03.01.2019, 00:00

Podnikanie musíte okamžite ohlásiť

Začínate podnikať? Nezabudnite na základnú povinnosť, a síce oznámiť to daňovému úradu. Či už podnikáte ako fyzická, alebo ako právnická osoba.

Podnikanie musíte okamžite ohlásiť
Zdroj: Dreamstime

Na registráciu je príslušný ten daňový úrad, v obvode ktorého máte sídlo. Pokiaľ má podnikateľ zamestnancov, alebo ak je ako štatutár zároveň v zamestnaneckom pomere s podnikateľským subjektom, ktorý zastupuje, musí sa prihlásiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Pri registrácii prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta, úrad zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne, zaregistruje na daňový úrad a prípadne aj do obchodného registra, ak sa fyzická osoba zapisuje do obchodného registra.

1. Daňový úrad
Každý podnikateľský subjekt musí elektronicky požiadať o registráciu daňový úrad. Treba tak urobiť do 30 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Ten mu pridelí daňové identifikačné číslo a vydá o tom doklad.


Príklad 1: Lehota na registráciu pri vzniku živnostenského oprávnenia
Živnostník začal podnikať od 1. 12. 2018. Do akého dátumu je povinný sa registrovať na daňovom úrade pre daň z príjmov?
Musí tak urobiť do 31. 1. 2019.

Príklad 2:
Lehota na registráciu pri prenajímaní nehnuteľnosti
Daňovník, ktorý v roku 2018 poberal len príjmy zo zamestnania, začal od 15. 11. 2018 prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Do akého dátumu je povinný sa registrovať na daňovom úrade pre daň z príjmov?
Musel tak urobiť do 31. 12. 2018.


2. Platca dane
Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť, či sa stane aj platcom dane z pridanej hodnoty. Môže podať na daňovom úrade žiadosť o registráciu. Daňový úrad mu môže uložiť, aby zložil zábezpeku na daň. Aj potom sa ešte podnikateľ môže rozhodnúť, či sa registruje pre platenie dane alebo nie.

3. Zdravotná poisťovňa
Do zdravotnej poisťovne je možné sa elektronicky alebo písomne prihlásiť prostredníctvom formulára na ohlásenie živnosti, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.

Pozor! Ak má podnikateľ zamestnancov, je povinný oznámiť do ôsmich pracovných dní od vzniku povinnosti zmenu platiteľa poistného za každého zamestnanca v jeho poisťovni.

4. Sociálna poisťovňa
Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuje fyzická osoba – podnikateľ, až keď jej príjem dosiahne požadovanú výšku, a to až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká k 1. júlu príslušného roku a lehota na registráciu za platiteľa poistného je osem dní.

Ak ide o podnikateľa, ktorý je zamestnávateľom, povinnosť vzniká odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnancom a podnikateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Svojich zamestnancov musí deň pred ich nástupom prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa vedie register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Je potrebné uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou.
 
Povinnosti právnických osôb – zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni:
1. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
– do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca
– tlačivo: Registračný list zamestnávateľa – prihláška
– doručiť: pobočke Sociálnej poisťovne – osobne, poštou

2. požiadať o vystavenie grid karty na zasielanie dokumentov elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb
– pri pri

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.