22.01.2019, 00:00

Živnosť musíte v prvom rade ohlásiť

Začínajúci živnostníci to poznajú dôverne. Byrokraciu, ktorá sprevádza vybavenie všetkých dokladov na podnikanie. Preto je dôležité poznať, kde si čo vybaviť, a vopred si overiť informácie, aby potom nestáli dlhé hodiny pred dverami živnostenských úradov.

Živnosť musíte v prvom rade ohlásiť
Zdroj: StockExpert

Prvý krok je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Vydáva ho obvodný živnostenský úrad.

Ako sa ohlasuje živnosť
V prvom rade treba ísť na Jednotné kontaktné miesto na živnostenskom odbore miestne príslušnom trvalému bydlisku a zobrať si so sebou občiansky preukaz. Okrem toho aj:
– tlačivo samotného ohlásenia je možné stiahnuť si z internetu alebo získať priamo na mieste
– žiadosť o výpis z registra trestov sa vypisuje na mieste
– kolkové známky nie je potrebné nosiť so sebou, poplatky je možné uhradiť v hotovosti

Nezabudnite uviesť
– meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či vám súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
– obchodné meno,
– predmet podnikania,
– identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
– miesto podnikania,
– adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
– čas ukončenia podnikania, ak zamýšľate prevádzkovať živnosť len určitý čas,
– deň začatia živnosti, ak zamýšľate prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.


U ohlasovacích živností, ktorými sú voľné, remeselné a viazané živnosti, je živnostenský úrad povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie a výpisy z registra trestov doručili.

Pozor!
Podanie na živnostenskom – okresnom úrade sa považuje za ohlásenie iba vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti. Ak nie, úrad vás vyzve na ich odstránenie. Vo výzve určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže predĺžiť lehotu, a to aj opakovane. Po odstránení nedostatkov vzniká živnostenské oprávnenie a živnostenskému úradu začína plynúť trojdňová lehota na vydanie osvedčenia. Živnostenský úrad môže aj zastaviť konanie, ak podnikateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutia v jednoduchých veciach sa vydávajú bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní od začatia konania a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehotu môže primerane predĺžiť iba odvolací orgán.

Neoprá

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.