21.03.2019, 11:28

Chcete oddeliť časť urbárskeho pozemku? Takto sa to dá

Vlastníci súkromných pozemkov združených v pozemkovom spoločenstve, známych ako urbárske pozemky, riešia problém oddelenia časti plochy od spoločnej nehnuteľnosti. Na podobný problém narazila aj Urbárska spoločnosť s právnou subjektivitou, kde podiely vlastní aj naša čitateľka.

Chcete oddeliť časť urbárskeho pozemku? Takto sa to dá
Zdroj: Pixabay

Pozemkové spoločenstvo vlastní lúky a pasienky a niekoľko hektárov lesa, ktoré dalo do prenájmu. „Naše príjmy sú len z prenájmu a práve z odčlenenia zo spoločnej nehnuteľnosti,“ napísala do redakcie Marta Sedláčková. Usiluje sa získať právny výklad tej časti zákona, kde sa v dôvodovej správe hovorí: „Okamihom oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti je právoplatný zápis do katastra nehnuteľností.“ Pani Sedláčková popisuje postupy, ako situáciu rieši ich spoločenstvo a chce sa ubezpečiť, ktorý postup je správny.
----------------------------------------------------------------------------
Postup pozemkového spoločenstva:

– Počas roka spoločenstvo eviduje žiadosti o odčlenenie zo spoločnej nehnuteľnosti a pri žiadostiach sú aj geometrické plány s výmerou k odčlenenej nehnuteľnosti a návrhom jednotkovej ceny za štvorcový meter.

– Po skončení roka, v prvých mesiacoch nasledujúceho roka sa určí termín valného zhromaždenia spoločenstva a všetko sa predloží zhromaždeniu. Dostane návrh na odčlenenie, v ktorom je vypísaný list vlastníctva odčleňovaného pozemku, jeho parcelné číslo, jeho druh, celková výmera a návrh na odčlenenie v štvorcových metroch a na záver aj oznámenie, že sa mení účelové využitie spoločnej odčlenenej nehnuteľnosti.

– Návrh na valnom zhromaždení príjme nadpolovičná väčšina prítomných spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti. Do uznesenia valného zhromaždenia sa zapíše: Valné zhromaždenie schválilo oddelenie spoločnej nehnuteľnosti tak, ako je to uvedené v návrhu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

– Po valnom zhromaždení sa spíše kúpna zmluva. Vypracuje sa príloha, ktorou je menný zoznam vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, priloží sa geometrický plán, dajú sa overiť podpisy, vyhotoví sa návrh na vklad na okresný úrad, katastrálny odbor a pozve sa záujemca k podpisu kúpnej zmluvy a návrhu na vklad a doklady sa doručia katastru.

– Očakáva sa rozhodnutie okresného úradu, ktorým vklad povolí a odčlenenú nehnuteľnosť zapíše na nový list vlastníctva.

„Je tento moment, keď sú splnené všetky postupy oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti, právoplatný a zápis sa do katast

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.