22.02.2019, 10:15

Diskriminácia na základe veku nie je ojedinelá, ale Slováci sú voči starším kolegom tolerantní

Späť na článok