19.12.2018, 00:00

Urbariáty budú musieť „prepisovať“ zmluvy

Čo by mali do nich zapracovať a ako, vysvetľuje Marek Maslák z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

S financovaním projektu je tiež spojená otázka splácania kúpnej ceny kupujúcimi. Pri bytoch, ktoré ešte nestoja, je obvyklou praxou, že kupujúci spláca kúpnu cenu podľa etapy výstavby. Pri serióznom developerovi je štandardom zloženie rezervačnej zálohy vo výške od 10 do 25 percent z kúpnej ceny. Zvyšok kúpnej ceny je splatný kupujúcim až po kolaudácii projektu. Preto pri developeroch s minimálnou alebo so žiadnou históriou by mali kupujúci dobre zvážiť, koľko finančných prostriedkov zložia vopred a koľko až pri odovzdaní dokončeného a skolaudovaného bytu. V neposlednom rade by mal kupujúci ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy investovať do konzultácie s dobrým právnikom, ktorý má skúsenosti s kúpou nehnuteľností. Ten môže kupujúcemu pomôcť nielen identifikovať riziká projektu, ale tiež zabezpečiť, aby rezervačná zmluva neobsahovala pre kupujúceho nevýhodné ustanovenia.
Zdroj: Flickr

Pozemkové spoločenstvá majú pol roka na to, aby prispôsobili svoje vnútorné dokumenty novele zákona o pozemkových spoločenstvách. Čo by mali do nich zapracovať a ako, vysvetľuje Marek Maslák z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý je aj vedúcim autorského kolektívu pripravovaného odborného komentára k zákonu.

_____________________________________
Termíny a pokuty

30. jún 2019
dovtedy musia pozemkové spoločenstvá zmeniť a doplniť svoje zmluvy o spoločenstve, prípadne stanovy a prispôsobiť ich tak novému zneniu zákona.

30 dní
majú na to, aby príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru doručili oznam o zmene zapísaných údajov a preukázali, že prispôsobili zmluvu, prípadne stanovy zákonu.

100 až 3-tisíc eur
je pokuta, ktorá hrozí, ak si povinnosti nesplnia.
_____________________________________


1. Zavádza sa osobitný zoznam nehnuteľností
Údaje o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach sa už nemajú uvádzať priamo v zmluve o spoločenstve, ale na osobitnom zozname – ide o zoznam nehnuteľností, ktorý budú spoločenstvá viesť podobne ako dnes vedú zoznam členov spoločenstva. „Táto zmena súvisí s ďalšou zmenou v zákone, keď sa po novom výslovne uvádza, že valné zhromaždenie spoločenstva síce rozhoduje o zmenách zmluvy o spoločenstve, ale už nie o zmenách v zozname členov a v zozname nehnuteľností,“ objasňuje Marek Maslák.

Názor odborníka:
Zmena je podľa Masláka pozitívna. „Súhlas valného zhromaždenia pri zmenách údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach často nie je potrebný. Napríklad vtedy, ak sa mení údaj na podklade rozhodnutia súdu o vlastníckom práve členov k časti spoločnej nehnuteľnosti. To však neznamená, že zhromaždenie nebude rozhodovať povedzme o pristúpení ďalšieho člena s jeho nehnuteľnosťou, či sa stane súčasťou spoločne obhospodarovaných nehnuteľností – následne však už túto samotnú zmenu vykoná spoločenstvo v zozname nehnuteľností automaticky,“ objasňuje právnik.

2. Povinný je už údaj o tom, či ide o spoločne obhospodarované nehnuteľnosti
V zmluve o spoločenstve už musí byť údaj o tom, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností alebo nie.

Názor odborníka:
Táto zmena súvisí s tým, že je potrebné rozlišovať spoločenstvá, ktoré obnovili svoju činnosť, resp. zakladali ich spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti, a spoločenstvá zakladané vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. „Ide síce o jednotnú právnu formu, na ktorú sa vzťahuje zákon o pozemkových spoločenstvách, no na druhej strane spoločne obhospodarované nehnuteľnosti nie sú jednou nehnuteľnou vecou ako spoločná nehnuteľnosť, ide teda o viaceré nehnuteľnosti. Pri spoločenstvách vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností sa uplatňuje iný mechanizmus, pokiaľ ide o vstup nových členov, prípadne o vystúpenie členov.“

3. Dôvody vypo

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.