10.12.2018, 00:00

Zábezpeka na daň už nie je nutná

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša v ďalšom roku niekoľko noviniek. Čo to v praxi pre podnikateľov znamená, vysvetľuje Peter Ďanovský, partner pre daňové poradenstvo zo spoločnosti TPA Slovensko.

Zábezpeka na daň už nie je nutná
Zdroj: Dreamstime

Podľa novely zákona by od nového roka mala byť zrušená zábezpeka na daň z pridanej hodnoty. Čo to v praxi znamená pre podnikateľov?
Povinnosť skladať zábezpeku na daň bola zavedená v súvislosti s bojom s daňovými podvodmi a v praxi znamenala povinnosť potenciálne rizikových firiem zložiť na účet daňového úradu sumu až do výšky 500-tisíc eur, a to na obdobie jedného roka. Pôvodne podliehali daňovej zábezpeke všetky nové subjekty, v ktorých konateľ alebo spoločník mal v minulosti daňové nedoplatky, prípadne pôsobil v spoločnosti, ktorá vykazovala daňové nedoplatky, prípadne iným spôsobom porušoval on alebo samotná spoločnosť daňové predpisy. Navyše však pod povinnosť platiť zábezpeku pôvodne spadali aj akékoľvek iné nové subjekty, ak v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH neuskutočňovali ešte žiadnu činnosť. Pre takéto subjekty však bola pred tromi rokmi povinnosť zábezpeky zrušená. Od 1. januára 2019 má byť zrušená povinnosť skladať zábezpeku na daň definitívne. Zároveň bolo stanovené, že zábezpeky, ktoré neboli vrátené do 31. decembra 2018, vráti daňový úrad najneskôr do 28. februára 2019.

Doteraz platilo, že podnikatelia museli platiť daň z pridanej hodnoty aj za prijaté zálohové platby. Údajne by mala nastať zmena aj tu. V čom?
Na povinnosti platiť daň z prijatých záloh sa nemení nič, a teda táto povinnosť zostáva v platnosti. Mení sa iba definícia obratu na účely povinnej registrácie k DPH. Do obratu sa namiesto výnosov, čiže príjmov, bude započítavať hodnota dodaných tovarov a služieb. Doteraz sa pri osobách účtujúcich v jednoduchom účtovníctve brali do úvahy príjmy, pod ktoré spadali aj zálohové platby. Ak teda podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve prijal zálohy v celkovej výške prevyšujúcej sumu 49 790 eur, bol povinný podať žiadosť o registráciu, aj keď samotný tovar alebo službu ešte nedodal. Podľa schválenej novely zákona o DPH sa bude do obratu započítavať až hodnota skutočne dodaných tovarov a služieb. V prípade osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa povinnosť registrácie výrazným spôsobom nezmení.

Zmenou má prejsť aj zdaňovanie poukazov na tovary a služby. Ako to prebiehalo doteraz a ako to bude vyzerať v roku 2019?
Ide o zdanenie dodania tovarov a služieb na základe prijatej platby ešte pred ich samotným dodaním. Doteraz nebolo v zákone presne zadefinované, kedy sa predaj nákupného poukazu má zdaniť, teda či to je v momente predaja poukazu, alebo až v momente samotného dodania tovaru a služby. Novela zákona to jasne definuje a rozlišuje medzi jednoúčelovými a viacúčelovými poukazmi. Jednoúčelové poukazy sú také, pri ktorých je v čase ich vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a je tiež známa výška dane splatnej z tohto tovaru alebo služby. Pri takýchto jednoúčelových poukazoch sa už ich samotné vydanie, prípadne ich prevod bude považovať za dodanie tovaru alebo služby, a teda už v momente takéhoto prevodu poukazu vznikne daňová povinnosť. Vydanie a prevod ostatných poukazov, ktoré nespadajú pod definíciu jednoúčelových poukazov, sa zdaňovať nebude a zdaní sa potom až samotné dodanie tovaru alebo služby, za ktoré sa poukazom bude platiť. Nové ustanovenia sa napokon však budú vzťahovať až na poukazy, ktoré budú vystavené po 30. septembri 2019.

Novela o dani z pridanej hodnoty by mala oslobodzovať aj od dane pri dodaní stavby alebo nájme nehnuteľnosti. Koho sa toto oslobodenie týka?
Od 1. januára 2019 dochádza k viacerým zmenám v oblas

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.