12.02.2019, 00:11

Úhrady sa zdaňujú v roku zaplatenia

Zatiaľ je stále čas na rozhodnutie, aké výdavky si môžu podnikatelia zahrnúť do nákladov v plnej výške a kedy je dobré využiť paušálne výdavky.

Úhrady sa zdaňujú v roku zaplatenia
Zdroj: Pixabay

Odpovedá Ingrid Cicáková, daňová poradkyňa firmy ADEA tax

1. Náklady osobnej potreby
Ktoré základy môže zahrnúť podnikateľ do daňových nákladov v plnej výške?
Ide väčšinou o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sú to telefóny, automobily, kancelárska technika, fotoaparáty a podobne. Výdavky na obstaranie majetku, jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie môžu byť uplatnené do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 percent, ak sa tento majetok využíva aj na súkromné účely, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

2. Paušálne výdavky
Kedy sa ešte podnikateľ môže rozhodnúť, že si započíta paušálne výdavky 80 percent?
Daňovník sa môže rozhodnúť, že započíta paušálne výdavky 80 percent, aj v prípade, ak v skutočnosti využíva majetok na súkromné účely v inom pomere, napríklad 60 a 40 percent. Je to, akoby zákon uvažoval o tom, že každý podnikateľ takýto majetok zákonite používa aj na súkromné účely, a podnikateľom stanovil daňový limit 80 percent. Zároveň však dáva podnikateľovi priestor, že ak si je istý, že vie preukázať správcovi dane stopercentné firemné využitie majetku vrátane nákladov na jeho prevádzku, môže zahrnúť do daňových nákladov sto percent. Ako dôkazný prostriedok môže slúžiť napríklad podrobný výpis volaní vyžiadaný od mobilného operátora, interná smernica zamestnávateľa so zákazom používania výpočtovej techniky, prípadne firemného internetu na súkromné účely a podobne.

3. Súkromné veci
A čo ak chce podnikateľ niektoré výdavky zahrnúť z vecí, ktoré mal ako súkromné, ale použil ich aj pre firmu?
V živote podnikateľa sa vyskytnú aj také situácie, že nejaký majetok si kúpi hlavne na súkromný účel, ale vie ho využiť aj pre firmu, hoci v menšej miere. Napríklad fotoaparát – fotka na webovú stránku, bicykel ako dopravný prostriedok, kosačka, kamera, vozík. Pri úvahe, že zákon stavia takéto „spoločné“ výdavky paušálne na 80 percent do daňových, bez toho, aby bolo potrebné preukazovať ich stopercentný súvis s podnikaním, je možné cez tento paragraf mierne optimalizovať. Vždy však musí ísť o výdavok, ktorý sa naozaj, čo len v malej miere použil na podnikanie. Určité špecifikum je pri automobiloch, kde v prípade použitia vozidla zamestnancom na súkromný účel ukladá zákon povinnosť zdaňovania jedným percentom z obstarávacej ceny, respektíve z postupne časovo znižovanej obstarávacej ceny. Vtedy nevzniká daňovníkovi povinnosť znižovania nákladov na automobil, okrem pohonných látok.

4. Venzín a nafta
Ako sa zahŕňajú do nákladov pohonné látky?
Pohonné látky zahŕňa daňovník do nákladov vo výške podľa blokov za tankovanie, avšak v limite podľa prepočtu = kilometre z knihy jázd x cena pohonných látok x spotreba v technickom preukaze / 100. Ak nevedie knihu jázd, má možnosť uplatniť pohonné látky do daňových výdavkov v paušálnej výške 80 percent alebo vo výške vykázanej prístrojom satelitného systému, ak ho má podnikateľ nainštalovaný v automobile. Ďalším obmedzením v prípade osobných automobilov je pravidlo, ktoré obmedzuje daňový odpis pri automobiloch so vstupnou cenou nad 48-tisíc eur. V takomto prípade môže daňovník zahrnúť do daňových nákladov odpis z automobilu v plnej výške, len ak je firmou vykázaný základ dane aspoň vo výške tohto odpisu (mesačný odpis automobilu je vo výške 1/48 z kúpnej ceny vozidla). V opačnom prípade vzniká povinnosť krátenia odpisu podľa zákonom stanovených pravidiel. Podobný postup platí aj vtedy, ak má podnikateľ osobný automobil v prenájme.

5. Uhradené náklady
Ako sa započítavajú zaplatené výdavky?
Ďalšiu skupinu výdavkov tvoria výdavky, ktoré na svoju daňovú uznateľnosť vyžadujú úhradu. Ak ich podnikateľ neuhradí v danom roku, do daňových nákladov vstúpia až v roku úhrady. Ide napríklad o náklady na účtovné, daňové, právne služby, nájomné vrátane všetkých užívacích práv, napríklad aj za právo využívať softvér, know-how, náklady na reklamu, ak sú hradené určitému okruhu neziskových organizácií, sprostredkovateľské provízie, tie však len do výšky 20 percent zo sprostredkovaného obchodu.

6. Cestovné a reklama
Kedy je cestovné a reklama daňovo uznateľný výdavok?
Daňovú uznateľnosť cestovných nákladov limituje zákon o cestovných náhradách. Náklady na ubytovanie v inom mieste, ako je miesto výkonu práce, sú daňovo uznateľným výdavkom, podobne cestovné lístky, prípadne diéty, ktorých prepočet určuje zákon. Nákladom na reklamu zákon vcelku ponecháva „zelenú‘, možno stojí za zmienku, že určité limitovanie je v poskytovaní tabakových výrobkov ako reklamného daru alebo alkoholu, okrem vína. Tie daňovník nemôže vôbec zahnúť do nákladov, víno môže zahrnúť do nákladov maximálne do výšky päť percent zo základu dane. Pohostenie klienta, prípadne úhrada ubytovania pri návšteve klienta nie sú vôbec daňovým nákladom. Keď sa teda pozrieme na bežné výdavky podnikateľa, bez limitovania ostávajú azda iba mzdové náklady

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.