13.02.2019, 10:11

Len dva dni zostávajú na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1.4.2019, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 915,01 eura.

Len dva dni zostávajú na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o zúčtovanie dane

Zamestnancom, ktorí mali len príjem zo závislej činnosti, zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, pretože nemali žiadny iný zdaniteľný príjem napríklad z prenájmu bytu, výhry, alebo podnikania, môže zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive.

Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, zúčtovanie robí posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu treba do 15.2.2019 dodať.

Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o ročné zúčtovanie, ale nepredložil v termíne potrebné doklady, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, ak jeho príjmy presiahli sumu 1 915,01 eura.

Ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov. Zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.
Ak mal viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou.

Praktické príklady:
- ak zamestnanec a zároveň samostatne zárobkovo činná osoba nedosiahol v roku 2018 príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie za podmienky, že z inej samostatnej zárobkovej činnosti nevykazuje daňovú stratu;
- ak zamestnanec nemôže požiadať o ročné zúčtovanie kvôi tomu, že zamestnávateľ zanikol a je platiteľom dane a teraz je bez právneho zástupcu, je povinný podať daňové priznanie;
- ak zamestnanec stratil prácu a bude evidovaný na úrade práce, ročné zúčtovanie môže urobiť bývalý zamestnávateľ.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane urobí zamestnávateľ najneskôr do 1.4.2019. Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, vystaviť a doručiť do 11. marca 2019 potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa zákona o dani z príjmov.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent, prípadne troch percent nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o ročné zúčtovanie požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky dvoch percent alebo troch percent zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.