08.02.2019, 00:00

Ušetriť sa dá aj rozdelením spoločných príjmov

Zdaňovanie zárobkov zo spoločného majetku si môžu manželské páry rôznym spôsobom optimalizovať. Zaváži typ vlastníctva aj rozdelenie príjmov.

Ušetriť sa dá aj rozdelením spoločných príjmov

Zarobili ste s manželom alebo manželkou v roku 2018 peniaze spoločne? Aj z nich musíte zaplatiť dane. Spôsobov, ako takéto zárobky zdaniť, je však viacero. Niektoré z príjmov si môžu manželia napríklad rozdeliť – kľúčové podľa daňových poradcov je, aby plynuli z bezpodielového spoluvlastníctva.


Rôzne typy zárobkov
Najčastejšie sa ľuďom pod „príjmom manželov“ vybaví prenájom bytu či domu v prípade, že vlastnia spoločnú nehnuteľnosť. Môžu to však byť rôzne príjmy, napríklad výnosy zo spoločného majetku, príjmy z podnikania, honoráre, výhry z lotérií, ale aj z predaja nehnuteľnosti. Podstatné je, že tieto príjmy musia plynúť manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva. To je charakteristické tým, že môže vzniknúť iba medzi manželmi. Do bezpodielového spoluvlastníctva následne patrí všetko, čo je spoločným majetkom a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva.


Pri poskytnutí bytu do nájmu zákon vyžaduje súhlas oboch manželov. „Ak totiž jeden z manželov s nájmom bytu nesúhlasí a dôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, táto sa považuje za relatívne neplatnú – neplatnosti nájomnej zmluvy sa musí niektorá zo zmluvných strán dovolať najneskôr v lehote troch rokov,“ vysvetľuje Ján Benko z Účtovnej jednotky.


Manželia sa môžu rozhodnúť
Ak nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda na liste vlastníctva je uvedený len jeden z nich, príjem z predaja či prenájmu si deliť nemôžu. Dosiahnutý príjem zdaňuje jeden z manželov ako výlučný vlastník nehnuteľnosti.


Pokiaľ ide o daň z príjmov, naďalej stále platí, že ak je kritérium bezpodielového spoluvlastníctva splnené, manželia sa môžu rozhodnúť, ako si rozdelia spoločný príjem. Buď v rovnakom pomere u každého z nich, alebo v inom ľubovoľnom režime. Dôležité je, že tým istým pomerom si rozdelia aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.


Spôsob uplatnenia výdavkov sa oproti minulému roku nemení. „Ak chce prenajímateľ znížiť zdaniteľné príjmy a platiť nižšiu daň z príjmov, musí uplatniť preukázateľné daňové výdavky. Daňová strata z príjmov z prenájmu však uznateľná nie je, v daňovom priznaní si teda môže uplatniť daňové výdavky len najviac do výšky týchto príjmov,“ pripomína daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.


Zaváži typ príjmu aj majetku
Navyše, ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností – takzvané pasívne príjmy, nemôže si znížiť základ dane ani odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela či manželku. To je možné len z aktívnych príjmov, teda príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Pri uplatňovaní výdavkov pri prenájme ovplyvní skutočnosť aj to, akou formou je nehnuteľnosť zaregistrovaná, teda či je alebo nie je v obchodnom majetku. Od toho sa odvíjajú uplatniteľné typy výdavkov.

Aké výdavky si možno odpočítať
Nehnuteľnosť v obchodnom majetku
– náklady na elektrickú energiu, plyn, spotrebu vody, internet
– odmenu právnikovi za vypracovanie zmluvy o prenájme
– odmenu účtovníkovi za vypracovanie daňového priznania
– poštovné pri komunikácii so správcom dane
– úroky z hypotéky,
– výdavky, týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv
– náklady na rekonštrukciu, vymaľovanie bytu
– odpisy, daň z nehnuteľností, poistenie domácnosti
– výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov)
– výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom)
– iné výdavky na opravy, udržiavanie a iné výdavky spojené s používaním prenajímanej nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť v osobnom majetku
– náklady na elektrickú energiu, plyn, spotrebu vody, vykurovanie
– internet, koncesionárske poplatky
– platby za služby prevádzkovej povahy správcovi bytu (napríklad starostlivosť o výťahy, odvoz odpadu, odvod odpadovej vody, starostlivosť o upratovanie a osvetlenie)
– vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou
– odmenu právnikovi za vypracovanie zmluvy o prenájme
– odmenu účtovníkovi za vypracovanie daňového priznania
– poštovné pri komunikácii so správcom dane
– náklady na inzerciu
– odmenu realitnej kancelárii
– odmenu advokátovi za právne poradenstvo a vypracovanie nájomnej zmluvy alebo odmenu daňovému poradcovi za daňové poradenstvo


Je dobré, ak je dohoda o rozdelení vlastníctva manželov uzatvorená aj písomne
Jedným z kľúčových aspektov pri uplatňovaní výdavkov pri prenájme je skutočnosť, či nehnuteľnosť je alebo nie je v režime obchodného majetku, hovorí pre HN daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

Čo sa týka práve daní z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, ako sa na nich dá ušetriť? Existujú poplatky alebo výdavky, ktoré manželom môžu daň znížiť?
Každý z manželov si v prípade rozdelenia príjmov z prenájmu môže uplatniť 500-eurový limit platný pre oslobodenie príjm

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.