14.03.2019, 00:00

O príspevok ŤZP žiadajte aj opakovane

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú pre svoj život rôzne zdravotné a domáce pomôcky. O tom, ako o ne žiadať a ako pri tom postupovať, vysvetľujú odborníci.

O príspevok ŤZP žiadajte aj opakovane
Zdroj: StockExpert

Odpovedá Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

1. Právoplatné rozhodnutie
Kedy vzniká nárok na peňažný príspevok na pomôcku, výcvik na jej používanie alebo úpravu pomôcky a kedy je tento príspevok žiadateľovi vyplatený?
Nárok na príspevok na pomôcku či jej úpravu alebo na výcvik na jej používanie a nárok na jeho následné vyplatenie vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Vypláca sa v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť postihnutého na jeho účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Je však možné poslať ho aj na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenska inej osoby, ktorú si osoba s postihnutím zvolí a potrebné údaje na tento prevod uvedie úradu.

2. Povinnosti oprávnenej osoby
Čo nasleduje po tom, ako je osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý finančný príspevok na pomôcku?
Ak bol hendikepovanému človeku poskytnutý peňažný príspevok, táto osoba musí predmetnú pomôcku kúpiť, upraviť alebo absolvovať výcvik na jej používanie do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Táto dlhšia lehota však môže byť uplatnená len v takých prípadoch, ak pomôcku nie je možné kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo vykonáva výcvik na jej používanie. Zároveň je nutné predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o tejto skutočnosti. Ak dôjde k nejakým zmenám vo faktoch, na základe ktorých bol príspevok schválený, postihnutá osoba to musí nahlásiť príslušnému úradu najneskôr do ôsmich dní od zistenia týchto faktov.

3. Funkčná porucha
Manžel prekonal mozgovú príhodu s trvalými zdravotným následkami. Je úplne odkázaný na moju opateru, keďže takmer nemôže hýbať ani nohami, ani rukami. Bude posudzovaný ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím?
Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 percent. Ide o nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálnym dôsledkom ťažkého postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má chorá osoba v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu svojho postihnutia prekonať sama.

4. Kompenzácia sociálnych dôsledkov
Pri ťažkom zdravotnom postihnutí je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku kompenzované poskytovaním peňažných príspevkov alebo sociálnych služieb. V akom rozsahu sa to deje?
Cieľom poskytovania kompenzácie a vyhotovovania preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre takúto osobu je podpora sociálneho začlenenia do spoločnosti. Sociálne dôsledky sa kompenzujú v oblasti mobility a orientácie, komunikácie a zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Zároveň sa kompenzujú aj výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

5. Obmedzená schopnosť pohybu
Mama trpí sklerózou multiplex a jej zdravotný stav sa v poslednom období zhoršil natoľko, že sa už nevie sama ani hýbať. Môžeme rátať s finančnou kompenzáciou aj z tohto dôvodu?
V neposlednom rade sa kompenzuje aj obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Vyhotoveniu preukazu, parkovacieho preukazu alebo poskytnutiu

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.