Otec pracoval dlhé roky v susednom Česku. Údajne si tam kúpil byt, hoci rodinu má na Slovensku. Ako to bude s dedičským konaním a kde bude prebiehať?
Dedičské konanie prebehne aj v Čechách. Pri nehnuteľnostiach platí, že dedičské konanie prebieha tam, kde je nehnuteľnosť. Slovenský notár nemôže rozhodnúť o nehnuteľnosti v Čechách. Ak však poručiteľ zomrel 17. augusta 2015 alebo neskôr, konanie sa v takomto prípade spravuje primárne zákonným nariadením, podľa ktorého má príslušný orgán štátu, v ktorom mal poručiteľ obvyklý pobyt, právomoc konať vo veci celého dedičstva. A to sa týka ja nehnuteľností. To znamená, že ak mal poručiteľ v čase smrti obvyklý pobyt v Slovenskej republike, avšak nehnuteľnosti by vlastnil aj v iných členských štátoch Európskej únie, slovenský súd prostredníctvom povereného notára môže rozhodnúť aj o tomto majetku.

2. Odmietnuté dedičstvo
Môžu deti a manželka odmietnuť dedičstvo po manželovi, teda po otcovi?
Deti aj manželka môžu toto dedenie odmietnuť a to aj bez uvedenia dôvodu. Ak odmietnu dediť maloleté deti, tento úkon musí schváliť súd. Rovnako prijatie, tak aj odmietnutie deičstva je prejavom slobodnej vôle všetkých zúčastnených osôb.

3. Úcet rodičov
Moji rodičia majú spoločný účet v banke, pričom s ním môžu spoločne disponovať. Ako by prebiehalo dečostvo, ak by sa jednému z nich niečo stalo?
Pred právoplatným skončením dedičského konania môže banka vyplatiť pozostalým peňažné prostriedky iba na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nakladať s majetkom zomrelého klienta pred skončením dedičského konania je možné len na základe súhlasu súdu alebo notára povereného prejednaním dedičstva. Štandardne účet zostáva zablokovaný až do skončenia konania a zrušiť ho je možné až po predložení právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak sa vedia dedičia dohodnúť, potom je možné požiadať súd o súhlas s nakladaním s peniazmi na účte. Ak by dedičia nesúhlasili a mali by dôvody na to, aby súd nepovolil nakladať s peniazmi, potom by sa muselo počkať do skončenia konania.

4. Namietka voči závetu
Dá sa nejako namietať voči závetu či rozhodnutiu o dedičstve? Ako sa takéto konanie potom prejednáva?
Aj závet môže byť neplatný, preto sa dá napadnúť. Neplatí to samozrejme vždy a notár tak odkáže toho z dedičov, ktorého právo sa javí ako menej pravdepodobné, na súd. Závet je teda možné napadnúť na súde. To, či sa zavolajú svedkovia z rodiny závisí od dôvodu neplatnosti závetu. Najčastejším dôvodom je napadnutie neplatnosti z dôvodu právnej nespôsobilosti poručiteľa v čase vyhotovenia závetu alebo tiež nenaplnenie podmienok platnosti závetu z hmotnoprávnej roviny.

5. Spoločná domácnosť
Ako sa posudzuje pri dedičstve to, či s niekým žijete v spoločnej domácnosti aspoň rok? Ako by sa toto spoločné bývanie preukázalo?
Preukazovalo by sa to napríklad svedeckými výpoveďami, listami alebo faktúrami, ktoré chodia na vami uvedenú adresu alebo aj inými dôkazmi. Jedným z dokumentov, ktorým zdokladujete to, že žijete v spoločnej domácnosti, je aj listina, ktorú môžete kedykoľvek spísať v spoločnom prehlásení u notára. Musia v ňom byť uvedené vaše podpisy a aj to, od kedy spolu v jednej domácnosti žijete. 

6. Neznámy dedič
Som slobodný, bezdetný, rodičov už nemám, avšak vlastním nejaký ten majetok. Ide o dom a auto. Kto bude dediť po mne?
Ak máte súrodencov alebo súrodenci majú deti, tak budú dediť títo dedičia. Ak by ste nemali vôbec nikoho, potom môžete spísať závet a odkázať svoj majetok konkrétnej osobe. Ak by ste to neurobili, tak by dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť.

7. Brat a otec
Zomrela nám mama a spolu s otcom a bratom čakáme na dedičské konanie. Mama s otcom spolu nadobudli rodinný dom, záhradu a peniaze na účte v celkovej výške 100 000 eur. Otec si našiel frajerku a my s bratom sa obávame, či neprídeme o svoje podiely. Hrozí nám to?
Pokiaľ sú peniaze na účte, tak je potrebné súdne zabrániť v dispozícii s účtom. Hlavne vtedy, ak by mal otec čo sa účtu týka dispozičné právo. Ďalej žiadajte ustanoviť správcu dedičstva, ktorým môže byť ktorýkoľvek z dedičov. To by malo vytvoriť potrebné istoty.

8. Nemanželský potomok
Otec opustil našu rodinu s dvomi deťmi, ja a môj brat, a založil si novú. V nej sa mu narodilo ďalšie dieťa. Ako to bude pri dedičskom konaní?
Po otcovi budete dediť n

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.