14.02.2019, 00:00

Štát zadotuje staršie i nové domy

Využite aj v tomto roku niekoľkotisícové príspevky štátu na zateplenie, ale aj na novostavby. Novinky by mali platiť od mája.

Štát zadotuje staršie i nové domy
Zdroj: Dreamstime

1. Dotovanie novostavieb
Bude štát od mája podporovať aj výstavbu rodinných domov?
Áno, nový príspevok má za cieľ intenzívnejšie podporovať výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Motivovať má k výstavbe takýchto domov. Zákon, ako aj vykonávacia vyhláška sú momentálne zverejnené na webe, keďže sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom pripomienky môžu vznášať aj bežní občania. Účinnosť oboch predpisov je naplánovaná na 1. máj, odkedy rezort plánuje zverejňovať výzvy s podmienkami.

2. Zateplenie starých domov
Navrhujú sa nejaké zmeny aj v podmienkach zatepľovania starších rodinných domov?
Nová vyhláška upraví podrobnosti niektorých podmienok a tiež podrobnosti, ktoré si vyžiadala doterajšia prax. Upraví podrobnosti žiadosti a povinných príloh, ako aj ich minimálny rozsah pri žiadostiach podaných pred zateplením. Výška príspevku na zateplenie bude závisieť od dosiahnutej hodnoty prechodu tepla cez stavebné konštrukcie a dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Hradiť sa má 40 percent oprávnených a uhradených nákladov, najviac však osemtisíc eur.


3. Okruh žiadateľov
Bude sa nejako meniť aj okruh tých, ktorí budú môcť o príspevok požiadať?
Nie, nebude. Tak ako doteraz, o príspevky môže žiadať fyzická osoba s trvalým pobytom na našom území, ktorá je vlastníkom, prípadne spoluvlastníkom rodinného domu. Podmienkou tiež bude, že je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku. Táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade prechodu vlastníckeho práva na dedičov.

4. Zmeny v podmienkach
V čom sa ešte majú zmeniť podmienky poskytovania príspevku?
V rámci existujúceho príspevku na zateplenie rodinného domu sa navrhujú okrem zmien vyplývajúcich z praxe aj tieto úpravy. Do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu bude možné započítať aj náklady na zateplenie a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu. Napríklad, ak sa spolu s obnovou takzvanej obálky rodinného domu realizuje aj prípadná prístavba. Do oprávnených nákladov môže byť započítaná aj tepelná izolácia tejto prístavby. Tieto novozhotovované konštrukcie musia, samozrejme, spĺňať technické parametre kladené na novú výstavbu. Ruší sa podmienka realizovať zateplenie rodinného domu a výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom, ktorý má na danú činnosť vydanú licenciu akreditovaným inšpekčným orgánom.

5. Zoznam firiem
Bude sa aj nejako meniť zoznam firiem, ktoré realizujú zatepľovanie? Podľa akého kľúča sa doteraz vyberali?
Výber vždy bol a bude plne v kompetencii žiadateľa. Týka sa to jednak výberu projektantov, ako aj zhotoviteľov zateplenia či spracovateľov energetického certifikátu. A, samozrejme, aj všetkých použitých komponentov, materiálov a postupov. Ministerstvo predpisuje iba ich úroveň a kvalitu, ktoré má stavba spĺňať, ak chce žiadateľ príspevok dostať. V žiadnom prípade neurčuje, kto má práce realizovať.


6. Doterajšie výzvy
V akom štádiu realizácie sú doterajšie výzvy? Aké povinnosti si musia úspešní žiadatelia splniť a v akom časovom horizonte?

V štádiu realizácie zateplenia je zatiaľ 69 rodinných domov. Vlastníci musia v termíne, ktorý majú určený v rozhodnutí o prerušení konania a rezervácii príspevku – teda do roka od vydania rozhodnutia – zrealizovať plánované práce, a následne nám preukázať ich realizáciu a kvalitu.

7. Nové výzvy
Budú sa ešte do mája vypisovať nové výzvy?
Nie. Nové výzvy pripravujeme až po účinnosti zákona a vyhlášky, ktorá sa navrhuje na 1. máj. V súčasnosti sú oba navrhované predpisy v parlamente.

8. Hraničný termín
Prečo štát rozšíril dotácie aj na novostavby?
Po 31. decembri 2020 majú všetky nové budovy dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Vyplýva to z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie. Navrhujeme preto pre zintenzívnenie výstavby nový príspevok, ktorý má motivovať k výstavbe rodinných domov s nulovou potrebou energie.

9. Prístavby a nadstavby
Budú dotované aj prístavby alebo nadstavby rodinných domov?
Pri navrhovaní zateplenia rodinného domu môže nastať prípad, keď sa tepelnoizolačný systém realizuje aj na stavebných konštrukciách, ktoré sa zhotovujú ako nové, a to ako prístavba alebo nadstavba rodinného domu. Spojená je napríklad s rekonštrukciou strechy, pričom sa do týchto konštrukcií osádzajú aj nové okná a dvere. Tepelnoizolačný systém na týchto novozhotovovaných konštrukciách je z funkčného hľadiska realizovaný v rámci jednej etapy. Technicky nadväzuje na zateplenie pôvodnej časti rodinného domu. Navrhuje sa preto do oprávnených nákladov započítať aj náklady súvisiace s realizáciou tepelnoizolačného systému na týchto novozhotovovaných stavebných konštrukciách a výplňam

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.