13.02.2019, 00:00

Výšku cien v biznise treba riadne odôvodniť

Ak pri podnikaní narábate s tovarom alebo so službami v rámci vzťahov s inou firmou, pozor na transferovú dokumentáciu. Ako postupovať, aby ste sa vo svojom biznise „nekopli“ pri neprimeraných cenách, radí Marek Šimo, vedúci kontrolingového oddelenia spoločnosti Arisan.

Výšku cien v biznise treba riadne odôvodniť
Zdroj: Dreamstime

Manžel je konateľom v jednej firme a jeho manželka v druhej. Tieto firmy spoločne obchodujú a majú medzi sebou viacero transakcií. Jednou z nich je fakturovaný nájom kancelárie s výmerou 20 štvorcových metrov v Kežmarku za neuveriteľných 4 500 eur na mesiac. Pri pohľade na veľkosť kancelárie a na iné charakteristiky je však jasné, že takáto cena nie je v súlade s trhovými cenami, ale je umelo zvýšená. „Trčí“ z nej, že tu ide pravdepodobne o presun nákladov z jednej firmy do druhej. Čo to znamená z pohľadu transferového oceňovania? To, že takéto nastavenie ceny môže daniar kvalifikovať ako zámer a nemusí tieto náklady uznať.

Prepojenie firiem
Transferové oceňovanie má zabrániť takým transakciám, ktoré by pomáhali podnikateľom vyhýbať sa daniam. Ak medzi sebou obchodujú závislé osoby, aj tie musia dodržiavať pravidlá primeraných cien. Znamená to, že transakcie so závislými osobami majú byť ocenené trhovou cenou, ktorá by bola dohodnutá za porovnateľných podmienok aj medzi nezávislými osobami.


K najčastejším typom prepojení závislých osôb patria dvaja živnostníci v príbuzenskom vzťahu, spoločnosti s rovnakými spoločníkmi alebo akcionármi, podniky s rovnakým konateľom alebo dcérske firmy jednej materskej spoločnosti.

Trhové ceny
Okrem toho, že v popísanom podnikaní majú platiť trhové ceny, máte ako podnikateľ ešte jednu dôležitú povinnosť. O kontrolovaných obchodoch medzi závislými osobami musíte viesť „papiere“. Tie musia obsahovať konkrétne vykonané transakcie, spôsob tvorby ceny, prípadne aj porovnanie ceny s inými nezávislými transakciami.


Existujú tri základné typy dokumentácie, a to skrátená, základná a úplná. Každá sa vzťahuje na iného daňovníka podľa rôznych kritérií. Závisí to od kategorizácie firmy, od sumy transakcií so závislými osobami či transakcií s daňovníkmi z nezmluvného štátu. Štandardne si musíte zodpovedať základné otázky k správnemu zatriedeniu, aby ste vedeli, aký typ dokumentácie sa na vás vzťahuje. Potom podľa jej typu predložíte ďalšie dokumenty a vysvetlenia, napríklad opis celosvetovej organizačnej štruktúry, sumu transakcií so závislými osobami, konkrétny opis transakcií či opis tvorby ceny.


Väčšine podnikateľov stačí vypracovať skrátenú dokumentáciue. Ideálnou verziou je však základný typ, keďže obsahuje opis tvorby ceny, čo môže výrazne pomôcť pri daňovej kontrole. Pri správnom nastavení cien medzi závislými osobami a pri jeho správnom popise v dokumentácii je už na správcovi dane, aby preukazoval prípadné odchýlky od trhového nastavenia ceny.

Sankcie a pokuty
Pri neplnení svojich povinností hrozia podnikateľom nemalé pokuty. Za nepredloženie dokumentácie hrozí pokuta až do výšky tritisíc eur. Takisto lehota na predloženie je mimoriadne krátka. Je to len 15 dní od vyzvania správcom dane a vypracovanie dokumentácie v takom krátkom čase môže byť finančne veľmi náročné. Za úmyselné obchádzanie daňových povinností používaním netrhových cien sú dvojnásobné pokuty. Ak správca dane dorubí daň kvôli transferovému oceňovaniu, výška pokuty bude dvojnásobná.

Dvojnásobnej pokute sa dá vyhnúť, ak sa podnikateľ proti rozhodnutiu daňového úradu neodvolá a zaplatí rozdiel dane v lehote na podanie odvolania. Pokuty teda hrozia v prípade, že nepredložíte dokumentáciu v stanovenom termíne. Ďalšie pokuty hrozia už pri prípadnom dorubení dane z dôvodu nesprávneho ocenenia transakcií medzi závislými osobami.


Tlačivo pre živnostníkov
Pravidlá na vypracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa menia aj pre živnostníkov. Novinky v tejto oblasti platia od roku 2019. Po prvý raz je možné podľa nich postupovať už pri aktuálnom daňovom priznaní.


Živnostníci by transakcie so závislými osobami mali rozdeliť podľa dôležitosti. Dokumentácia sa bude viesť iba pre významné prevody. Platí to však len vtedy, ak živnostník podá riadne vyplnené daňové priznanie typu B. Za také sa v súvislosti s tlačivom určeným pre živnostníkov považuje napríklad zakrížikovanie riadku číslo 13 s označením Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie.

Nižšia agenda
Pre významné transakcie budú viesť živnostníci skrátenú dokumentáciu. Tá sa od roku 2019 vedie na jednotnom tlačive, ktoré sa nazýva Prehľad transakcií so závislými osobami. Tlačivo sa vypĺňa za každý rok zvlášť a za každú závislú osobu samostatne. Potom by sa jednotlivé transakcie mali začleniť do správnej kolónky vo formulári.


Pri praktickom vypĺňaní formulára však nastanú dva zásadné problémy:
1) živnostníci nemajú výnosy a náklady, ale p

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.