14.02.2019, 00:00

Neprimerané obchodné ceny priťahujú daniarov

Daniari čoraz viac kontrolujú ceny medzi podnikateľmi. Predpokladajú, že nejeden z nich to chce finálne využiť na zníženie daní. Ako sa vysporiadať s transferovým oceňovaním v medziach zákona, vysvetľuje Marián Oros z advokátskej kancelárie Puchalla, Slávik & partners.

Neprimerané obchodné ceny priťahujú daniarov
Zdroj: Dreamstime

Transferovým oceňovaním sa nastavujú primerané ceny v obchodných vzťahoch. Ide o to, aby aj biznis medzi prepojenými osobami prebiehal v takom duchu, ako sa realizujú transakcie medzi nezávislými obchodnými partnermi.


Nezávislosť partnerov smeruje k ich vlastnému prospechu, teda dosiahnutiu čo najväčšieho zisku. Naopak, takzvaným závislým osobám nemusí ísť primárne o vlastný hospodársky záujem, majú však spoločný hospodársky cieľ. Preto napríklad presúvajú časť zisku do krajín s výhodnejším daňovým zaťažením, a tak svoj zisk optimalizujú.

Optimalizácia zisku
Podľa súčasného zákona o dani z príjmov patrí do základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od tých, ktoré by sa použili medzi neznámymi či neprepojenými podnikateľmi. Tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Každá závislá, čiže spriaznená osoba musí preukázať pri kontrolovaných prevodoch, akú metódu transferového oceňovania použila. Súčasne je povinná viesť o nej dokumentáciu.

Závislá osoba
Je ňou určitá spriaznená osoba, napríklad blízky príbuzný, ale aj osoba či subjekt, ktoré sú ekonomicky, personálne či inak prepojené, a tiež osoba a subjekt, ktoré patria do jedného celku. Podľa Občianskeho zákonníka je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo v podobnom pomere sa považujú za osoby navzájom blízke vtedy, ak by stratu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá odôvodnene pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ekonomické a personálne prepojenie
Účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby sa chápe ako ekonomické a personálne prepojenie. Rovnako sa chápe aj vzájomný vzťah medzi obchodnými partnermi, ktorí sú pod vedením tej istej či jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto či jej blízka osoba majetkový podiel. Účasť na majetku alebo kontrole je a) priamy či nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 percent na základnom imaní, b) priamy či nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 percent na hlasovacích právach alebo c) podiel vo výške najmenej 25 percent na zisku. To sa obyčajne týka štatutárov, členov dozorných alebo ďalších podobných orgánov firmy alebo subjektu.

Určovanie podmienok
Pri určení cien a podmienok sa môže použiť len taká metóda, ktorá používa princípy nezávislého vzťahu. Ten je založený na porovnávaní podmienok v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by si medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach. Porovnávajú sa činnosti ako výroba, montážne práce, výskum a vývoj a nákup a predaj. Sledujú sa tiež podnikateľské riziká, vl

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.