12.12.2018, 00:01

Pozor na rizikových partnerov. Nevymožiteľné pohľadávky môžu firmu položiť

Získajte všetky potrebné informácie o obchodnom partnerovi ešte predtým, ako mu začnete dodávať tovar či služby. Neprestaňte monitorovať jeho bonitu a schopnosť plniť záväzky počas celého trvania vzťahu.

Pozor na rizikových partnerov. Nevymožiteľné pohľadávky môžu firmu položiť
Zdroj: Dreamstime

Poistenie firiem považujú majitelia často za zbytočné náklady. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že nedobytnosť pohľadávok spôsobuje celosvetovo až 18 percent bankrotov firiem. U nás si firmy nedokážu od obchodných partnerov vydobyť v priemere 10 až 15 percent pohľadávok. „Už 10 percent zlyhaných, nevymožiteľných pohľadávok má kritický vplyv na ziskovosť a fungovanie firmy. Ak sa firma fixuje len na jedného odberateľa, jeho zlyhanie často znamená jej koniec,“ upozorňuje Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface zaoberajúcej sa poistením pohľadávok firiem a manažovaním ich kreditného rizika.

Podľa štatistík je pre firmu v priemere kritických už 20 až 50 percent zlyhaných pohľadávok. Samozrejme, záleží aj na jej veľkosti a kondícii, ale aj na sektore, v ktorom pôsobí. Veľké, neraz až existenčné problémy, môžu spôsobiť rôzne škodové udalosti zapríčinené živlami či haváriami techniky a technológií.

Skladajte ako puzzle

Vo firmách by malo byť poistenie samozrejmosťou. Otázkou je, ako poistenie nastaviť, aby plnilo účel. „Hlavným prínosom poistenia je umožniť firme ďalej fungovať, aj keď nastane niečo nečakané. Aj preto je dôležité poznať, aké riziko chce mať kryté a ako dokáže pracovať s poistnou zmluvou,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface zaoberajúcej sa poistením pohľadávok firiem a manažovaním ich kreditného rizika.

Ak firma šetrila na poistení, neraz zistí, že náklady ktoré po škodovej udalosti musí platiť, sú oveľa vyššie, ako by za ekvivalentný čas zaplatila na poistnom. „Často pritom firme stačí dobre si nastaviť finančný plán, ušetriť výdavky na činnosti zabezpečením z vonkajších zdrojov, ktoré nie sú jadrom biznisu, a radšej investovať do poistenia potenciálnych škôd. Ale treba rozlišovať, čo a do akej miery poistiť. Dobre nastavené poistenie dokáže firmu ochrániť pred finančnými, až existenčnými ťažkosťami spôsobenými škodovou udalosťou. Malo by byť pre firmy nevyhnutnosťou,“ hovorí Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

„Prvoradé je poistenie pohľadávok a obchodného partnera, no neoddeliteľnou súčasťou by malo byť aj poistenie zodpovednosti za škody, ktoré spôsobí firma iným osobám alebo sebe samej pri činnosti. Náklady na náhradu takto spôsobených škôd na veciach, živote či zdraví môžu byť obrovské, pre mnoho firiem až likvidačné. Pre štatutárov právnických osôb je určené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti štatutárneho orgánu alebo vrcholového manažmentu,“ dodáva Huttová.

Pokiaľ ide o poistenie špecifických potrieb, aj tu si firmy môžu poistenie ušiť na mieru. Výrobná či stavebná firma má možnosť poistiť si technické riziká – lom stroja, škody na technológii, elektrotechnické či stavebno-montážne škody. Poľnohospodári si zas dokážu poistiť plodiny aj proti živelným rizikám a poškodeniu vplyvom mrazu, snehu, nadmerného sucha či vlhka, prípadne aj pre prípad ich poškodenia chorobami alebo škodcami. Pre živočíšnu výrobu okrem náhrady v prípade živelných rizík dokáže poistenie zabezpečiť aj náhradu škôd spôsobených uhynutím zvieraťa na nebezpečnú nákazu. Nezanedbateľné je pre firmy tiež poistenie prerušenia prevádzky, napríklad následkom živelnej či inej udalosti.

Nedobytné pohľadávky môžu firmu položiť
Riziko určite netreba podceňovať v prípade obchodných vzťahov s partnermi či už na domácom alebo zahraničnom trhu. Nemalo by sa to však začínať a končiť len nastavením exekúcie pohľadávok. Dôraz treba klásť už na prevenciu. Ako pripomína odborník, je potrebné zistiť všetky relevantné informácie o bonite a záväzkoch obchodného partnera ešte predtým, ako mu začnete dodávať tovar či služby, a rovnako ich treba monitorovať počas celého trvania vzťahu. „V prípade pohľadávok je ocenenie rizika sťažené tým že pohľadávku a jej fyzické atribúty nevieme fyzicky zmerať. Vieme však, že aj riziko nedobytnosti pohľadávky sa dá oceniť a najmä sa mu dá predchádzať,“ dodáva Janči.

Pozor na rizikových partnerov
Ďalšou z chýb, ktorých sa firmy pri nastavovaní poistenia dopúšťajú, je popri podcenení rizika a zlom nastavení parametrov poistenia aj nedodržanie zmluvných podmienok, či slabé obhajovanie práv poistenca. „Je dôležité, aby klient „počúval“ rady od poisťovne,“ upozorňuje. Kontrolka by mala zasvietiť vždy, ak obchodný partner výrazne zmení svoju platobnú politiku, alebo sa odchýli od zaužívaných zvyklostí. „Rovnako neodporúčame obchodovať s partnermi na dlhé splatnosti, ak neprejdú analýzou a poisťovne na ne nedajú krytie,“ upozorňuje Juraj Janči.

Poistné krytie rizika pritom zahŕňa celý manažment pohľadávok – od preverenia obchodného partnera, cez vymáhanie neuhradených faktúr až po prípadné odškodnenie. „A to až do výšky 85 percent, ak vymáhanie trvá dlho alebo odberateľ skrachuje,“ spresňuje. V súčasnosti sa dajú využívať aj všetky formy zabezpečenia pohľadávok, bez ohľadu na to, či ide o bonitného, alebo menej bonitného klienta. A to od zmeniek, cez záložné právo až po bankové inštrumenty ako vinkulácia, dokumentárne inkaso či dokumentárny akreditív, prípadne ich kombinácia.

Preverte si výluky
Pozor však na výluky z poistenia – keď poisťovne firmu nepoistia. Najčastejšie sa to stáva, ak chce firma podnikať v krajine, kde je miera politického rizika veľmi vysoká, napríklad v dôsledku vojenských konfliktov, prevratov, prípadne tam platí embargo a podobne. Ďalej ide o krajiny na sankčných zoznamoch EÚ, o subjekty štátnej správy, ministerstvá a podobne, ale aj insolventné firmy s negatívnymi finančnými výsledkami či napríklad firmy, kde má klient personálne alebo kapitálové prepojenie.
„Aj keď sa to spočiatku môže zdať zbytočné či neefektívne, v konečnom dôsledku je poistenie unikátny nástroj na prevenciu rizika a dostatočne kryje náklady, či zmarený zisk v prípade, že nastane negatívna situácia,“ uzatvára Janči.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.