18.03.2019, 00:00

V priznaní pre zamestnancov neprehliadnite zmeny

V daňových tlačivách sú tento rok viaceré zmeny a úpravy. Do riadkov sa doplnili najmä riadky súvisiace s novou nezdaniteľnou časťou – zaplatenými sumami za kúpeľnú starostlivosť, ale aj ďalšie klauzuly.

V priznaní pre zamestnancov neprehliadnite zmeny
Zdroj: Dreamstime

III. Oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu
Od januára 2018 platí doplnený zákon o novú nezdaniteľnú časť, ktorou sú zaplatené sumy súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Touto nezdaniteľnou časťou sú aj zaplatené úhrady za manželku/manžela a vyživované dieťa/deti.


Zavedením novinky súvisiacej s kúpeľmi sa doplnili:
– nový riadok 31, v ktorom si uplatňujete túto nezdaniteľnú časť za manželku, vyznačíte zaškrtávacie pole a súčasne uvediete úhrady zaplatené za ňu (či manžela). Zároveň uvediete priezvisko a meno manželky (manžela) a rodné číslo v riadku 29,


– riadok 32, v ktorom si uplatníte okrem nezdaniteľnej časti na kúpele za dieťa (deti) naň aj daňové zvýhodnenie. Ak si uplatňujete nárok na nezdaniteľnú časť na kúpele za dieťa (deti), vyznačíte okrem jeho priezviska, mena a rodného čísla aj nové zaškrtávacie pole KS (kúpeľná starostlivosť),


– nový riadok 34, v ktorom uvádzate výšku úhrad na kúpele za dieťa (deti) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každé z týchto detí.


V nadväznosti na zavedenie nezdaniteľnej časti na kúpele sa upravili aj riadky 29, 30 a 33.

IV. Oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
Od januára 2018 sa zákon doplnil o daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.
V súvislosti so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky sa doplnil nový riadok 35 určený pre daňovníka uplatňujúceho si tento bonus. Okrem sumy zaplatených úrokov za príslušné obdobie uvediete aj počet mesiacov, v ktorých máte nárok na uplatnenie uvedeného bonusu.

V. Oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti
Od januára 2017 zanikla povinnosť zvýšiť si základ dane podľa zákona účinného do 31. decembra 2010. Preto sa vypustil riadok tlačiva, na ktorom ste si zvyšovali základ dane kvôli porušeniu týchto podmienok.

VI. Oddiel – Výpočet dane
Podľa zákona účinného od januára 2013 bolo možné v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Keďže za zdaňovacie obdobie 2017, ako aj za nasledujúce už nie je možné uplatniť zníženie základu dane, došlo aj k vypusteniu príslušného riadka.


Vypúšťajú sa riadky, v ktorých ste si uvádzali základ dane a počet mesiacov splnenia podmienok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Úhrnná suma NČZD na kúpeľnú starostlivosť sa uvádza v riadku 42, pričom z tejto sumy sa uvedie
– v riadku 42a suma úhrad za vás,
– v riadku 42b suma úhrad za manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti), pričom údaje o týchto osobách sa uvádzajú v III. (respektíve aj v IX.) oddiele.
Na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky podľa paragrafu 33a zákona boli doplnené riadky 63 až 67.

VII. Oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania
Na vyčíslenie rozdielov z dodatočného priznania súvisiacich s daňovým bonusom na zaplatené úroky sa doplnili nové riadky 81 a 82.

VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
V riadku 84 sa upravil formát uvádzania údaju IČO. Uvádzalo sa IČO vo formáte dvanástich za sebou nasledujúcich polí bez ich ďalšieho členenia, pričom údaj sa zarovnáva vpravo. Nepoužité polia zostávajú prázdne a nedopĺňa sa do nich číslo nula. Uvedené je spresnené v novom doplnenom odkaze k poznámke pod čiarou 23.

XI. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, vyplatenie daňového bonusu alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie
V súvislosti so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky sa doplnilo nové zaškrtávacie pole určené pre daňovníka, ktorý žiada o vyplatenie bonusu alebo rozdielu tohto bonusu.


Daňovník, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie bonusu na bankový účet vedený v zahraničí, ktorého nie je majiteľom, to vyznačí v XI. oddiele krížikom a súčasne uvedie v IX. oddiele názov účtu príjemcu.

XII. Oddiel – Pomocné výpočty
Vypúšťa sa XII. oddiel, ktorý slúžil na pomocné výpočty.
ZDROJ: Finančná správa


Doklad o zaplatení kúpeľov je povinná príloha
Ak ste mali ako dôchodca vlani príjem z dohody nižší než 1 915,01 eura, môžete si cez priznanie typu A požiadať o vyplatenie zrazených preddavkov na daň. Finančná správa vám ich vráti, hovorí Dana Tonkovičová z účtovnej spoločnosti LUCRA team.

Ak vypĺňame aktuálne tlačivo priznania fyzickej osoby typu A, čo si treba najviac všímať?
Treba si najprv ujasniť, že tlačivom typu A sa vysporadúvajú príjmy fyzickej osoby z príjmov zo závislej činnosti. Čiže daný zamestnanec si buď z nejakého dôvodu neželá, aby zamestnávateľ videl jeho príjmy z iných zamestnaní, povedzme z dohôd, alebo v termíne nestihol zamestnávateľovi priniesť všetky doklady, teda nestihol požiadať o takzvané ročné zúčtovanie. Ak mal naozaj viac príjmov od viacerých zamestnávateľov, musí si ich vysporiadať, čiže je povinný podať vlastné daňové priznanie. Vtedy použije tlačivo daňového priznania typu A.

Ktoré kolónky sú v ňom nové?
Do tlačiva bolo nutné doplniť riadky podľa noviel zákona o dani z príjmov, a to v častiach, kde si

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.