11.03.2019, 13:05

Pri objednaní diela spíšte licenčnú listinu

Poznáte rozdiel medzi licenčnou zmluvou a listinou o vytvorení diela na objednávku? Ak totiž chcete dielo ďalej predávať, v takom prípade musíte nielen uzavrieť autorskú zmluvu, ale mať aj licenciu od autora. Ak pri tom postupovať vysvetľuje Martin Fajnor z portálu onlinezmluvy.sk

Pri objednaní diela spíšte licenčnú listinu
Zdroj: Dreamstime

1. Čo musí urobiť objednávateľ, aby mohol vytvorené autorské dielo aj používať?
Pokiaľ autor vytvoril určité dielo na objednávku na základe zmluvy o dielo, môže objednávateľ toto dielo použiť len na účel vyplývajúci zo zmluvy. Ak si napríklad objednávateľ objedná obraz, môže si ho vystaviť u seba doma ako dekoráciu.

Na takéto použitie diela nemusí objednávateľ s autorom uzatvoriť licenčnú zmluvu. Účelom vytvorenia výtvarného diela je totiž nepochybne iba jeho použitie na estetické a dekoračné účely. 

2. Aké podmienky musia byť splnené, ak chce objednávateľ použiť dielo aj na iný účel, ako len pre vlastnú potrebu?
Môže tak urobiť len na základe uzatvorenia licenčnej zmluvy s autorom. Znamená to, že objednávateľ musí s autorom uzatvoriť okrem zmluvy o dielo na objednávku aj licenčnú zmluvu.

Ňou môže autor objednávateľovi alebo inému nadobúdateľovi udeliť súhlas na to, aby sa jeho diela použilo aj na iný účel, nielen na ten, ktorý vyplýva zo zmluvy o dielo. V prípade spomenutého výtvarného diela sa napríklad autor s objednávateľom môžu v licenčnej zmluve dohodnúť, že objednávateľ môže dielo použiť aj komerčne.

Príkladom je reklama na určitý produkt alebo službu. Dokonca sa môžu obe strany dohodnúť, že objednávateľ smie výtvarné dielo ďalej upravovať a meniť tak jeho pôvodný vzhľad. 

3. Aké sú podstatné náležitosti licenčnej zmluvy?
Licenčná zmluva musí obsahovať identifikáciu zmluvných strán, teda autora a nadobúdateľa licencie. V prípade spojenia zmluvy o dielo na objednávku a licenčnej zmluvy do jednej, však nie je potrebné zmluvné strany identifikovať osobitne pre každú zmluvu a postačuje iba jedna identifikácia zmluvných strán pre obe zmluvy. 

Podstatou licenčnej zmluvy je to, že autor udeľuje určitej osobe súhlas na použitie svojho diela. Licenčná zmluva tak musí obsahovať jednoznačný súhlas autora s použitím dohodnutého diela. V zmluve teda nesmie chýbať jasné určenie diela, na ktoré sa licencia poskytuje.

4. Okrem podstatných faktov, ako sú zúčastnené strany a predmet, musí autorská licenčná zmluva obsahovať aj ďalšie náležitosti. Ktoré? 
V zmluve je vhodné uviesť spôsoby použitia, na ktoré sa licencia poskytuje. Znamená to, že sa určí rozsah licencie. Buď je neobmedzený alebo obmedzený. Určí sa tiež čas, na ktorý sa udeľuje.

V zmluve odporúčame uviesť aj odmenu, ktorú nadobúdateľ licencie musí autorovi za licenciu zaplatiť. Alebo sa v zmluve uvedie, že licenciu autor poskytuje bezodplatne. Nejde však už o podstatné náležitosti a pokiaľ ich licenčná zmluva nebude obsahovať, nebude to mať vplyv na jej platnosť.5. Aký je rozdiel medzi výhradnou alebo nevýhradnou zmluvou? 
Dobrá licenčná zmluva by mala obsahovať aj ďalšie podrobnosti, ako napríklad dohodu o tom, či má byť licencia výhradná alebo nevýhradná.

Rozdiel je v tom, že pri výhradnej licencii má právo používať dielo dohodnutým spôsobom len nadobúdateľ licencie a autor preto nemôže takúto licenciu udeliť žiadnej ďalšej osobe, pričom aj sám autor je povinný zdržať sa používania diela spôsobom dohodnutým v licenčnej zmluve.

Pri nevýhradnej licencii môže autor udeliť licenciu na používanie diela aj iným osobám a dielo môže aj sám používať bez obmedzení.

6. Musí byť autorská licenčná zmluva vždy písomná, alebo je možné uzavrieť ju aj ústne? 
Na uzatvorenie licenčnej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Môžete ju teda uzavrieť aj v ústnej podobe. Dokonca je možné, aby sa uzavrela konkludentne, čiže mlčky, napríklad súhlasným posunkom ruky. 

V prípade licenčnej zmluvy, ktorou autor

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.